ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר בוכריס נגד מירם מושס :

בפני כבוד השופט דוד גדול

תובע

אבנר בוכריס

נגד

נתבע

מירם מושס

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא

פסק דין

התובע הינו מנהל ובעלים של חברת "אורנר" העוסקת במתן שירותי בלדרות בינלאומיים. הנתבע היה מועסק תקופה קצרה אצל התובע כפרילנסר.
במהלך השנים 2010-2011, פנה הנתבע אל התובע וביקש ללוות ממנו כספים לאחר שנקלע למצוקה כלכלית. סכום כל הכספים אשר לווה הנתבע, לטענת התובע, עומד על סך של 9,450 ₪, לא כולל ריבית והצמדה. בהתכתבות בין הצדדים, נקבע כי הנתבע יחזיר סכום זה בשני תשלומים: האחד בתאריך 15.2.12, והשני בתאריך 28.2.12. הסכם ההלוואה נחתם על ידי שני הצדדים, והותנה בהפקדת ערבות בסך 20,000 ₪, אותה תובע התובע כעת.
לטענת התובע, כל בקשותיו לקבל את סכום ההלוואה עלו בתוהו. הנתבע דחה את התובע ב"לך ושוב". כמו כן, לטענת התובע הכספים אשר לוו, הינם מחשבונו הפרטי ולא מחשבון החברה.
הנתבע טען, בהתכתבות בין הצדדים טרם הגשת התביעה, כי הוא אינו מתכוון להשיב את סכום ההלוואה, עד לסגירת כל החיובים/זיכויים בגין עבודתו בחברת "אורנר".
הנתבע טוען כי סכומי ההלוואה אמנם ניתנו לו לבקשתו, אך הם ניתנו על חשבון עמלות שהיה אמור לקבל מן החברה.
אין חולק כי קיים סכום הלוואה על סך 6,000 ₪, לכל הפחות. התובע טוען כי הסכום המלא הוא 9,450 ₪ כאמור, והנתבע טוען כי הסכום הוא 6,000 ₪, כאשר הייתרה צריכה להיות מקוזזת עם חשבונות טלפון ודלק שהוציא עבור חברת אורנר.
הנתבע טוען כי למרות הסכם העבודה שנחתם בין הצדדים, בסיום ההתקשרות, התובע חייב לשלם לו הוצאות דלק שלא הוזכרו בהסכם. הנתבע מספר כי התובע נתן לו כרטיס תדלוק עוד בהיותו שכיר בחברה, וכאשר הפך הנתבע משכיר לפרילנסר, לא התבקש להחזיר את כרטיס התדלוק.
הנתבע אינו מתכחש לחוב. הוא מבקש לראות את פירוט העמלות המגיעות לו, טרם פרעון החוב, על מנת לאפשר קיזוזים. פירוט שכזה לא קיבל הנתבע, וגם לטענתו נאסר עליו ע"י התובע ליצור קשר עם הנהלת החשבונות של החברה.
התובע טוען כי הוא והחברה זו אותה אישיות. התובע מתאר איך כל פעם ביקש הנתבע ממנו ומשותפו אשר בבעלותו חברה אחרת, כספים. התובע מתאר כי כספים שהיה חייב לנתבע בגין עבודותיו, שילם לו באופן מיידי.
במחלוקת שבין הצדדים, השתכנעתי כי סכום של 9,450 ₪ הינו סכום ההלוואה שניתנה והוכחה. יתר הסוגיות כגון דלק וטלפון לא הוכחו. משכך, אני קובע כי על הנתבע לשלם לתובע סך של 9,450 ₪, בלווית ריבית והצמדה מיום 30.1.12 (יום חתימת ההסכם). בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, יד' אב תשע"ב, 2 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבנר בוכריס
נתבע: מירם מושס
שופט :
עורכי דין: