ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תומר נחמני נגד מדינת ישראל :

בש"פ 4814/12 - ב'

העורר:
תומר נחמני

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

ערר על ההחלטה להאריך מעצרו של העורר עד לתום ההליכים בבית המשפט המחוזי חיפה מיום 31.05.2012 בתיק מת 011212-04-12 שניתן על ידי כבוד השופט ר' שפירא

בשם העורר: עו"ד אוהד חן

בשם המשיבה: עו"ד מאיה חדד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפני ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ר' שפירא), בגדרה הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו. בנוסף הגיש העורר לאחרונה גם בקשה להורות לשירות המבחן להכין תסקיר משלים בעניינו, לאחר שהוריתי בעקבות הדיון שהתקיים בפניי, לערוך תסקיר חלופת מעצר לגביו.

להלן אביא את הנתונים הצריכים להכרעה.

2. בתאריך 5.4.2012 הוגש כנגד העורר כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה, המייחס לו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, עבירות בנשק (החזקה ונשיאה) וקשירת קשר לביצוע פשע.

3. על-פי עובדות כתב האישום, בחודש פברואר 2012 קשר העורר קשר יחד עם שותפים אחרים (להלן: מיכאל, אודי ו-ניסן) לשדוד סניף בנק מסוים בחיפה (להלן: הבנק). במסגרת הקשר האמור, הצטיידה החבורה באקדח, אותו החזיקו ונשאו, לכאורה, שלא כדין. בהמשך לכך נטען בכתב האישום כי העורר, מיכאל, ניסן ואודי הגיעו לבנק. העורר ומיכאל המתינו מחוץ לבנק, בשתי מכוניות נפרדות, ואילו אודי וניסן נכנסו לבנק, כשהם מסווים את פניהם, ואודי מחזיק את האקדח בידו. אודי וניסן איימו אז, כנטען, על פקידי הבנק כי יירו בהם, והורו לפקידים האמורים לתת להם את הכסף שברשותם. כשאחד מן הפקידים ניסה להתנגד לשוד, ירה, לכאורה, אודי שני כדורים מן האקדח, בסמוך למקום שבו הפקיד הנ"ל עמד. על פי כתב האישום, לאחר מכן נטלו ניסן ואודי כ-51,800 ש"ח שהיו במגירות הקופה, ונמלטו מן המקום עם העורר ומיכאל.

4. בד בבד להגשת כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בדונו בבקשה, קבע בית המשפט המחוזי הנכבד כי קיימת תשתית ראיייתית המבססת לכאורה סיכוי להוכחת עובדות כתב האישום ביחס לעורר. כן קבע בית המשפט הנכבד קמא כי העבירות המיוחסות לעורר הינן עבירות חמורות, ולכן, הן מקימות עילת מעצר בשל מסוכנותו הלכאורית.

5. זה המקום לציין כי מיכאל, שהואשם עם העורר באותו כתב האישום, נעצר אף הוא עד תום ההליכים, בהחלטת בית המשפט המחוזי הנכבד מתאריך 24.4.2012.

6. בדיון בבקשה למעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, נתן בית המשפט המחוזי הנכבד דעתו, בין היתר, לנתונים הבאים: הודעותיהם של שותפיו הנטענים של העורר לעבירות כתב האישום, והתייחסויותיהם לחלקו של העורר בפרשה; פלטי שיחות בין המעורבים השונים ואיכונים, הקושרים לכאורה את העורר לביצוע השוד; דו"ח של נהג מונית, אשר הסיע את שותפיו של העורר אל מקום המפגש עם העורר; הודעות של המתלוננים, המתארים את מהלך השוד; וצילומים של מצלמות האבטחה, המתעדים את מהלך השוד. בנוסף לכל אלה ציין בית המשפט המחוזי הנכבד כי הוא התחשב גם בכך שהעורר שמר על זכות השתיקה במהלך חקירתו, וכי גרסתו המאוחרת לאירועים (לפיה שותפיו הנטענים מנסים להפלילו) – איננה מתיישבת, על פני הדברים, עם יתר הראיות בתיק. בשים לב לכל האמור לעיל נקבע כי אין מקום לשחרר את העורר לחלופת מעצר.

מכאן הערר שלפניי.

7. העורר טוען כי לשותפיו הנטענים לאירועים, מושא כתב האישום, יש מניעים להפלילו. לדוגמה, ניסן חייב, על פי הנטען, סכום כסף מסוים, שהעורר ערב לו, ואחיו של אודי נהרג, על פי הטענה, על ידי אחיו של העורר. עוד הוסיף העורר כי קיימות, לשיטתו, סתירות ופירכות בראיות, שמחלישות את המכלול הראייתי נגדו.

8. המדינה גורסת שאין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי הנכבד. לגופו של עניין, המדינה טוענת כי העורר מואשם בעבירות חמורות, שמעידות על מסוכנותו, וכי אין בטענות של העורר בנוגע למהימנות העדים כדי להשפיע על ההחלטה על המעצר, אלא יש לבחון אותן לגופן במסגרת הדיונים שיתקיימו בתיק העיקרי.

9. לאחר שהתקיים דיון בפני בתאריך 26.6.2012, הוריתי באותו היום על הכנת תסקיר מעצר לשם בחינת חלופת מעצר. בתסקיר מתאריך 16.7.2012 מסר שירות המבחן כי לדידו קיימת רמת סבירות גבוהה להישנות התנהגות עבריינית, והיכולת של העורר לעמוד בתנאי "מעצר בית מלא" לאורך זמן – הינה נמוכה. בשים לב לכך לא ראה שירות המבחן לנכון להמליץ על המפקחים שהוצעו על ידי העורר כמתאימים.

10. בא-כוחו של העורר הגיש לפני, כאמור, בקשה להכנת תסקיר משלים – כדי שתבחן מסוגלותו של מפקח נוסף, אשר כשירותו לא נבחנה בתסקיר שהוגש משום ששהה באשפוז קצר בבית חולים. המדינה מתנגדת לבקשה זו, בין השאר נוכח עמדת שירות המבחן באשר ליכולת של העורר לעמוד בתנאי שחרור לחלופת מעצר.

11. דין הערר והבקשה – להידחות מהטעמים שיפורטו בקצרה להלן.

12. בחינת חומר הראיות שקיים בתיק מעלה כי גם אם קיימים קשיים ראייתים מסוימים במכלול, הרי שאלה אינם משמעותיים מספיק על מנת להצדיק התערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי הנכבד. התשתית הראייתית הלכאורית במקרה זה מבוססת על מגוון של נתונים, ובעיקרם הודעותיהם של אודי וניסן, שכאמור השתתפו, לכאורה, בקשירת הקשר ובביצוע השוד ביחד עם העורר. אודי וניסן תיארו בצורה ברורה את חלקו של העורר בשוד הנטען, ובנוסף לכך קיימים בתיק גם איכונים ופלטי שיחות, הקושרים את העורר, לכאורה, לשוד, בצורה שתואמת את הצהרותיהם של אודי וניסן בנוגע לעורר. אם בכך לא די, אזי יש לזכור כי העורר, ששמר בתחילה על שתיקה בחקירתו, הציג לאחר מכן גרסה כבושה, שבלאו הכי אין בה, בשלב זה של בחינת הראיות לכאורה, כדי לכרסם בתשתית הראייתית הרלבנטית הקיימת על פני הדברים כנגדו.

13. באשר לחלופת המעצר, ולבקשתו של העורר לתסקיר משלים נוסף, אציין כי העבירות שמיוחסות לעורר הן חמורות, והן מלמדות על הסכנה שנשקפת ממנו. בנוסף לכך, מתסקיר המעצר, שעליו הוריתי, ניתן ללמוד על כך שקיים סיכון שהעורר יתקשה להתמודד ולשמור על תנאי חלופת המעצר המוצעת. בנסיבות אלה אין מקום ללכת כברת דרך נוספת לטובתו של העורר ולהורות על תסקיר משלים נוסף, שלא נראה שיועיל כאן. בשלב זה אין מנוס איפוא מלקבוע כי העורר יישאר במעצר עד לתום ההליכים נגדו.

14. נוכח כל האמור לעיל – הערר נדחה בזאת.

ניתנה היום, כ"ד אב התשע"ב (12.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: תומר נחמני
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: