ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איסטרוניקס בע"מ נגד מדינת ישראל רשות המיסים אגף המכס :

בקשה מס' 128

בפני כבוד השופט אורן שוורץ – סגן הנשיאה

מבקשים:

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ו – 17 אח'

נגד

משיבים:
רשות שדות התעופה ואח'

בית משפט השלום בראשון לציון

החלטה

1. עניינה של הבקשה שלפניי במסמכים שצורפו לתצהירי רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת"), הגם שלא נכללו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים מטעמה. הבקשה הוגשה מצד מרבית קבוצת סוכני המכס, שנמנים על הצדדים השלישיים בתביעות הנשמעות לפניי במאוחד בגין השבת "דמי הרשאה", אשר ניגבו על ידי רשות המיסים – מדינת ישראל והועברו אל רש"ת. דמי ההרשאה עמדו על סך 5 דולר לכל רשימון יבוא לגבי טובין שייובאו ארצה דרך שדה התעופה.

2. לטענת המבקשים, לתצהיריה של רש"ת צורפו 19 מסמכים, המפורטים בסעיף 4 לבקשה. מסמכים אלה לא גולו בתצהיר גילוי המסכמים מצד רש"ת. יתר על כן, לגבי אחד המסמכים, אף מסרה רש"ת, שהוא לא אותר אצלה, חרף חקירה ודרישה שערכה. בנסיבות אלה, עתרו המבקשים להוצאות המסמכים מתיק בית המשפט, על יסוד תקנה 114א' לתקנות סדר הדין האזרחי, ולחילופין ליתן ארכה של 60 ימים להגשת ראיות המבקשים. עוד עתרו המבקשים לחייב את רש"ת להמציא להם את מכלול הצרופות לתצהירים באמצעות קובץ מודפס ולא באמצעות מדיה מגנטית, מאחר שהיקף המסמכים עומד על כ – 700 עמודים.

3. רש"ת התנגדה לבקשה.
לטענת רש"ת 7 מתוך 19 המסמכים עברו הליך גילוי במסגרת קדם המשפט, בין אם על ידי רש"ת ובין אם על ידי צדדים אחרים. יתר על כן, המסמכים שלא גולו ושצורפו לתצהירי רש"ת, קשורים לליבת הסכסוך ואינם מרחיבים את חזית המריבה. מריבתם המכרעת של המסמכים הינם משנות ה – 80 ולא עלה בידי רש"ת לאתרם בשלב גילוי המסמכים. המסמכים הללו אינם מפתיעים את המבקשים הואיל והם היוו חלק מטיעוני רש"ת בהליך אחר המתנהל בבית המשפט, בסוגיה דומה.

4. התובעות הותירו את שאלת הוצאות המסמכים לשיקול דעת בית המשפט. יחד עם זאת, התובעות הביעו את חששן שמתן הארכה המבוקשת תביא לדחיית המועדים הרבים שכבר נקבעו לשמיעת הראיות בתביעות דנן, במהלך חודש ינואר ופברואר 2013.

דיון והכרעה:
5. אין חולק שחובתה של רש"ת הייתה לפרט את מלוא המסמכים שהיו מצויים בידה בעת עריכת תצהיר גילוי המסמכים. יחד עם זאת על פי תגובתה של רש"ת, המגובה בתצהיר בא כוחה, תצהיר גילוי המסמכים לעת עריכתו שיקף את מצאי המסמכים הקיימים בידי רש"ת. כך, חלק מהמסמכים החדשים ממילא נכללו בתצהיר גילוי המסמכים, חלק אחר גולה על ידי הצדדים האחרים למשפט, חלק מהמסמכים אינם אלה דפים עדכניים של ריכוז נתונים, חלק אחר אותר בגנזך המדינה וחלק נוסף נכלל בהתדיינות אחרת שבין הצדדים [סעיפים 20-30 לתצהיר עו"ד בליזובסקי].

6. בחנתי את הטעמים שהציגה רש"ת לכך שאותם 12 מסמכים לא גולו במסגרת תצהיר גילוי מסמכים משלים. על פי תצהיר בא כוחה של רש"ת, חלקם של המסמכים איתור בגנזך המדינה, חלקם אותר רק בסמוך להגשת הראיות וחלק אחר ממילא מהווה חלק מהתדיינות אחרת בין הצדדים.

