ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברה ט. קרטין ושות (1981) בע"מ נגד ירון עזריה :

לפני כבוד הרשמת דורית בונדה

תובעים

1. חברה ט. קרטין ושות (1981) בע"מ

נגד

נתבעים
1. ירון עזריה

בית משפט השלום ברחובות

הודעה

1. ההתנגדות לביצוע שטר התקבלה.

2. בהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, תידון התובענה בסדר דין מהיר.

3. תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחה, יוגשו באופן הבא:

א. תצהירי עדות ראשית יוגשו תוך 45 יום מהיום, לרבות חוות דעת מומחה.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמכים אשר אין כוונה לעשות בהם שימוש, אך מצויים בידיו של בעלי הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין.

ב. עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
בבקשה להזמנת עד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר, ואת הסיבה לבקשה לזמנו.

4. ישיבה מקדמית תתקיים ביום 14 נובמבר 2012 בשעה 10:10 בפני כבוד הרשמת דורית בונדה.

5. התייצבות בעלי הדין לישיבה המקדמית הינה חובה.
היה בעל הדין המדינה או תאגיד יהא הוא פטור מהתייצבות לישיבה מקדמית, ובלבד שהגיש לביהמ"ש, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

6. קיומו של הדיון מותנה בתשלום הפרש האגרה על ידי התובע. לא תשולם האגרה במועד - תמחק התביעה וייסגר תיק ההוצאה לפועל.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 10 – 2 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.

8. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן ביום 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברה ט. קרטין ושות )1981( בע"מ
נתבע: ירון עזריה
שופט :
עורכי דין: