ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרנקו ליאורה שנטל נגד נאור סיטבון :

ע"א 5543/12 - א'

המערערת:
פרנקו ליאורה שנטל

נ ג ד

המשיב:
נאור סיטבון

בקשה לפטור מאגרה וערבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשות לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון, ולתיקון הודעת הערעור. הבקשות הוגשו במסגרת ערעור על פסק-דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, שבו התקבלה תביעתם של המשיבים לאכיפת הסכם מכר.

לגבי תיקון הודעת הערעור: החלטתי להיעתר לבקשה, ועל כן מתבקשת המזכירות להחליף את הודעת הערעור שבתיקי השופטים בהודעת הערעור המתוקנת שבתיק הרשמים.

לגבי האגרה והעירבון: לא עלה בידי המערערת להוכיח כדבעי את מצבה הכלכלי, זאת אף לאחר שניתנה לה הזדמנות להשלמת הפירוט והתיעוד בהחלטתי מיום 18.7.2012. הבקשה שלפניי נעדרת פירוט מספק, אינה נתמכת באסמכתאות מלאות שמהן ניתן לגזור תמונה שלמה וברורה על אודות המצב הכלכלי, אינה מסבירה כיצד מומן הייצוג המשפטי (מעבר לטענה כללית כי ניטלו הלוואות לצורך מימון ההליכים עד כה), ואין בה פירוט הולם ומסמכים באשר לאפשרות להסתייע בסביבה הקרובה לצורך גיוס כספי העירבון (ראו גם בש"א 6411/11 שני נ' עו"ד חבר, נאמן לנכסי החייב (טרם פורסם, 3.10.2011); בש"א 9998/09 ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (טרם פורסם, 17.12.2009)). עוד יש לציין כי לפי החומר שלפניי, לרבות תצהיר המערערת, המשיבים שילמו סכום-כסף לא מבוטל למערערת.

באשר לטענה כי אפשר יהיה לקזז הוצאות שתפסקנה – אם תפסקנה – מהסכום שעדיין חייבים המשיבים לשלם למערערת על-פי פסק-הדין של בית המשפט המחוזי: כלל הוא כי האפשרות לשקול חלופה בדמות הודעת קיזוז שמורה למקרה שבו קיים חוב וודאי, חלוט ובלתי-שנוי במחלוקת של המשיב כלפי המבקש. בענייננו לא זה המצב. ראשית, פסק-הדין של בית המשפט המחוזי המורה על התשלום אינו חלוט, וממילא אין לדעת, בשלב זה, את תמונת חובות הצדדים זה כלפי זה בסופו של יום. שנית, להבנתי פסק-הדין של בית המשפט המחוזי לא עוכב (למצער עד כה), והמשיבים מצדם טוענים כי הם מעוניינים לקיים את פסק-הדין, קרי לשלם את הסכום הנדרש מהם כנגד העברת הדירה. ושלישית, יש לזכור כי העירבון בבית משפט זה לא נועד רק למצב שבו יוזם ההליך יפסיד בסופו של יום, אלא לכל מקרה שבו יוזם ההליך יחויב בהוצאות (לרבות, למשל, בהליכי ביניים).

נוכח האמור לעיל, דין הבקשה למתן פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון להידחות, עם זאת לאור כלל הנתונים סבורני כי יש מקום להסתפק בעירבון בסכום מתון יחסית של 7,000 ₪. המערערים ישלמו את האגרה ויפקידו את העירבון תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא הודעה נוספת. ככל שייווצרו נסיבות המצדיקות הגדלת סכום הערבון (נוכח תשלום סכום כסף למערערים) או הותרת סכום מסוים בידי המשיבים כבטוחה, יוכלו המשיבים להגיש בקשה מתאימה.

תשומת לב המזכירות לקביעתי לעיל בנוגע לתיקון הודעת הערעור.

ניתנה היום, ג' באלול תשע"ב (21.8.2012).

גיא שני

ר ש ם


מעורבים
תובע: פרנקו ליאורה שנטל
נתבע: נאור סיטבון
שופט :
עורכי דין: