ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבאלי נגד המוסד לביטוח לאומי :

בפני: כבוד השופטת לאה גליקסמן

התובע:
סובחי ג'באלי
בעצמו
-

הנתבע:

המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד לירון דגון

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו

פסק דין


התובע הגיש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לפיה קצבת הנכות שולמה לו מיום 1.11.2009 ולא מיום 20.3.2008. כפי שיובהר בהמשך, במהות, ערעורו של התובע סב על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 22.4.2010 שדנה בעניינו מכוח פסק דין שניתן ביום 26.1.2010.
הרקע לתביעה:
התובע הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעות לקצבת נכות כללית במועדים שונים.
התביעה הרלוונטית להליך זה היא תביעתו לקצבת נכות כללית מיום 20.3.2008.
בהחלטת וועדה רפואית לעררים מיום 7.6.2009 נקבע כי נכותו של התובע היא 36%.
התובע ערער לבית הדין על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
בפסק דין מיום 25.1.2010 נקבע כך:
עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים על מנת שתבהיר ותנמק עמדתה במה שונה קביעתה לעומת קביעה של ועדה מיום 8.1.2006 אשר קבעה נכות קבועה בשיעור 75% כאשר 65% מתוכם הם בגין הסכרת.
במידה ותמצא לנכון תבדוק הוועדה את המערער פעם נוספת.
הוועדה תזמן את המערער להופיע בפניה ותאפשר לו להציג מסמכים רפואיים רלוונטיים למועד החלטתה.
עניינו של התובע הוחזר לוועדה רפואית לעררים וזו קבעה בהחלטתה מיום 22.4.2010 כך:

הוועדה עיינה בפס"ד מיום 25.1.2010.
מבחינת סכרת עם סיבוכים התובע נבדק בועדה מיום 9.11.2008. בבדיקת EMG מ- 15.12.2008 הודגמו ממצאים אשר יכולים להתאים לנוירופטיה סכרתית. ברם אולם בבדיקת הוועדה הרושם היה של תמונה קלינית נוירולוגית שאינה מתאימה לנוירופטיה על רקע סכרתי. לפיכך, הוועדה קובעת שמדובר בסכרת ללא סיבוכים.
היום הומצאו לוועדה מסמכים מביה"ח מ- 30.11.2009 ..נמצאו פרטאנוריה מסיבית ונפרופטיה על רקע סכרתי ולפיכך מדובר בסכרת עם סיבוכים. נקבעת נכות בשיעור 65% החל מ- 1.11.09 ואילך".
הוועדה הרפואית לעררים קבעה כי דרגת נכותו הרפואית של התובע היא 75% לצמיתות החל מיום 1.11.2009.
בהמשך להחלטת הוועדה הרפואית לעררים קבע פקיד התביעות כי דרגת נכותו של התובע היא 100% החל מיום 1.11.2009 לצמיתות.
התובע טען כי הוא זכאי לקצבת נכות החל מיום 20.3.2008 ולא מיום 1.11.2009.
המוסד לביטוח לאומי טען כי יש לדחות את התביעה מחמת חוסר סמכות עניינית, שכן הסמכות לדון בערעור על החלטת פקיד תביעות מוקנית לוועדת נכות לעררים; לחלופין ולמען הזהירות נטען (במשתמע) כי החלטת פקיד תביעות מתיישבת עם החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה כי דרגת נכותו של התובע היא 75% החל מיום 1.11.2009.
בדיון שהתקיים ביום 27.4.2011 הועלתה אפשרות להחזיר את עניינו של התובע לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר, שתתייחס לתקופה השנויה במחלוקת על יסוד המסמכים הרפואיים ודו"חות הוועדה מושא הערעור לא יהיו בפניה, כאשר התקופה המדוברת היא ממרץ 2008 עד 31.10.2009 (בטעות נרשם בפרוטוקול 31.10.2008).
המוסד לביטוח לאומי הודיע כי אין מקום להחזיר את עניינו של התובע לוועדה רפואית לעררים, לנוכח העובדה שהוועדה הרפואית שדנה בעניינו של התובע ביום 22.4.2011 פעלה על פי פסק הדין, ונימקה את קביעתה, ואין כל פגם משפטי בהחלטתה.
התובע טען כי אין זה סביר שוועדה רפואית לעררים, שכלל לא בדקה אותו, תשלול תוצאות של בדיקות רפואיות, אליהן הופנה על ידי המוסד לביטוח לאומי. התובע צירף לתגובתו תוצאות בדיקה מיום 15.12.2008 בה נקבע כי הממצאים מתאימים לנוירופתיה סכרתית.
לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק אני קובעת כמפורט להלן:
אמנם, התביעה הוגשה על קביעת דרגת נכות בשיעור של 100% מיום 1.11.2009, ולכאורה מדובר בערעור על החלטת פקיד התביעות, שאינו בסמכות בית הדין. אולם מטענות התובע ומהרקע לתביעה המפורט בסעיף 2 לעיל ברור כי הערעור במהותו הוא על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 22.4.2010, אשר קבעה כי דרגת נכותו הרפואית של התובע היא 75% החל מיום 1.11.2009 בלבד. זאת, כיון שעל פי החלטת הוועדה הרפואית לעררים קודם ליום 1.11.2009 נקבעה לתובע דרגת נכות רפואית בשיעור של 36%, דרגת נכות רפואית שאינה מקנה זכאות לקצבת נכות.
התובע אינו מיוצג. לכן, גם אם התובע לא כתב באופן מפורש כי הערעור הוא על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 22.4.2010, הרי משהובהרו הדברים, אין מקום לדחות את התביעה מחמת חוסר סמכות עניינית.
על פי פסק דין מיום 26.1.2010 היה על הוועדה הרפואית לעררים להבהיר ולנמק "במה שונה קביעתה לעומת קביעה של ועדה מיום 8.1.2006 אשר קבעה נכות קבועה בשיעור של 75% כאשר 65% מתוכם הם בגין הסכרת". בהחלטת הוועדה הרפואית מיום 22.4.2010 אין כל התייחסות להחלטת הוועדה מיום 8.1.2006. לפיכך, הוועדה הרפואית לעררים לא קיימה את פסק דינו של בית הדין מיום 26.1.2010.
בנסיבות העניין, נראה שאין מקום להחזיר את עניינו של התובע לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, שכן קיים חשש ממשי כי הוועדה כבר מקובעת בעמדתה כי במועד בו נבדק התובע על ידה הוא לא סבל מנוירופתיה סכרתית. לכן, יש להחזיר את עניינו של התובע לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר.
סוף דבר: תביעתו של התובע מתקבלת, כך שעניינו יוחזר לוועדה רפואית לעררים, בהרכב אחר, אשר תדון בדרגת הנכות הרפואית של התובע, על יסוד המסמכים הרפואיים שיוצגו בפניה, לתקופה מיום 20.3.2008 עד יום 31.10.2009. כן יוצג בפני הוועדה הרפואית לעררים דו"ח הוועדה מיום 8.1.2006. דו"חות הוועדה הרפואית לעררים וכן פסק דין זה, למעט סעיף 9, לא יהיו בפני הוועדה הרפואית לעררים אשר תדון בעניינו של התובע על פי פסק הדין.
זכות ערעור - כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לו פסק הדין.

ניתן היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גבאלי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: