ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן פטיגרו נגד ברק אי.טי.סי (1999) בע"מ :

בפני כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

התובע

אילן פטיגרו

נגד

הנתבעות

  1. ברק אי.טי.סי (1999) בע"מ
  2. 013 נטוויז'ן בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

פסק דין

1. א. בתאריך 1.1.02 חתמה הנתבעת 1 (להלן:"ברק") על הסכם שירות עם התובע, לפיו יתן התובע שרות למתקן מיזוג אוויר וקרור (להלן:"ההסכם").
לטענת התובע, קבע סעיף 9 להסכם, שאם עד 30 ימים לפני תום ההסכם לא תתקבל הודעה בכתב מאחד הצדדים למשנהו, שיש ברצונו לבטל את ההסכם, אזי ההסכם יתחדש אוטומטית לשנה נוספת ובתנאי נוסף, שברק שילם את כל התשלומים בגין השנה הקודמת.

ב. א) ההתקשרות לשנת 2010 הסתיימה ללא קבלת הודעה כלשהי מצד הנתבעות על הפסקת מתן השירות והתשלום עבור שנת 2010 שולם במלואו ולכן ראה בכך התובע כחידוש החוזה לשנת 2011.

ב) התובע טוען, שאכן שנת 2011 החלה כסדרה עד כי ביום 5.6.11 שלח נציג הנתבעות הודעה לתובע, שהנתבעות ערכו מכרז וחברה אחרת זכתה בו לספק שירות ועל כן, ברצונם לסיים את מתן השירות ביום 31.5.11 ואף הודו לתובע על השירות שנתן ואשר ניתן ברמה גבוהה.

ג) התובע סבור, שמתן הודעה על הפסקת השירות באמצע שנת השרות, נוגדת את ההסכם ולא ניתן לסיימו באמצע השנה אלא רק בסוף השנה וגם זאת, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים לפחות.

ג. בהודעת הפסקת ההתקשרות, ראה התובע הפרת ההסכם של הנתבעות והיות והתובע קיבל מהנתבעות שכרו בעד 5 חודשים של שנת 2011, תובע הוא את היתרה בעד 7 החודשים עד סוף שנת 2011 בסכום של 15,750 ₪ בתוספת מע"מ ובסה"כ 18,270 ₪ (בטעות נכתב על ידי התובע סך של 18,720 ₪).

2. הנתבעות הגישו כתב הגנה משותף, בו מבקשות הן לדחות את תביעת התובע, משום שלדעתן, לא הפרו הסכם כלשהו ובין היתר, העלו גם הטענות העיקריות הבאות:

א. מתוך ההסכם, ההתכתבויות והחשבוניות שניתנו על ידי התובע עולה, שתנאי ההתקשרות שונו במהלך השנים ובעיקר בסוף שנת 2010 ולאחר שהתובע ביקש תשלום עבור כל שנת 2011, הודיעה הנתבעת 2 (להלן:"נטוויז'ן") כי לא תאושר החשבונית בגין שנה שלמה היות ונטוויז'ן עורכת מכרז בו רשאי להשתתף גם התובע ועד להכרעת הזוכה במכרז יעברו התובע ונטוויז'ן לעבודה על בסיס חודשי וכך גם שולמו לתובע תשלומים בהתאם.
הסדר זה היה בהסכמתו המלאה של התובע ולאחר שניתנה לתובע ההודעה שלא זכה במכרז – בחר התובע להעלות טענות שונות מופרכות שלא נטענו קודם לכן.

ב. התובע דרש כספים מהנתבעות, תוך התעלמות מהסכם ומהשינויים שחלו בו בסוף שנת 2010 – זאת בהסכמתו המלאה של התובע.

3. א. מהעובדות העולות מכתבי הטענות ומעדויות הצדדים בבית המשפט עולה, שהשאלה השנויה במחלוקת בין הצדדים היא, האם הפרו הנתבעות את ההסכם המתייחס לשנת 2011, דהיינו, האם ההסכם שנחתם בין הצדדים לפני שנת 2011 הוארך באופן אוטומטי גם לשנת 2011 או שמא, שונו תנאי ההסכם באופן כזה, שההסכם לשנת 2011 לא יוארך למשך כל השנה, אלא התובע ייתן שירותיו מדי חודש בחודשו ועבור כל חודש מתן שירות יקבל שכרו – עד לתוצאות המכרז.

ב. כפועל יוצא מהשאלה הנ"ל, יש להכריע במשפט זה, האם צודק התובע בטענתו, שההסכם חודש לשנת 2011 בשלמותו ובשל כך, מגיע לו שכר מתן שירותים עבור כל השנה והיות ושולם לו רק עבור 5 חודשים – מגיעה לו היתרה הנתבעת במשפט זה עבור 7 חודשים עד סוף השנה, או שמא יש לקבל טענת הנתבעות, שעקב שינויים בתנאי ההסכם, הוסכם שבשנת 2011 יהיה הסכם חדש, לפיו יקבל התובע שכרו מדי חודש בחודשו ורק עבור החודשים שייתן שירות בפועל ומשנתן שירות בפועל עבור 5 חודשים בלבד ומאחר והתובע קיבל שכרו בעד חודשים אלה – לא מגיעה לתובע יתרה כלשהי.

4. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, כפי שאלו באות לידי ביטוי בכתבי הטענות ובעדויות בבית המשפט ולאחר שבחנתי את חומר הראיות שצורף לכתבי הטענות, אני מחליט כדלקמן:

א. אין חולק בין הצדדים, שההתקשרות הראשונית בין התובע ובין "ברק", למתן שירות החלה ביום 1.1.02. אין גם חולק שהסכם מקורי זה, התחדש מדי שנה בשנה ובאופן כזה, היה שולח התובע דרישות תשלום עבור שנה ו-"ברק" הייתה מאשרת ומשלמת עבור שנה מראש. בהסכם זה, נקבע תשלום שנתי בסך של 20,950 ₪, תוך ציון שסכום זה אינו כולל עבודות נוספות כפי שפורטו בהסכם.
סעיף 9 להסכם קבע, שההסכם יתחדש אוטומטית לשנת שירות נוספת בשני תנאים: התנאי הראשון, אם עד 30 יום לפני תוך ההסכם לא תתקבל הודעה בכתב מאחד הצדדים למשנהו כי ברצונו לבטל את ההסכם והתנאי השני, אם המזמין שילם את כל התשלומים בגין השנה הקודמת ואת המקדמה כמצוין בסעיף 5. (ראה סעיפים 6 -8 ו- 9 לנספח 1 שצורף לכתב התביעה).

ב. א) בתחילת חודש מאי 2011, שלחו הנתבעות הודעה אל התובע, שלאחר המכרז שנערך, זכתה חברה אחרת לספק השירותים ולכן: "בהמשך להודעה בעל פה, ברצוני להודיעך על סיום מתן השרות אצלנו בתאריך ה-31.5.11. כל החובות הכספיים עד תאריך זה ישולמו במלואם".
הנתבעות גם לא שכחו להודות לתובע על מתן השירות ברמה גבוהה וציינו את הזכות שהייתה להן לעבוד עם התובע. (ראה נספח 2 לכתב התביעה).

ב) בהמשך וכתגובה להודעה הנ"ל ורק בסוף שנת 2011, שלח התובע ביום 12.12.11 מכתב התראה לנטוויז'ן התראה, באמצעות עורך דין, לשלם לו את היתרה הבלתי מסוקלת – כפי שנתבעה בתביעה זו.

5. צודק התובע בטענתו, שאם היה בדעת הנתבעות להפסיק ההתקשרות, הרי שלפי הקבוע בסעיף 9 להסכם, היה על הנתבעות להעביר הודעה בכתב 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הקודמת ואם העובדות, אכן היו כפי שציין התובע בתביעתו, שהיות ולא נשלחה הודעה, כאמור, יש להמשיך ההסכם לשנה נוספת, אך העובדות לאשורן, כפי שהועלו על ידי הצדדים ולאור התנהלות הצדדים, מאז 30.12.10, הרי שאין לקבל טענות התובע.
לפני שליחת ההתראה הנ"ל מיום 12.12.11 התנהלו בין התובע ובין הנתבעות התכתבויות, המצביעות על כך, שאכן ההסכם המקורי מיום 1.1.02 שונה ודבר השינוי גם הודע לתובע והתנהלותו של התובע לאחר מתן ההודעה, מוכיחה שהתובע הסכים לתנאים החדשים, קרי תנאים של קבלת תשלום מדי חודש בחודשו במקום תשלום שנתי ומהתנהגותו של התובע במשך מספר חודשים עולה, שהתובע הסכים לתנאים שהועמדו בפניו ולכן, היות והתנאים שונו וההסכם לא חודש, אין מקום להיעתר לתביעה – זאת לאור הנימוקים המפורטים להלן:

א. א) ביום 30.12.10 ( בתום שנת ההתקשרות של שנת 2010) העבירו הנתבעות הודעה לתובע, המזכירה לו הודעה קודמת בעל פה, לפיה יש לרענן את הסכם השרות ולכן, יועברו אל התובע מסמכים להעברת הצעת מחיר חדשה לשרות. עוד נאמר, שלקראת גמר תקופת השירות (ותחילת תקופת שרות חדשה) יתואמו סיורים באתרים לבדיקת תקינות כל מערכות מיזוג האוויר ואוורור וחשבונית מיום 31.12.10 עבור שרות שנתי למערכות לא מאושרות לתשלום.
עד להודעה חדשה, נתבקש התובע להעביר חשבונית עבור כל חודש בנפרד (החלק היחסי מסכום השרות השנתי).

ב) על ההודעה הנ"ל השיב התובע, שעם סיום תקופת ההסכם, מתחיל הסכם חדש ובכל שנה הוצאה חשבונית בתחילת השנה ושולמה שוטף שישים ולכן, ביקש התובע להעביר לתשלום את החשבונית שהעביר לנתבעות.

ג) נכון הוא, שבדרך כלל, נהגו הצדדים משנת 2002 ועד שנת 2010 להתחיל הסכם חדש עם תום סיום החוזה של השנה הקודמת, ברם הודעה זו מיום 30.12.10, יש לראותה כהודעה מוקדמת, כאמור בסעיף 9 להסכם, על אי הסכמת הנתבעות לחדש ההסכם גם לשנת 2011 – לפחות עד שלא תהיינה תוצאות מכרז וזאת, למעשה הודעה על מעבר להסכם חודשי במקום הסכם שנתי.

ב. א) מהמשך התנהלות התובע עולה, שהתובע אכן נתן שירות חודשי במשך חמישה חודשים וקיבל תמורה מלאה בהתאם להסכמות הצדדים שקיבלו ביטוי בכתב ובחשבוניות שצורפו לכתב ההגנה.
בהמשך להודעות שנשלחו לתובע, החל התובע להעביר חשבוניות מחודש ינואר 2011 עבור שירותים חודשיים, כאשר החשבונית מיום 28.1.11 מתייחסת לחודשים ינואר- מרס 2011, חשבונית 2887 מיום 31.3.11 מתייחסת לחודש אפריל 2011, חשבונית 3012 מיום 30.4.11 מתייחסת לחודש מאי 2011.
בחשבוניות אלו, שהוצאו על ידי התובע, אין כל הסתייגות או ציון כלשהו, לגבי סכומים נוספים המגיעים לו ובחשבוניות הנ"ל אף לא נרשם ב) בהעברת החשבוניות הנ"ל, מסכים אנוכי לטענת הנתבעות, שמעת הוצאתן פעלו הצדדים בהתאם לשינוי החודשי ולא שנתי, קרי התובע נתן שירות חודשי וקיבל על כך תמורה בגין כל חשבונית שהגיש בנדון דנן על בסיס חודשי.

6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתנהלות התובע לאחר קבלת ההודעות מאת הנתבעות והוצאת חשבוניות חודשיות, מבלי לציין בהן הערה כלשהי לגבי תשלום עתידי שנתי, הסכים התובע – למעשה - לתנאי ההתקשרות החדשים לגבי שנת 2011 - והתובע אף פעל בהתאם לתנאים החדשים על ידי הוצאת חשבוניות חודשיות.
אי לכך, אני קובע, שהתובע לא הוכיח תביעתו ואני מחליט לדחות את התביעה.
לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה לחייב התובע בהוצאות הנתבעות, ברם לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה ולאור ההתקשרות רבת השנים ולאור שביעות הרצון שהביעו הנתבעים מעבודתו של התובע באותן שנים - החלטתי שלא לחייב את התובע בהוצאות.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 1.8.12 (יג' באב התשע"ב) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.

לבקשת הנתבעת 2, תעביר לה המזכירות העתק פסק הדין לפי כתובת: רח' המלאכה 15, פארק אפק ראש העין 48091.


מעורבים
תובע: אילן פטיגרו
נתבע: ברק אי.טי.סי )1999( בע"מ
שופט :
עורכי דין: