ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נור עראר :

בש"פ 10111/07

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
נור עראר, ת.ז. XXXXX942

בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי
סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996

תאריך הישיבה: ט"ז בטבת התשס"ח (25.12.2007)
בשם המבקשת: עו"ד דותן רוסו
בשם המשיב: עו"ד עדי קידר

בבית המשפט העליון

החלטה

לפניי בקשה (שנייה) להארכת מעצרו של המשיב מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין פלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.

1. ביום 5.12.2006 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו כתב אישום המייחס למשיב שתי עבירות של רצח לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ועבירה נוספת של ניסיון רצח לפי סעיף 305(1) לחוק זה. בכתב האישום נטען כי ביום 23.10.2006 רצח המשיב אדם שהיה עד תביעה במשפט שהתנהל נגד אחיו. בנוסף לכך נטען כי באותו אירוע רצח המשיב אדם אחר, ואף ניסה לרצוח אדם שהשתתף בקטטה בה היה מעורב קרוב משפחתו. עוד נאמר בכתב האישום כי המשיב נמלט מזירת הפשע לאחר שביצע את המעשים שיוחסו לו.

עם הגשת כתב האישום ביקשה המדינה כי מעצרו של המשיב יוארך עד תום ההליכים נגדו. לבקשת בא-כוח המשיב דחה בית המשפט את הדיון בבקשה על מנת שניתן יהיה להגיש לבית המשפט חוות דעת פסיכיאטרית בעניינו של המשיב. חוות הדעת הוגשה בחלוף שלושה חודשים ונקבע בה כי לא נמצאו אצל המשיב סימנים המעידים על קיומה של מחלת נפש. לפיכך, ובהסכמת המשיב, הוארך ביום 19.3.2007 מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו.

במקביל לכך נדחו דיוני ההוכחות בתיק מספר פעמים, ועד היום טרם החלו. מהשתלשלות העניינים בתיק עולה, כי העיכובים הרבים בשמיעת דיוני ההוכחות נבעו בעיקרם מכך שייצוגו של המשיב הוחלף מספר פעמים ובאי-כוחו נדרשו לפרקי זמן שונים לשם לימוד חומר הראיות שבתיק. משחלפו תשעה חודשים מיום מעצרו של המשיב והמשפט בעניינו טרם החל, ביקשה המדינה כי מעצרו של המשיב יוארך בתשעים ימים נוספים. בהחלטתה מיום 18.9.2007 (ראו, בש"פ 7043/07 מדינת ישראל נ' ערער (לא פורסם, 18.9.2007)) קבעה השופטת ע' ארבל כי חומרת העבירות המיוחסות למשיב, נסיבות ביצוען והחשש שהמשיב ינסה להימלט מן הדין ולשבש הליכי משפט, מביאים כולם למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המדינה. עוד ציינה השופטת ע' ארבל כי הימשכות ההליכים בעניינו של המשיב נבעה בעיקרה מהתנהלות ההגנה. לפיכך, מעצרו של המשיב הוארך בהחלטה זו בתשעים ימים נוספים.

2. מהאמור בבקשה שלפניי עולה כי ביום 14.10.2007 החל עו"ד ד' יפתח לייצג את המשיב ותוך התחשבות ביומנו נקבעו דיוני ההוכחות בתיק לחודש פברואר 2008. אולם לא חלף כחודש ואף עו"ד ד' יפתח ביקש להשתחרר מייצוגו של המשיב. בקשת הארכת המעצר שלפניי הוגשה ביום 27.11.2007 בעת שהמשיב לא היה מיוצג. בהסכמת המשיב הוריתי ביום 29.11.2007 על הארכת מעצרו בשלושים ימים נוספים, וקבעתי כי הדיון בבקשת המדינה יחודש לאחר שימונה למשיב סניגור. ביום 18.12.2007 הודיעה המדינה כי מונה למשיב בא-כוח מטעם הסניגוריה הציבורית ומשכך התקיים בפניי ביום 25.12.2007 דיון בבקשת המדינה.

עוד יצוין, כי במקביל להליכים נשוא ההליך שלפניי הורשע המשיב בבית משפט השלום בפתח-תקווה בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, וביום 17.6.2007 נגזר דינו ל- 18 חודשי מאסר בפועל אותם החל לרצות ביום 14.6.2007.

3. בבקשה שלפניי טענה המדינה כי מהמשיב נשקפת מסוכנות רבה הנלמדת מהמעשים שיוחסו לו בכתב האישום ומנסיבות ביצוען. עוד טענה המדינה כי קיים חשש שהמשיב ינסה להימלט מהדין אם ישוחרר. בנוסף נטען כי נוכח העובדה שהעבירה המיוחסת למשיב היא רצח של עד התביעה שהפליל את אחיו, נשקפת ממנו מסוכנות וחשש כי יפעל לשיבוש הליכי המשפט אם לא יוארך מעצרו. לבסוף ציינה המדינה כי העיכובים בשמיעת המשפט נבעו בעיקרם מבקשות הדחייה שביקשו באי-כוחו וכי בשלב זה נקבעו מספר מועדים להוכחות החל מחודש פברואר 2008. בהתחשב בכל אלה ביקשה המדינה את הארכת מעצרו של המשיב בשישים ימים נוספים. בא-כוח המשיב בטיעוניו ציין כי העיכוב בתחילת משפטו של המשיב נגרם לא רק בשל בקשותיו, אלא גם מאילוצי בית המשפט, ואף הוסיף וציין כי ספק אם המועדים שנקבעו לשמיעת המשפט יספיקו.

4. על יסוד הנימוקים שהעלתה המשיבה דין הבקשה להתקבל. העבירות המיוחסות למשיב הן חמורות ביותר באופיין ונסיבות ביצוען מצביעות על מסוכנות רבה. ממכלול הנסיבות גם עולה חשש ההימלטות ואף סיכון לשיבוש ההליכים. עוד יש ממש בטענה כי העיכוב הניכר בשמיעת התיק נבע בעיקר מחילופי הייצוג הרבים ומבקשותיהם החוזרות והנשנות של הסניגורים לדחות את מועדי דיוני ההוכחות. בנסיבות אלה, ונוכח העובדה שהדיון בתיק צפוי להתחדש בחודש פברואר 2008, דין הבקשה להתקבל.

אשר על כן, מעצרו של המשיב יוארך החל מיום 4.1.2008 בשישים ימים נוספים או עד למתן פסק-הדין בתפ"ח 1146/06 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, הכל לפי המוקדם.

ניתנה היום, י"ז בטבת התשס"ח (26.12.2007).

ה נ ש י א ה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: נור עראר
שופט :
עורכי דין: