ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודד אדמוב נגד חברה א.מ קובי 2004 בע"מ :

בפני כבוד השופטת חדוה וינבאום וולצקי

המערער -המבקש
עודד אדמוב
ע"י ב"כ עוה"ד קלמנסון ושות'

נגד

המשיבה
חב' א.מ קובי 2004 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גב' חנה זילבר

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

1. בפניי בקשת המבקש להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין מיום 24.5.12 (ת"א 40341/06), אשר ניתן על ידי כבוד השופטת הבכירה חנה ינון.

הרקע

2. עניינה של בקשה זו בפסק דין אשר ניתן ביום 24.5.12, במסגרת תובענה על סך של 1,161,324 ₪, שעניינה דרישה לתשלום כספי עבור עבודות חשמל בניין שביצעה התובעת עבור חברת אדמוב, חברה לבניין והשקעות בע"מ, אשר המבקש בבקשה שבפניי הינו אחד מבעלי מניותיה ומנהליה.

3. על פי פסק הדין חויב המבקש, באופן אישי, לשלם למשיבה סך של 502,300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל ובנוסף חויב בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 12,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

4. בעקבות כך, ביום 8.7.2012 הוגש על ידי המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי (ע"א 15447-07-12).

5. בקשת המבקש לעיכוב פסק הדין קמא נדחתה על ידי כבוד השופטת ינון בהחלטה מיום 4.7.12. בית משפט קמא קבע : "על פי ההלכה אין הגשת ערעור מעכבת ביצוע פסק דין כספי. על כן, הבקשה נדחית".

6. לאור קביעת בית משפט קמא הגיש המבקש את הבקשה המונחת בפניי.

טענות המבקש

7. לטענת המבקש, המשיבה הינה חברה בע"מ אשר מבצעת עבודות חשמל בקבלנות ואין לה כל נכסים ממשיים ריאליים כלשהם.

8. לטענתו במסגרת התגובה לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין אשר הוגש לבית המשפט קמא טענה המשיבה כי יש לה נכס משמעותי והוא – מוניטין. לשיטתו מדובר בהודאת בעל דין חד משמעית בדבר העדרם של נכסים כלשהם. זאת ועוד לטענתו המוניטין לא הוכח כלל ועיקר ונוכח העובדה כי בשליטתו של מנהלה ובעל השליטה היחיד בה, מר קובי מאיר, קיימות עוד מספר חברות נוספות, הרי שהמוניטין הינו מוניטין אישי שלו ולא של החברה.

9. לטענת המבקש במידה והערעור יתקבל והמשיבה תידרש להשיב לו את הכספים בהם חוייב במסגרת פסק הדין של בית משפט קמא, יהיה זה הגיוני מצידו של מר מאיר לסגור את המשיבה ולהותיר את המבקש מול שוקת שבורה, שכן המשיבה אינה בעלת ערך העולה על הסכום בו חוייב לפי פסק הדין.

10. לטענת המבקש עיכוב פסק הדין לא יגרום למשיבה נזק שכן המשיבה הגישה את התביעה רק בשנת 2006 ולאורך התביעה התנהלה בסרבול רב מאוד.

11. זאת ועוד טען המבקש כי סיכוי הערעור הינם גבוהים מאוד. במסגרת הבקשה פירט המבקש בתמצית את נימוקי הערעור.

12. לטענת המבקש ההכרעה בשאלה האם יש ליתן סעד זמני, מורכבת מאיזון ושקלול של שני מרכיבים עיקריים- סיכויי הערעור ומאזן הנוחות.

13. לטענתו בנסיבות דנן, מתקיימים שני השיקולים הללו ומשכך יש להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין.

טענות המשיבה

14. לטענת המשיבה יש לדחות את הבקשה.

15. לטענת המשיבה היא חברה פעילה מזה 8 שנים והמחזור השנתי שלה כ- 3 מיליון ₪. כמו כן טענה כי אין לה חובות ומעולם לא ננקטו נגדה הליכים משפטיים לגביית חוב כלשהו.

16. לטענתה בידיה נכס מהותי ביותר העולה בערכו עשרות מונים על הסכום אותו היא זכאית לקבל מהמבקש והוא המוניטין שלה, בגינו היא זוכה להיקף פעילות והכנסות של מיליוני שקלים בשנה . לטענתה היא לא תוותר על המוניטין הרב שצברה, אך בשל הסכום שאמור להיות משולם לה על פי פסק הדין על ידי המבקש.

17. עוד טענה המשיבה כי סיכויי הערעור הינם קלושים.

18. לפיכך טענה כי לאור סיכוי הערעור האפסיים- מחד , והיעדר ביסוס ולו מזערי לטענה בדבר היעדר יכולת להיפרע את סכום פסק הדין ממנה ככל והערעור יתקבל- מאידך, ולנוכח ההלכה החד משמעית לעניין עיכוב ביצוע פסק דין כספי - כי יש לדחות את הבקשה.

דיון

19. לאחר שעיינתי בבקשת המבקש, בתגובת המשיבה ובתגובה לתגובה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

20. תקנות 466- 468 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן:"תקסד"א") מסדירות את נושא עיכוב הביצוע של ההחלטה עליה מערערים וזוהי לשונן:

" 466.הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.

467. בית המשפט או הרשם שנתן החלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה בערעור, או לתקופה קצרה מזו, אם הוגשה לו על כך בקשה בכל עת שלאחר ההחלטה ועד לגמר הדיון בערעור או בבקשת הרשות לערער, או עד תום המועד להגשתם, הכל לפי התאריך המאוחר יותר; הוגשה הבקשה מיד לאחר שימוע ההחלטה, ידון בה בית המשפט או הרשם אף בלי שניתנה הודעה עליה.

468. סירב בית המשפט או הרשם שנתן החלטה לעכב את ביצועה, רשאי בית המשפט שלערעור לצוות על העיכוב.".

הכלל הרחב הינו כי הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין. כידוע, החלטה על עיכוב ביצועו של פסק דין תינתן רק בהתקיים שני תנאים מצטברים: הראשון, כי לא ניתן לשלול את סיכויי הערעור להתקבל. השני, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב הביצוע. במאזן זה, שיקול מרכזי הא היכולת להשיב את המצב לקדמותו, אם לא יינתן עיכוב ביצוע והמבקש יזכה בערעור.

21. נטל השכנוע להוכיח קיומם של שני תנאים אלו מוטל על המבקש עיכוב ביצוע.

22. הלכה היא כי כאשר המדובר בפסק דין כספי רק בנסיבות חריגות יטה מאזן הנוחות לטובתו של המבקש:

"ההלכה הנוהגת במשפטנו היא כי בעל דין שזכה בהליך משפטי זכאי ליהנות מפירות זכייתו, וזאת במיוחד כשהוא זכה בסעד כספי לטובתו. לפיכך, נקבע בפסיקתנו לא אחת כי פסק דין כספי יעוכב רק במקרים חריגים ויוצאי דופן ... נוכח הכלל האמור נושא בעל דין המבקש לעכב את ביצועו של פסק דין כספי בנטל להוכיח כי סיכויי הערעור שהוגש על ידו הם טובים וכי מאזן הנוחות שבין הצדדים נוטה לטובתו. שני התנאים הללו הם תנאים מצטברים... בכל הנוגע לפסקי דין כספיים השאלה העיקרית בהקשר זה היא האם הצד לזכותו ניתן פסק דין לא יוכל להשיב את הכספים ששולמו לו אם יחויב לעשות כן בעקבות הערעור .... על מנת לעמוד בנטל זה נדרש מבקש עיכוב הביצוע להציג תשתית ראייתית ועובדתית לתמיכה בטענתו בדבר הקושי שיעמוד בפניו להיפרע מן הזוכה, אם הלה יידרש בעקבות הערעור להשיב את הכספים ששולמו לו".(ראה ע"א 9351/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק נ' מיכאל נגל ואח', ניתן ביום 23.12.07 על ידי כבוד הנשיאה ד' בייניש).

23. בכל הנוגע לסיכויי הערעור יש להביא בחשבון כי לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות שנסמכות על התרשמותו של בית משפט קמא ששמע את העדויות. בית משפט קמא התרשם מהתנהלות המבקש בחברה וכלפי המשיבה ובהתאם להתרשמותו זו ראה לחייבו באופן אישי.

מכאן שאין בידי לומר כי על פניו סיכויי הערעור גבוהים.

24. בכל הנוגע למאזן הנוחות השיקול העיקרי אותו יש לבחון במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, הוא מהו הקושי שיהיה בהשבת המצב לקדמותו אם ביצוע פסק הדין לא יעוכב והערעור עליו יתקבל.

25. במקרה דנן, כל שטוען המבקש הוא כי החברה המשיבה אינה חברה עתירת נכסים למעט המוניטין שלה. יתרת הטיעון של המבקש עיקרו ספקולציות באשר להתנהלות אפשרית של המשיבה אם תידרש להשיב את הכספים ככל שיתקבל ערעורו של המבקש.

המבקש לא הוכיח כי החברה המשיבה בקשיים או כי היא מרובת חובות או כי היא חדלה פעילות ועל כן יקשה עליה להשיב כספים אם תידרש לכך.

26. הטענה כי המשיבה ממילא המתינה עד לקבלת פסק הדין של בית משפט קמא ועל כן לא יגרם לה נזק אם יעוכב פסק הדין, אין מאחוריה דבר. צד שזכה בתביעתו, גם לאחר הליכים ממושכים, זכאי ליהנות מפירות זכייתו ולא להוסיף ולהמתין עד שיתרצה הצד שהפסיד ויוותר.

27. על כן דין הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.

28. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית
5 מתוך 6


מעורבים
תובע: עודד אדמוב
נתבע: חברה א.מ קובי 2004 בע"מ
שופט :
עורכי דין: