ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור ברושי נגד טגנגה בע"מ :

לפני כבוד הרשמת דורית בונדה

תובעים

1. ליאור ברושי

נגד

נתבעים

1. טגנגה בע"מ

בית משפט השלום ברחובות

הודעה

בהוראת כבוד הרשמת דורית בונדה

1. התובענה הועברה לבית משפט השלום עפ"י סעיף 60 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

2. הדיון יתקיים בהתאם לפרק טז(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 - "תובענות בסדר דין מהיר".

3. התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 06 דצמבר 2012 בשעה 08:50 בפני כבוד הרשמת דורית בונדה.

4. העדויות הראשיות תוגשנה בתצהירים.

5. בעלי דין יהיו רשאים להגיש תצהיר מפורט תוך 45 ימים.

א.לתצהירים יצורפו המסמכים הרלוונטים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמכים אשר לא צורפו לתצהירים אך מצויים בידו של בעל הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין. תצהירים נוספים מטעם מי מבעלי הדין, לרבות לעניין הגשת מסמכים נוספים, יוגשו רק ברשות בית המשפט.

ב. עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
בבקשה להזמנת העד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר ואת הסיבה לבקשה לזמנו.

9. במועד הדיון יתייצבו בעלי הדין.

10. . בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 10 – 2 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.

11. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 02 אוגוסט 2012 י"ד אב תשע"ב


מעורבים
תובע: ליאור ברושי
נתבע: טגנגה בע"מ
שופט :
עורכי דין: