ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נגד עופר אלה :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה

המבקש

עופר אלה

נגד

המשיבה

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בפני בקשה למחיקת כותרת ולחילופין למתן רשות להתגונן.

המשיבה הגישה תביעה נגד המבקש בגין יתרת חוב בקשר להלוואה שנטלה המבקש מהמשיבה. לטענת המבקש מדובר בהלוואה שהיה ברור לצדדים שהיא צריכה להיות מוחזרת על ידי הקבלן שקיבל באמצעות הבנק המלווה את מלוא התמורה עבור הדירה עוד טרם בנייתה, ולא על ידו. בפועל אף בוצעו החזרים על ידי הקבלן. בשלב כלשהו הפסיק הקבלן להחזיר את ההלוואה אך למבקש לא נמסר דבר על כך.

המשיבה הגיעה להסכמה עם הקבלן במסגרתה ויתרה המשיבה על זכותה לרשום משכנתה על הנכס וכתוצאה מכך נותרה יתרה בהלוואה שלא שולמה. המבקש טוען כי אילו נמסר לו במועד שתשלומי ההלוואה לא מבוצעים הוא יכול היה לשלמם בעצמו או למכור את הדירה ולשלם באמצעות כספי המכירה את ההלוואה או להורות למשיבה לממש את המשכנתה/משכון, ואולם כיוון שלא נמסר לו דבר וכיוון שהמשיבה הגיעה להסכמה עם הקבלן לפיה קיבלה המשיבה חלק מסכום החוב בלבד וכנגדו שיחררה את זכויותיה לרישום משכנתה נגרמו לו נזקים.

כידוע, בשלב זה של רשות להתגונן ניתן לטעון גם טענות בע"פ נגד מסמכים בכתב וכן לטעון טענות שאינן עולות בקנה אחד עם המסמכים, תוך טענה שבין הצדדים הוסכם אחרת. היה וטענות המבקש יוכחו ייתכן שתהיה בהם הגנה כנגד התביעה נגדו שכן חוסר האפשרות לגבות את מלוא החוב נובעת, בין היתר, משחרור המשכנתה על זכויותיו של המבקש. אמנם, המבקש חתם על מסמכים הסותרים לכאורה את טענותיו ואולם, כאמור, בשלב זה של רשות להתגונן ניתן לטעון אף טענות כאלה.

לאור האמור הבקשה לרשות להתגונן מתקבלת התצהיר של המבקש יהווה כתב הגנה.

הצדדים ישלמו הליכים מקדמיים תוך 30 יום. כל בקשה בקשר להליכים אילו תוגש תוך 15 יום נוספים. לא תתקבל בקשה שתוגש לאחר מכן אלא מנימוקים מיוחדים. לאחר השלמת ההליכים המקדמים יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, התובעת תוך 30 יום נוספים ומטעם הנתבע תוך 30 יום לאחר מכן. לא ישמע עד ללא תצהיר. צד המבקש להשמיע עד ללא תצהיר יגיש, בתוך המועד להגשת תצהירים מטעמו, בקשה בה יפרט מי העד מה מטרת העדות ומדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 20/12/12 שעה 09:00.
כיון שמדובר בפסק דין שבוטל תפתח המזכירות תיק חדש לפי המספור הנוכחי.

המזכירות תשלח לב"כ הצדדים העתק מההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ב, 01 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

חתימה

קלדנית: כרמלה עובדיה
2 מתוך 2


מעורבים
תובע: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
נתבע: עופר אלה
שופט :
עורכי דין: