ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארז כהן נגד מדינת ישראל :

ע"פ 6049/12 - א'

המבקש:
ארז כהן

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשה לעיכוב ביצוע גזר דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.7.12 בת"פ 121-10 שניתן על ידי כבוד השופט ר' כרמל

בשם המבקש:
עו"ד ירום הלוי

בשם המשיבה:
עו"ד נילי פינקלשטיין

החלטה

א. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט כרמל) בת"פ 121-10 מיום 9.7.12. המבקש נדון לשתי שנות מאסר בעבירות סמים.

כתב האישום

ב. המבקש (יליד 1979) הורשע על סמך הודיתו בכתב אישום מתוקן (ברביעית) המייחס לו ולאחר קשירת קשר לפשע וניסיון ליבוא סם (לפי סעיפים 499 (א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 13, 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 וסעיף 25 לחוק העונשין). לפי כתב האישום המתוקן, עובר לחודש נובמבר 2009, קשר המבקש עם אחרים לייבא סם מסוכן מסוג קוקאין. המבקש פעל לגיוס בלדר סמים, והגיע אל מי שפעל באותה עת כסוכן משטרתי סמוי (להלן הסוכן); השניים הגיעו להסכמה על שיתוף פעולה והעברת סמים בשליחותו של המבקש, בעבור עשרות אלפי שקלים (המחיר השתנה לאורך הקשר). כתב האישום מגולל, איפוא, את הפעלתו של הסוכן כבלדר בידי המבקש, לרבות יצירת קשרים עם גורמים בחוץ לארץ, וטיסות לדרום אמריקה בניסיון להשלים את עסקת הסמים. בין היתר, בהכנות לעסקה, העביר המבקש עשרות אלפי שקלים לצורך הוצאותיו של הסוכן ורכישת כרטיסי טיסה, תידרך אותו באשר לאמצעי התקשורת בין המעורבים, כיצד ייצור קשר עם השותפים בחו"ל וכיצד לנהוג במקרה של חשיפה ולכידה על ידי הרשויות. לבסוף, לאחר טיסתו של הסוכן לברזיל ולאחר המתנה של כמה ימים להשלמת העסקה, בהם הודיע המבקש, כי העסקה עדיין בתוקף – שב הסוכן ארצה ללא הסמים.

גזר דינו של בית המשפט המחוזי

ג. בית המשפט המחוזי דן בפירוט בטענות הצדדים לעונש. במוקד המחלוקת עמדה הפעלתו של הסוכן המשטרתי על ידי קצין הסוכנים האחראי – בעלה לשעבר של אשת המבקש – ובית המשפט מתח ביקורת קשה על תפקוד המשטרה בנושא זה, כ"התנהלות חמורה, לקויה, מעוררת חששות ויש בה להוביל לפגיעה באמון הציבור במשטרה".

ד. לעצם העבירה. בית המשפט הטעים, כי ניסיונו של המבקש לתאר עצמו כמי שהודח על ידי הזולת לדבר עבירה נסתר מעצם פעילותו, כפי שעולה מכתב האישום המתוקן בו הודה. נאמר שם כי המבקש:

"היה זה שטווה את כל הקורים שהכשירו את נסיעת הסוכן ליעד אליו נסע, לרבות כל השינויים שהיו בדרך. בסופם של דברים, הסוכן הוכוון למקום ספציפי, להתקשרות מסוימת. הנאשם [המבקש – א"ר] שילם לו את כל הוצאותיו ואף הבטיח לו רווחים נאים. אין זו פעילותו של דג רקק של מי שאך מוביל את הסמים בכליו. גם אם אקבל את הטענה כי הסוכן הוא זה שדחף לביצוע עסקה בחלקים לא מתועדים של הפגישות בין השניים, ההמשך המתועד בדבר פעילותו של הנאשם מציג אותו כמיומן וכבקיא בנושא, אשר ביכולתו לגרום להוצאה לפועל של יבוא סם מסוג קוקאין במשקל כבד, מארץ רחוקה... אין מחלוקת בין הצדדים כי בכל הנוגע לפגישות המתועדות בין השניים, לא קיימת הדחה מצד הסוכן, ותוכנן של פגישות אלה (שהוגשו במסגרת תיק המוצגים המוסכם) מדבר בעד עצמן" (עמ' 7 לגזר הדין מיום 9.7.12).

ה. בית המשפט המחוזי הביא בחשבון לקולה, כי העסקה לא יצאה אל הפועל; וכן את נסיבותיו האישיות של המבקש, היעדר עבר פלילי ואת תסקיר שירות המבחן שציין, כי המבקש הינו אדם נורמטיבי אשר הביע צער וחרטה על מעשיו. במסגרת הסדר הטיעון, הסכימו הצדדים, כי המשיבה תעתור לעונש של 30 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה, ואילו המבקש יהיא חופשי בטיעוניו. בשקלול הנתונים השית בית המשפט המחוזי 24 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצר, ומאסר מותנה בן 10 חודשים. הוטעם, כי מעורבותו ופעלתנותו של המבקש להשלמת העסקה מחייבת ענישה משמעותית ומוחשית; וכי על בית המשפט מוטלת חובה בלתי מתפשרת להילחם בכל הקשור בעבירות סמים ולהעביר מסר מרתיע למבקש ולאחרים להימנע מעבירות אלה.

הבקשה

ו. כלפי גזר הדין הוגש ערעור ואליו נלותה הבקשה לעיכוב הביצוע (עונש המאסר עוכב בהסכמה על ידי בית המשפט המחוזי עד ליום 3.9.12). בערעור חזר המבקש על טענותיו בדבר הדחה לדבר עבירה. לשיטתו, נסיבותיו המיוחדות של המקרה בהפעלת הסוכן על ידי בעלה לשעבר של אשתו של המבקש), וכן נסיבותיו האישיות של המבקש מצדיקות הקלה בעונשו והמרת יתרתו בעבודות שירות. בבקשה (מיום 12.8.12) נטען, כי נוכח האמור בערעור, וכן נוכח העובדה שמעונשו של המשיב נוכו 3 חודשי מעצרו, והוא עשוי להתקצר בעתיד בשליש, תיוותר למבקש רק תקופה קצרה יחסית של מאסר לריצוי בפועל; תקופה שייתכן וייאלץ לרצות לשווא אם לא יעוכב ביצוע המאסר.

הדיון

ז. בא כוח המבקש טען כי למקרה נסיבות חריגות בשל חומרת התנהגות המשטרה, אותה הטעים בהרחבה והמצדיקה, לשיטתו, מאסר בעבודות שירות; אכן המדובר בעבירה חמורה, אך הנסיבות אינן נורמליות, ועל כן, אף שבמקרה אחר אולי העונש שנגזר בפרשה זו אינו חריג, במקרה דנא יש לראותו ככזה. כן נמסר בתחום הנסיבות האישיות כי רעיית המבקש עומדת לפני טיפולים רפואיים, שלא אפרט מטעמי צנעת הפרט (הוגש תיעוד עדכני).

ח. באת כוח המדינה טענה כי העונש נמצא בתוך טווח הענישה ולא ברף העליון; וגם נוכח התנהלותה הבעייתית של המשטרה שפעלה בשיקולים מוטעים, אין מקום לעיכוב, שכן נושא זה שוקלל על ידי התביעה בהגעה להסדר. נטען, כי העונש נמוך ביחס לעבירות, ולכן סיכויי הערעור נמוכים.

הכרעה

ט. לאחר העיון, החלטתי להיעתר לבקשה, כפי שינומק, ולבקש מן המזכירות לקבוע את התיק לשמיעה מיד לאחר החגים הבעל"ט, קרי במהלך אוקטובר 2012.

י. איני יכול שלא לציין כי התרשמתי על פני הדברים, מהערות בית המשפט קמא ביחס להתנהלות המשטרה, המעוררת תמיהה בלשון המעטה שבהמעטה. ואולם, העבירות בהן מדובר יש בהן חומרה שאין עליה חולק, לרבות הסניגור המלומד; ניסיון לייבא סמים הוא ניסיון להרעיל את הזולת, את הרבים. נושא התנהלות המשטרה שוקלל – כך נראה – על ידי התביעה ובית המשפט, והעונש הוא בטווח הסדר הטיעון ואף לא בקצהו העליון. על כן, איני רואה את סיכויי הערעור כגבוהים ביותר, ומכל מקום מסופקני – בלי שאטע כמובן מסמרות, אם יש תוחלת למשאלת עבודות שירות. ברגיל אולי לא הייתי נענה לבקשת העיכוב, אולם החלטתי לעשות כן בשילוב שבין הטיפולים שעומדת רעיית המבקש לעבור, שלפחות בתקופה הקרובה הראשונה ניתן לאפשר לו לעמוד לימינה, ובין החגים הקרובים. המדובר בעבירה משנת 2009, ובכתב אישום מ-2010, ולכן התיק ראוי לו שיסתיים מהרה, וגם לא בריא מצב ביניים מתמשך של עיכוב לאחר גזר דין של מאסר; על כן ייקבע הערעור לדיון בהקדם כאמור. אוסיף כי נתתי אל לבי אף שרקעו של המבקש נורמטיבי (שירות המבחן – כעולה מתיאור התסקיר בגזר הדין – התרשם מצער וחרטה, אף כי ללא המלצה).

יא. סוף דבר, הביצוע יעוכב והתיק ייקבע כאמור עד סוף אוקטובר 2012. תנאי שחרור קיימים יעמדו בעינם עד להכרעה בערעור, והמבקש מוזהר על קיומם בהקפדה.

ניתנה היום, ג' באלול התשע"ב (21.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: ארז כהן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: