ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלון רג'נסי י-ם בע"מ נגד פריאנט :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 012531/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

04/08/2008

בענין:

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

ששון אורן

התובעת

נ ג ד

פריאנטה יהושע

הנתבע

פסק דין

בתביעה דנן תובעת התובעת סך 3,640 ₪, אשר לטענתה מגיע לה מהנתבע בגין יתרת חובו עבור אירוח 85 אנשים ב-29 חדרים בבית מלון של התובעת בין התאריכים 24/11/06-25/11/06 במסגרת אירוע בר מצווה לבנו של הנתבע. לטענת התובעת, הסתכם הסכום הכולל שהגיע לה בגין האירוח בסך 37,050 ₪ (כולל מקדמה בסך 8,000 ₪), ואילו הנתבע שילם סך 33,410 ₪ בלבד כולל המקדמה.

המחלוקת בין הצדדים נסבה על החיוב בגין שלושה חדרים, שבהם התארחו, הנתבע, רעייתו חמשת ילדיהם ואמו של הנתבע (להלן – משפחת הנתבע). לטענת הנתבע, הובטח לו כי משפחת הנתבע תתארח ללא חיוב כספי בסוויטה לכל המשפחה. אין חולק כי משפחת הנתבע לא התארחה בסוויטה כזו, והיא התארחה, כאמור, בשלושה חדרים נפרדים. לטענת התובעת, אין במלון סוויטה שבה יכולים להתארח 8 אנשים, אפילו אם חלקם ילדים. מאחר ולטענת הנתבע, הובטח לו כי אירוח משפחתו (באותה סוויטה שלא ניתנה לו) יהיה ללא חיוב כספי, סירב הנתבע לשלם עבור שלושת החדרים שבהם התארחה בפועל משפחתו. התובעת, לעומת זאת, טוענת כי כלל לא הובטח לנתבע כי אירוח משפחתו יהיה ללא חיוב. היא מצביעה על כך כי אין זכר לענין זה בהסכם האירוח שנחתם ושהעתק ממנו צורף לכתב התביעה כנספח א' (להלן – ההסכם). אף שאכן אין זכר לדבר בהסכם, טוען הנתבע כי הדבר הובטח לו במועד מאוחר יותר, כשבוע וחצי לפני האירוח.

התובעת ציינה כי אף שהמחירים, שסוכמו עם הנתבע בהסכם, היו מחירים מוזלים, שהותנו במינימום של 100 אורחים ב-35 חדרים, ואף שהנתבע לא עמד בכמויות המינימום, בפועל חויב הנתבע לפי אותם המחירים ללא כל תוספת.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולמכלול נסיבות המקרה, הנני פוסק כי הנתבע ישלם לתובעת סך 2,600 ₪, ואם הסכום לא ישולם לתובעת תוך 20 יום ממועד המצאת העתק מפסק הדין לנתבע, תתווספנה לו הוצאות בשעור 1,300 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן היום, ג' באב תשס"ח (4 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תבטל את רישומה של ב"כ הנתבע ותמציא העתק מפסק הדין לב"כ התובעת ולנתבע.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.