7. האמור בתצהיר בא כוחה של רש"ת מתיישב עם היקפן של התביעות שנשמעות לפניי: כשלושים תביעות להשבת דמי הרשאה התייחסות לשנים רבות. חלק מטענות ההגנה של רש"ת מתבססות על מסד הסכמי עם נציגי סוכני המכס, ששורשיו עוד בשנות ה – 80, לפני למעלה משלושים שנים.

8. היקף כה רחב של שנים ומאורעות עלול להסביר את התקלה שנפלה אצל רש"ת, במובן זה שלא הגישה תצהיר גילוי מסמכים משלים, בו פירטה את אותם 12 מסמכים חדשים שלא נכללו בתצהיר גילוי המסמכים מטעמה.

9. בנסיבות אלה, אני סבור שהחלת הסנקציה הנקובה בתקנה 114א' עלולה להחטיא את תכלית ההליך המשפטי: בירור האמת והגעה להכרעה נכונה וצודקת. כך, בעניין אחד שנדון בבית המשפט העליון בנוגע למסמכים רפואיים שגולו לאחר מתן הצהרה שאינם קיימים, איפשר בית המשפט עשיית שימוש באותם מסמכים במשפט, חרף המחדל הדיוני החמור שאירע. וכך נימק המשנה לנשיאה (כתוארו דאז) השופט ריבלין את טעמי החלטתו:

"המידע שבתיק הרפואי הוא מידע בעל חשיבות רבה להכרעה בגוף התביעה ולבירור האמת ובית המשפט ראה לנכון לאפשר את הצגתו. אין בכך פסול, ובניגוד לטענת המבקשים, יש בדבר בכדי לתרום תרומה משמעותית לאינטרס גילוי האמת ובירור העניין. יש לזכור עוד כי החלופה האחרת שעמדה לפני בית המשפט היא ניהול התביעה על בסיס מסמכים חסרים וחלקיים, דבר אשר היה מקשה על הוכחת נסיבות המקרה."

[רע"א 9763/08 קופל נ' שירותי בריאות כללית, (ט.פ.) (2009)]

10. דברים אלה יפים לענייננו. לצורך הבקשה שלפניי, שוכנעתי שרש"ת כשלה בהליך המלא של איתור המסמכים. יחד עם זאת, פסילת המסמכים מלשמש כראיה במשפט עלולה להיות מרחיקת לכת ובלתי מידתית. בייחוד נכון הדבר מקום בו המבקשות לא הופתעו ערב ישיבת ההוכחות מהמסמכים הנוספים, שכן אלה נמסור לידיהם זה מכבר, לכל המאוחר עם קבלת ראיותיה של רש"ת.

11. מטעמים אלה, הגעתי למסקנה שאין מקום להוצאת המסמכים אלא יש לרפא את המחדל הדיוני מצד רש"ת בהוצאות הולמות. על כן, אני מורה לרש"ת לשלם למבקשים את ההוצאות שהן פועל יוצא ממחדלה הדיוני בסך 2,000 ₪ לכל אחד ואחד מ – 18 המבקשים.

12. לעניין הארכת המועד המבוקשת –המסמכים הנוספים אינם מרחיבים את היריעה. יתר על כן, חלק לא מבוטל מהמסמכים נמסר למבקשים במסגרת הליך אחר המתנהל בבית המשפט. חלק מהמסמכים אינם אלא עיבוד של נתונים. מאידך, היענות לבקשה עלולה לסכל את שמיעת ההוכחות במועדן, כפי שכבר תואמו עם באי כוחם הרבים של הצדדים. בנסיבות אלה, אין בידי להיעתר לבקשה זו.

13. המבקשים עתרו לקבל קובץ נייר של המסמכים שצורפו לתצהירי רש"ת מהטעם שעסקינן בכ – 700 עמודים של מסמכים. לנוכח ההיקף הרחב של המסמכים, אני מחייב את רש"ת למסור עותק אחד של נספחים לכל מייצג מקבוצת המבקשים בתוך 14 ימים מהמועד בו פנה אליה בכתב וביקש כזאת.

14. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נידחות.

15. סוף דבר – הבקשה נדחית. ההוצאות כמפורט בסעיף 11 לעיל ישולמו לא יאוחר מיום 5.9.12.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 4 מתוך 4


מעורבים
תובע: איסטרוניקס בע"מ
נתבע: מדינת ישראל רשות המיסים אגף המכס
שופט :
עורכי דין: