ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עוז-עזרא פטל :

בפני כבוד השופטת שרית זמיר
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
עוז-עזרא פטל


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טוניצקי
הנאשם בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד אביטל אמסלם סנגוריה ציבורית

בית משפט השלום בראשון לציון

פרוטוקול

הערת בית המשפט:
הדיון נקבע לשעה 08.30. בשעה זו התייצבו ב"כ המאשימה והנאשם. השעה כעת 10.00 ורק כעת התייצבה ב"כ הנאשם וזאת מבלי שהגישה כל בקשה לאחר לדיון או מסרה כל הודעה בענין לתיק בית המשפט .
בנסיבות הללו תמסור ב"כ הנאשם הסבר לפרוטוקול הדיון בדבר אי התייצבותה במועד.

ב"כ הנאשם:
אני מתנצלת מאוד על האיחור. בגלל נסיבות אישיות שאני מבקשת לא לפרט איחרתי.

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יבקש לחזור בו מכפירתו, יודה ויורשע בעובדות כתב האישום המתוקן.
כתב האישום יתוקן באופן שעבירת החיקוק תהפוך לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973.
אשר לעונש, הנאשם יודה ויורשע, לנאשם שני מאסרים על תנאי ברי הפעלה בתיק הזה, האחד בן 3 חודשים והשני גם הוא בן 3 חודשים.
אנו נבקש במשותף להאריך את המאסרים על תנאי.

ב"כ הנאשם:
מאשרת את הסדר הטיעון.

הנאשם:
אני מבקש לחזור בי מכפירתי.
אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.
אני מסכים להסדר הטיעון לאחר שכתב אישום מתוקן הוקרא לי והבנתי את תוכנו ומהותו ואני יודע שבית המשפט איננו כפוף להסדר טיעון.

ב"כ המאשימה:
אבקש להרשיע.


הכרעת דין

אני מתירה לנאשם לחזור בו מכפירתו.
אני מתירה את תיקון כתב האישום ומרשיעה את הנאשם על פי הודייתו בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
מדובר בנאשם שהינו נרקומן לשעבר.
הנאשם למעשה יש לו מס' הרשעות קודמות.
מגישה גליון הרשעות קודמות.
מתקבל ומסומן טל/1.
לנאשם שני מאסרים על תנאי, כל אחד מהם בן 3 חודשים ושניהם ברי הפעלה.
מגישה את גזרי הדין מת.פ. 1728/06 (שלום ראשל"צ) מיום 26.6.06 – מתקבל ומסומן טל/2.
גזר דין מת.פ. 1186/05 (שלום ראשל"צ) מיום 20.6.05 – מתקבל ומסומן טל/3.
כעת מתנהל נגד הנאשם תיק מקביל אצל כבוד השופט יקואל (ת.פ. 9786-03-10). קראתי שם את ממצאי התסקיר. בהסכמת חברתי אנו נבקש כי התסקיר ישמש גם כתסקיר לצורך עניינו של תיק זה. מדובר בתסקיר עדכני שהוגש היום ומתייחס גם הוא לעבירת סמים אם כי חמורה יותר ומאוחרת יותר.

ב"כ הנאשם:
מצטרפת לבקשת חברתי כי התסקיר שניתן בת.פ. 9786-03-10 ישמש גם כתסקיר לצורך הדיון בתיק שבפנינו.


החלטה

התסקיר שהוגש לתיק בית המשפט 9786-03-10, ישמש גם כתסקיר לצורך הדיון שבפני.

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

ב"כ המאשימה ממשיכה:
מדובר בנאשם שהיה מכור לסמים קשים. יחד עם זאת משנת 2008 לא נפתחו תיקים נוספים. הוא עלה על דרך טובה יותר.
גם קצין המבחן מספר על ההתקדמות שלו, במערך העבודה, הוא נמצא בהדרכה משותפת על ידי מדריך נקי מסמים, לא נפתחו תיקים נוספים. הוא תחת פיקוח קצין מבחן.
לכן אני לא חושבת שזה המקום למצות איתו את הדין.
אני מסכימה להארכת מאסר על תנאי והתחייבות.
כמובן נבקש להעמיד את הנאשם בצו מבחן למשך שנה כפי שממליץ התסקיר.
אבקש לאמץ את הסדר הטיעון.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
אני רוצה להודות לחברתי על הגינותה והראיה ההומנית והמעשית שהיא ראויה לציון.
בנוסף התיק הנוכחי הנסיבות שלו מהראיות שעולות מהתיק מעידות שאכן מדובר בהחזקה של כמות אולי שמבחינת החוק גדולה משימוש עצמי אבל אין חולק שהיא יועדה לשימושו העצמי של הנאשם.
לכן אפשר לראות לאור התסקיר שהוגש בתיק האחר הנאשם עבר דרך ראויה לציון, משתלב בקבוצות, לקח את עצמו בידיים ולכן אבקש לקבל את ההסדר.
כמו כן היתה בתיק הפקדה של 1,000 ₪ לצו הבאה. אבקש להשיב לו אותה.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.


גזר דין

הנאשם שבפני הודה במסגרת הסדר טיעון בעובדות כתב האישום המתוקן והורשע על סמך הודייתו בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) +(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973.

על פי עובדות כתב האישום בהן הודה והורשע הנאשם בתאריך 27.1.07 בסמוך לשעה 02.40 במלון ויא מאריס ברח' בן גוריון בבת ים החזיק הנאשם בסם מסוכן מסוג קוקאין במשקל 1.2985 גר' נטו לצריכתו העצמית ללא היתר או רישיון כדין.
במסגרת הסדר הטיעון עתרו הצדדים במשותף כי יוארכו שני מאסרים על תנאי, כל אחד מהם בן 3 חודשים שהושתו על הנאשם, האחד בגזר דין שניתן בעניינו בת.פ. 1186/05 (שלום ראשל"צ) בתאריך 20.6.05 והאחר בגזר דין שניתן בעניינו ביום 26.6.06 בת.פ. 1728/06 (שלום ראשל"צ).
כמו כן ביקשו כי תושת על הנאשם התחייבות להימנע מביצוע עבירות לפי פקודת הסמים.
בטיעוניה לעונש הפנתה ב"כ המאשימה להרשעותיו הקודמות של הנאשם.
מדובר בנאשם יליד שנת 1977 אשר לחובתו עבר פלילי מכביד בעבירות מסוגים שונים לרבות עבירות רכוש, פציעה, עבירות אלימות, איומים, עבירות כנגד שוטרים ועובדי ציבור, חבלה חמורה, סחיטה באיומים, פציעה על ידי שניים או יותר, קבלת דבר במרמה, עבירות רכוש הקשורות לרכב , החזקת סכין ועבירות תעבורה.
ב"כ המאשימה אף הגישה לתיק בית המשפט את גזרי הדין במסגרתם הוטלו על הנאשם מאסרים על תנאי שעניינם עבירות סמים.
לצורך הדיון שבפני ביקשו הצדדים כי יעשה שימוש בתסקיר שהוגש היום לתיק אחר המתנהל בעניינו של הנאשם בבית משפט זה המתייחס למצבו ההתמכרותי ובסופו של יום בא בהמלצה להאריך מאסר על תנאי שתלוי ועומד כנגדו במסגרת אותו הליך שגם עניינו עבירות סמים, אם כי חמורות יותר.
ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ביקשה להדגיש את ההבדל שבין עברו הפלילי המכביד של הנאשם והמאסרים על תנאי התלויים ועומדים כנגדו לבין ממצאי התסקיר בעניינו שיש בהם כדי ללמד כי חלה התייצבות ממשית בתפקודו של הנאשם, הוא נקי מסמים מזה תקופה ארוכה, מתמיד בטיפול, מתמיד בעבודה ומחוייב לעריכת שיפור בכל הנוגע להתנהלותו במישורי חייו השונים.
לדבריה העובדה כי מאז שנת 2008 לא נפתחו לנאשם תיקים נוספים לצד ממצאי התסקיר בעניינו, מלמדת כי אכן הנאשם עבר כברת דרך ונטש את אורח החיים העברייני אותו אימץ משך שנים ארוכות ובנסיבות הללו לא יהיה צודק להפעיל את המאסרים על תנאי שכן החזרתו אל תוך כתלי בית המעצר תסכל את כל ההישגים הנכבדים עליהם מצביע התסקיר.
ב"כ הנאשם הצטרפה לדברי ב"כ המאשימה והפנתה גם היא לממצאי התסקיר בעניינו של הנאשם.

אכן מעיון בגליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם עולה מפורשות כי משך שנים ארוכות ניהל הנאשם אורח חיים שולי, עברייני והתמכרותי כאשר לא בחל מלשלוח ידו בעבירות מעבירות שונות אם בתחום הרכוש, האלימות, המרמה והסמים.
גם מעיון בגזרי הדין שניתנו בעניינו של הנאשם עולה כי משך שנים ניהל אורח חיים עברייני תוך שמעת לעת נעשו נסיונות להפסקת שימוש בסם שלא צלחו.
מנגד עומד כיום בפני בית המשפט תסקיר אשר מציין כי מאז פברואר 2012 השתלב הנאשם בטיפול ביחידה לנפגעי סמים בראשון לציון.
הנאשם מוסר באופן קבוע בדיקות שתן נקיות ובמקביל השתלב בקבוצת הכנה לטיפול ובטיפול פרני אליו מגיע באופן עקבי ורצוף.
שירות המבחן מעדכן כי הנאשם משתף פעולה בטיפול וניכרת המוטיבציה שלו לרכישת כלים להתמודדות נורמטיבית עם קשייו השונים.
הנאשם עצמו הביע בפני שירות המבחן שביעות רצון מהשתלבותו בטיפול ומניהול אורח חיים ללא שימוש בסמים ועבריינות.
עוד הוצג לשירות המבחן מכתב מטעם מעסיקיו של הנאשם ממנו עולה כי הוא עובד בחברת שיפוצים מזה כשנתיים ומבצע תפקידו נאמנה לשביעות רצון המעסיקים.
שירות המבחן מתרשם כי בעיתוי הנוכחי לנאשם מודעות גבוהה יותר לקשייו ולדפוסי התנהגותו והוא רכש דרכים חלופיות להתמודדות במצבי לחץ ומשבר.
לסיכום התרשמות שירות המבחן הינה כי מדובר במי שבמשך השנים התקשה להשתלב במסגרות נורמטיביות ולעמוד בגבולות, ניהל אורח חיים עברייני שאופיין בשימוש בסמים והתנהגות כוחנית, הפנים דפוסי התנהגות עבריינים מגיל צעיר ומצא שייכות בחברה שולית .
בעיתוי הנוכחי עולה כי הנאשם עובר שינוי משמעותי באורח חייו, באופן הדרגתי מפסיק את פעילותו העבריינית ומנתק את קשריו השוליים, מזה שנתיים הפסיק את השימוש בסם ומנהל אורח חיים יצרני.
לצד זאת גם משולב בטיפול כפי שפורט לעיל.
לאור התרשמות שירות המבחן מההתייצבות שחלה בתפקודו של הנאשם, נקיונו מסמים, התמדתו בעבודה, חלוף הזמן מביצוע העבירה ומחויבותו לטיפול, ממליץ שירות המבחן כי יוארכו המאסרים על תנאי שתלויים ועומדים כנגדו לתקופה משמעותית נוספת, זאת לצד הטלת צו מבחן למשך שנה בתנאי המשך טיפול ביחידה לנפגעי סמים בראשון לציון.

לאחר ששקלתי את כל השיקולים הצריכים לענין, את הסדר הטיעון אליו הגיעו לצדדים, את טיעוניהם לעונש ואת המלצת שירות המבחן באתי לכלל מסקנה כי הסדר הטיעון הוא סביר וראוי בנסיבות המקרה והעניין .
לפיכך אני מורה כדלקמן:

  1. יוארך מאסר על תנאי בן 3 חודשים מת.פ. 1186/05 (שלום ראשל"צ) מיום 20.6.05 למשך שנתיים מהיום.
  2. יוארך מאסר על תנאי בן 3 חודשים מת.פ. 1728/06 (שלום ראשל"צ) מיום 26.6.06 למשך שנתיים מהיום.
  3. אני מעמידה את הנאשם תחת צו מבחן של שירות המבחן למשך שנה מהיום בתנאי המשך טיפול ביחידה לנפגעי סמים בראשון לציון.

4. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות סמים שתעמוד בתוקפה למשך שלש שנים מהיום.
לא תחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם למשך 20 יום.

הסמים יושמדו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לשירות המבחן.
ב"כ הנאשם תוודא קבלת ההחלטה בשירות המבחן.

הסכום שהופקד על ידי הנאשם במסגרת צו ההבאה שהוצא כנגדו, יוחזר לנאשם על ידי המזכירות.

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר, שופטת

הוקלד על ידי: חדווה ינר
15

21


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עוז-עזרא פטל
שופט :
עורכי דין: