ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלמסר בע"מ נגד מרקעי תקשורת בע"מ :

2018299115


בפני כבוד הרשם דן סעדון

מבקשת/נתבעת

מרקעי תקשורת בע"מ

נגד

משיבה/ תובעת

טלמסר בע"מ

בית משפט השלום בפתח תקווה

החלטה

לפני התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל.

בין התובעת לנתבעת נחתם הסכם לפתיחת חשבון ומתן שירותים על ידי התובעת לנתבעת (להלן: "ההסכם") בנוגע למיזם ששמו טלפאן. הנתבעת, טוענת התובעת, הזמינה וקיבלה שירותים בהתאם להסכם ולפיו אף חויבה בתשלום. לאחר שחלק מן התשלום לא סולקה הודגשה התביעה דנא.
בכתב התביעה נטען עוד כי לאחר התכתבות בין ב"כ הצדדים התברר כי עמדת הנתבעת הייתה כי מכיוון שהחשבוניות שהופקו הופקו ע"ש חברת אינפומיישן ולא ע"ש הנתבעת הרי שיש לראות בהסכם כבטל או מבוטל. התובעת, מיותר כמעט לציין, חולק על עמדה משפטית זו וטוענת כי התבקשה להוציא חשבוניות מס ע"ש אינפומיישן ברם אין בכך כדי להביא לביטול ההסכם או לשינוי הצדדים על פי ההסכם.
ואמנם, העמדה המיוחסת לנתבעת בכתב התביעה היא עמדתה של הנתבעת בהליך זה. הנתבעת טוענת כי אין כל יריבות בין הצדדים בהליך דנא וכי ככל שצריכה הייתה התובעת להגיש תביעה הרי שהיה עליה לתבוע את חברת אינפומיישן ולא את הנתבעת. ברם, חברת אינפומיישן מצויה בהליכי פירוק ועל כן תרו ב"כ התובעת ומצאו גוף סולבנטי על מנת לנסות להיפרע ממנו, בחוסר תום לב.
הנתבעת טוענת, לגופו של עניין, כי היא סילקה את כל חיוביה לתובעת במסגרת מיזם טלפאן עד 31.10.07. בשנת 2008 הועברה הפעילות במיזם טלפאן מן הנתבעת אל חברת אינפומושן והודעה על כך ניתנה לתובעת. משנת 2008 עברה העסקה להתנהל בין התובעת לחברת אינפומושיין כאשר הן חשבוניות המס והן כרטיס הנה"ח של התובעת שצורף לכתב התביעה מעלה כי שם הלקוח אצל התובעת הוא חברת אינפומשיין. כראיה לשינוי הצד להתקשרות מול התובעת מציינת הנתבעת כי בשנת 2008 היא לא התבקשה לפרוע כל חיוב במסגרת ההסכם וברי כי יש בכך להראות כי ההתקשרות המשיכה להתבצע בין התובעת לחברת אינפומושיין.

דיון והכרעה
טענתה של הנתבעת היא כפולה: ראשית, ההסכם בינה לתובעת תם מבלי שנותרו חיובים לא מסולקים. שנית, בוצעה המחאה של הזכויות והחובות ע"פ ההסכם מן הנתבעת לחברת אינפומושיין בידיעת התובעת.

אפתח דווקא בטענה שעניינה המחאת זכויות וחובות ע"פ ההסכם. אין לפניי טענה כי ההסכם קבע הסדר שונה מזה הקבוע בחוק המחאת חיובים (להלן:
"החוק") ביחס לכוחם של הצדדים לו להמחות את זכויותיהם וחובותיהם ע"פ ההסכם לצדדים שלישיים. משכך, אמורות לחול כברירת מחדל הוראות חוק המחאת חיובים. הוראות חוק זה קובעת כי לצורך המחאת חבות לא די בהודעה לנושה אלא נדרשת הסכמת הנושה (סעיף 6 לחוק). במקרה דנא עסקינן בהמחאת חבות לתשלום ע"פ ההסכם. אין כל טענה כי ניתנה הסכמת התובעת להמחאה נטענת זו, בנבדל מהודעה. גם לגבי עצם מתן הודעה עולה ספק. העד מטעם הנתבעת מר חנניה נאדר שציין כי ניתנה הודעה נשאל מי מסר את ההודעה והשיב "אנו לא נכנסים מי נותן ומי לא.." (עמ/ 1 שו' 20). במלים אחרות, העד שטען בתצהירו כי ניתנה הודעה לתובעת אינו יודע לומר מי, אם בכלל, נתן מטעם הנתבעת הודעה לתובעת. עובדה זו מעמידה בספק ניכר את טענתה של הנתבעת.

גם הטענה בדבר תום ההסכם מעוררת בעיות. כפי שציין בצדק ב"כ התובעת בסיכומיו, אין כל ראיה, אף לא טענה מצד מר נאדר, כי ההסכם בוטל כדין על ידי הנתבעת. ההסכם עצמו אינו קובע מועד לסיום תוקפו ולא ברור על מה הושתתה הטענה כי ההסכם הגיע לסיומו דווקא במועד לו טוענת הנתבעת. יובהר עם זאת, כי ככל שהטענה נסמכת על כך שהוחלף צד להסכם הרי שטענה זו מחזירה אותנו אל הדיון בדבר תוקפה המשפטי של ההמחאה הנטענת שנעשתה מן הנתבעת אל חברת אינפומושיין; תוקף שמוטל כאמור בספק.

סוף דבר: הגנתה של הנתבעת הנשענת על מסירת הודעה בדבר חילופי צד להסכם והגעתו של ההסכם עימה לכלל סיום נשענת כל כרעי תרנגולת. לאור האמור ועל מנת שינתן לנתבעת בכ"ז יומה בבית המשפט אתנה את מתן הרשות להתגונן בטענה של חילופי צד להסכם ובטענה זו בלבד, בהפקדת מלוא סכום התביעה בקופת בימ"ש עד ליום 1.10.12. לא יופקד הסכום – יראו בקשה זו כבקשה שנדחתה על כל המשתמע מכך ובמקרה כזה תשלם הנתבעת לתובעת גם שכ"ט עו"ד בהליך בסך 2400 ₪.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ב, 03 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טלמסר בע"מ
נתבע: מרקעי תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: