ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל - תמערכות בע"מ נגד לימון גני אירועים בע"מ :

לפני כבוד הרשמת דורית בונדה

תובעים

1. גל - תמערכות בע"מ

נגד

נתבעים

1. לימון גני אירועים בע"מ

2. ויה גני אירועים בע"מ

בית משפט השלום ברחובות

הודעה

1. תובענה זו הוגשה בסדר דין מקוצר וניתנה בה רשות להתגונן
2. בהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, אני תידון התובענה בסדר דין מהיר.

3. תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחה, יוגשו באופן הבא:

א. תצהירי עדות ראשית יוגשו תוך 45 יום מהיום, לרבות חוות דעת מומחה.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמכים אשר אין כוונה לעשות בהם שימוש, אך מצויים בידיו של בעלי הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין.

ב. עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
בבקשה להזמנת עד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר, ואת הסיבה לבקשה לזמנו.

4. ישיבה מקדמית תתקיים ביום 11 דצמבר 2012 בשעה 09:50 בפני כבוד הרשמת דורית בונדה.

5. התייצבות בעלי הדין לישיבה המקדמית הינה חובה.

היה בעל הדין המדינה או תאגיד יהא הוא פטור מהתייצבות לישיבה מקדמית, ובלבד שהגיש לביהמ"ש, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

ניתן ביום 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גל - תמערכות בע"מ
נתבע: לימון גני אירועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: