ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה משה מזרחי נגד משה משה מזרחי :

בפני כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי
מבקשים
1. משה מזרחי

נגד
משיבים
1. נטע מזרחי

2. בנק הפועלים סניף 636

בית משפט השלום ברחובות

הודעה

1. התיק נקבע לדיון ליום 26 פברואר 2013 בשעה 10:15 בפני כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי.

2. המשיב יודיע תוך 30 יום אם בדעתו להתנגד לבקשה. אם החליט לעשות כן, יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

3. העדר תגובה של המשיב להמרצת הפתיחה ולבקשה לצו זמני (אם הוגש) בתוך 30 יום מיום המצאתן, יחשב כהסכמה למתן פסק דין לפי העתירה.

4. משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון.

5. ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של התובענה והחלטה זו לכל אחד מהמשיבים תוך 7 ימים, וימציא את אישורי המסירה מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ-20 ימים ממועד המצאת הודעה זו.

6. אם לא יוגשו אישורי מסירה במועד שנקבע, ימחקו מן התובענה כל המשיבים שלא הומצא בגינם אישור מסירה ולא הגישו תגובה, ללא התראה נוספת.

7. התיק נקבע לעיון תוך 45 יום מהיום.

8. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן ביום 02 אוגוסט 2012

יחידה משפטית
בית משפט השלום רחובות
1 מתוך 2


מעורבים
תובע: משה מזרחי
נתבע: משה מזרחי
שופט :
עורכי דין: