ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קובי אדרי נגד חברת ביטוח ישיר בע"מ :

בפני כבוד השופט אלון אינפלד


קובי אדרי
ע"י ב"כ עו"ד מאיר דואל
המבקש

נגד

חברת ביטוח ישיר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עזרא בריק
המשיבה

בית משפט השלום בקריית גת

החלטה

1. בקשת התובע להתיר לו להמשיך ולחקור את עדי הנתבעת, ובפרט את החוקרת הגב' נויה דבקו, ולהגיש תצהירי הזמה של הוריו, הגב' זהבה ומר אהרון אדרי, ושל בעל הפיצריה בה עבד בזמנים הנכונים לתובענה, מר יניב אברהם.

כן עותר התובע בבקשה למתן צו אשר יורה למשרד הרישוי להמציא את הטופס "אישור הורים - הסכמה ללימודי נהיגה על אופנוע למי שטרם מלאו לו 18 שנים", עליו חתמו הורי התובע והמעיד על ידיעתם והסכמתם להוצאת רישיון הנהיגה באופנוע ע"י התובע.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה מהטעם שגרסתה באשר לאופן התרחשות התאונה, בנפילה מאופנוע ולא כגרסת התובע בסגירת דלת הרכב, אינה מהווה גרסה מפתיעה שכן היתה גלויה בפני התובע עוד בטרם הגיש את ראיותיו. מכל מקום, טוענת הנתבעת כי המדובר בעניינים צדדיים לסוגיה הגרסה שבמחלוקת, הם אינם בעלי חשיבות ואינם רלבנטיים להכרעה.

בנוגע לעדות בעל הפיצריה סבורה הנתבעת כי בוודאי לגביו אין כל דבר המפתיע וכי לא תהא כל תרומה לעדותו שעה שמעולם לא עלתה טענה לפיה לא היה ביטוח לאיזה מבין אופנועי הפיצריה.

3. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, החלטתי להיעתר לבקשה באופן חלקי, כפי שיובהר להלן.

ככלל, אכן הצדק עם הנתבעת באשר לטענה כי גרסתה בדבר אופן התרחשות התאונה כפגיעת נפילה מאופנוע היתה ידועה לתובע למצער מאז ישיבת קדם המשפט מיום 28.4.11, דהיינו טרם הגשת ראיות התביעה, והתובע אף התייחס לכך בתצהירו ועומת עם גרסה זו במהלך חקירתו הנגדית.

בכל הנוגע לעדות בעל הפיצריה הנדרשת לשיטת התובע לעניין הטענה כי לו היה נפגע באופנוע מאופנועי הפיצריה הרי שהיתה עומדת לו האפשרות לתבוע את מבטחת האופנוע, אין מקום להתיר הבאת עדות זו. שכן עמדה זו הובאה עוד בתצהיר עדותו הראשית (ר' ס' 8-11 לתצהיר), כאמור, אין בה כעת כל חידוש, וניתן היה לחזק טיעון זה כבר בשלב הראשון.

4. יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, מצאתי להתיר עדויות הורי התובע בנקודה המתייחסת לגרסה שעניינה המניע להימנעות מתביעה במסגרת הפוליסה של האופנוע. באשר לנקודה זו ישנו חידוש מסוים בראיות שהובאו מאוחר יותר, שם מובא מנעי לכאורה כי התובע לא רצה להתעמת עם הוריו לגבי עצם הנסיעה באופנוע. רצון התובע לשלול את המשקל של מניע אפשרי זה מצדיק, בדוחק, שמיעת העדויות, לשם הצגת התמונה המלאה ומתן יומו של התובע בבית המשפט.

לפיכך, להשלמת התמונה כאמור, ניתן בזאת צו המורה למשרד הרישוי להמציא את הטופס "אישור הורים - הסכמה ללימודי נהיגה על אופנוע למי שטרם מלאו לו 18 שנים", עליו חתמו הורי התובע לקראת לימודי הנהיגה על אופנוע. הטופס יומצא לצדדים ולבית המשפט בתוך 15 יום מההמצאה.

ב"כ התובע ימציא הצו למשרד הרישוי.

5. בהמשך להחלטתי במסגרת הישיבה מיום 9.6.11 בדבר אפשרות השלמת חקירת החוקרת מטעם הנתבעת, ונוכח החלטתי מיום 15.3.12 בדבר גילוי יתר דוחות החקירה, מתבקש ב"כ התובע להודיע מבוקשו באשר להמשך חקירת עדי הנתבעת. הודעת התובע תוגש עד תום הפגרה, ובהעדר הודעה יובן כי נסתיימה החקירה.

6. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית של הורי התובע, הממוקדים לסוגיה האמורה, עד תום 15 יום מתום הפגרה. ככל שלא יוגשו התצהירים בתוך המועד שנקצב, יובן כי התובע וויתר על הגשתם.

עד 15 יום מהגשת התצהירים, ובשים לב לניסוחם, תוגש עמדת ב"כ הנתבעת אם עומד על חקירת ההורים.

אם תהיה הודעה מטעם מי מב"כ הצדדים כי הוא עומד על חקירת עדים, במסגרת האמרה לעיל בלבד, יוגשו מועדים מוסכמים להמשך דיון – סיום הוכחות וסיכומים בעל פה. אם לאו, יינתן צו בדבר סיכומים בכתב.

7. מזכירות בית המשפט מתבקשת לשלוח החלטה זו לב"כ הצדדים ולהביא התיק בפניי בחלוף המועדים או עם הגשת הנדרש, לפי המוקדם, למתן החלטה משלימה.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קובי אדרי
נתבע: חברת ביטוח ישיר בע"מ
שופט :
עורכי דין: