ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן אברהם נגד עו"ד רווה רחל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום נתניה

בשא002333/07

בפני:

כב' הרשם לרנר צוריאל

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

כהן אברהם

מבקש

נ ג ד

עו"ד רווה רחל

משיבה

החלטה

בפני התנגדות לביצוע 2 שיקים ע"ס 1,150 ש"ח כל אחד, שהוגשו לביצוע על ידי המשיבה, עוה"ד רחל רווה, נגד המבקש, מר אברהם כהן. עפ"י ההתנגדות, שנתמכה בתצהיר קצר בכתב יד, יוצג המבקש ע"י המשיבה בהליך משפטי. לימים, בשל אי שביעות רצונו מהטיפול המשפטי, ביקש ממנה להפסיק לייצגו, אולם היא המשיכה לפעול בשמו וגרמה לו נזקים. את השיקים האחרונים מסדרת שיקים שנתן בתמורה לטיפול המשפטי ביטל, אולם היא הציגה אותם לפרעון ועתה תובעת את תשלומם.

התצהיר מסתיים במלים "פירוט נוסף וקריאה נוחה יותר הדפסתי בדף המצורף". אכן, פירוט רב הרבה יותר מופיע במסמכים מודפסים שצורפו לתצהיר, והמבקש מסתמך עליהם על דרך ההפניה.

הלכה ידועה היא, כי "לא תינתן רשות להתגונן למבקש שלא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו" (ע"א 594/85 זהבי נ. מגרית, פ"ד מ"ב (1) 721, 722). כן נפסק לא פעם, כי הפירוט האמור חייב לבוא בתצהיר, ולא ניתן להסתפק בתצהיר ערוך על דרך ההפניה. משכך – תצהירו של המבקש, כשלעצמו, אינו יכול להקנות הגנה, בהעדר פירוט מספק של היסודות העובדתיים המשמשים בסיס לטענותיו.

כידוע, "אם... תצהירו של הנתבע אינו מגלה עילת הגנה, ספק אם יש טעם לחקור את הנתבע על תצהירו, שכן דווקא בחקירה זו עלול הנתבע להשלים את הגנתו ולרפא פגמים שנפלו בבקשתו..." (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית, תשס"ג-2003), בעמ' 317). דא עקא, שהמשיבה העדיפה לחקור את המבקש, ובכך נתנה בידיו הזדמנות להוסיף ולפרט את אשר החסיר בתצהירו.

ברם, גם לאחר החקירה, לא הצליח המבקש לגלות הגנה בפני העילה השטרית. הגנתו של המבקש מבוססת, למעשה, על כשלון תמורה, בשל השגותיו על טיב הייצוג המשפטי שנתנה לו המשיבה, והתנהלותה במסגרת זו. המבקש הכביר מלים על תחושותיו הקשות באשר לטיפול המשפטי, אולם דומה שהסעד היחיד לו הוא זכאי, אם בכלל, הוא סעד של תביעה בגין נזקים, אם אמנם נגרמו לו נזקים.

המבקש אישר בחקירתו, כי קיבל ייצוג משפטי, שהביא לתוצאות (אף אם אלה לא היו לשביעות רצונו), ואישר כי התשלומים היו על פי הסכם (שאף הוגש). אמנם, הפסיקה מכירה בהעלאת טענות הגנה חוזיות נגד תביעה שטרית, ובתי משפט החלו עקב כך אפילו לתת רשות להתגונן בטענות של פגם בטיב עסקת היסוד (שעד אז סווגו כטענות כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, שאינן מהוות הגנה נגד שטרות) – אולם זאת רק במקרים בהם הפגם הביא, למעשה אם לא להלכה, לביטול עסקת היסוד על ידי הצד המתגונן, באופן שניתן לייחס למקרה כשלון תמורה מלא. לא זהו המקרה שבפנינו, כאמור.

בנסיבות אלה, אין לי אלא לדחות את ההתנגדות.


לאור החקירה המיותרת, ובשים לב לנסיבות כולן, אני מחייב את המבקש בהוצאות המשיבה בסך של 500 ש"ח בצירוף מע"מ, בלבד.

הליכי הוצל"פ בתיק 1609391070 יחודשו, ככל שהחוב לא יסולק בתוך 30 יום.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בלשכתי.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

לרנר צוריאל, רשם