ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יסמין ס.ע. יזמות וקידום עסקים בע"מ נגד סופיאן נתשה :

03-30027-08-7


בפני כבוד הרשמת בכירה סיגל אלבו

מבקש

סופיאן נתשה

נגד

משיבה

יסמין ס.ע. יזמות וקידום עסקים בע"מ

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר בצירוף התנגדות.

המשיבה הגישה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל שיקים אשר נמשכו על ידי מחמוד נתשה. תיק ההוצאה לפועל נפתח כנגד מושך השיקים (להלן: "החייב"), אשר הגיש התנגדות שבסופו של יום נדחתה.
ביום 25.6.09 בוצע הליך של הוצאת מיטלטלין מביתו של החייב. על מנת למנוע את הוצאת המיטלטלין חתם המבקש על ערבות אישית לפרעון חובו של החייב בתיק ההוצאה לפועל. משלא שילם החייב את החוב בתיק ההוצאה לפועל, צורף המבקש כחייב נוסף בתיק ההוצאה לפועל, וזאת על יסוד כתב הערבות עליו חתם.
ביום 16.2.10 הומצאה האזהרה לידי המבקש בדרך של הדבקה.
ביום 1.7.12 הגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בצירוף התנגדות. בתצהירו התומך בבקשה, טוען המבקש, כי רק ביום 20.6.12 נודע לו על קיומו של תיק ההוצאה לפועל, כאשר התברר לו כי אינו יכול להוציא רשיון נהיגה הואיל והוטלה הגבלה על רשיון הנהיגה שלו. לטענתו, מסירת האזהרה בוצעה בכתובתו של החייב, וכי המבקש מתגורר בכתובת שונה. אשר לתביעה עצמה, טוען המבקש, כי אינו קורא עברית ובעת חתימתו על הסכם הערבות אשר מכוחו צורף כחייב נוסף בתיק ההוצאה לפועל, הובהר לו כי חתימתו היא אך ורק לצורך התייצבותו לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, ולא נאמר לו כי הוא ערב לפירעון החוב. עוד טוען המבקש, כי המשיבה לא יידעה אותו על הפסקת התשלומים על ידי החייב בתיק.
המשיבה מתנגדת לבקשה. ראשית, טוענת המשיבה כי החייב לא פעל בהליך הנכון, שכן ככל שהמבקש סבור כי לא ניתן היה לצרפו כחייב בתיק, היה עליו להגיש בקשה לסעד הצהרתי בדבר בטלותו של כתב הערבות עליו חתם ועל צירופו כחייב בתיק ההוצאה לפועל.
עוד טוענת המשיבה, כי עוד בשנת 2010 ננקטו הליכים שונים כנגד המבקש ובהם עיקול מיטלטלין ועיקול רכב. המבקש אף זומן לחקירת יכולת והוטו עליו הגבלות. מכאן שהמבקש ידע מזה זמן רב על קיומו של תיק ההוצאה לפועל.
דין הבקשה להידחות. השאלה האם יש מקום להאריך למבקש את המועד להגשת התנגדות אינה צריכה הכרעה, וזאת מן הטעם כי הטענות אותן מעלה המבקש אין מקומן במסגרת התנגדות לביצוע שטר. טענותיו של המבקש מופנות כנגד הסכם הערבות עליו חתם, ואשר מכוחו צורף כחייב נוסף לתיק ההוצאה לפועל. המבקש טוען כאמור, כי בעת החתימה על הסכם הערבות לא נאמר לו כי הוא חותם כערב לחובו של החייב בתיק ההוצאה לפועל. טענות אלה של המבקש אינן מופנות כנגד התביעה השטרית עצמה, כי אם כנגד ההחלטה לצרפו כחייב בתיק ההוצאה לפועל. מכאן שעל המבקש להעלות טענותיו בפני רשם ההוצאה לפועל או במסגרת ערעור על ההחלטה לצרפו כחייב. אין המדובר במקרה בו המבקש חתם כערב לשטר, שאז יכול היה להעלות טענות כנגד התביעה השטרית במסגרת התנגדות לביצוע שטר. המדובר במקרה בו חתם המבקש כערב לחוב בתיק ההוצאה לפועל ועל כן טענות כנגד תוקף ערבותו לחוב אין מקומן במסגרת התנגדות.
התוצאה היא שאני דוחה את הבקשה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יסמין ס.ע. יזמות וקידום עסקים בע"מ
נתבע: סופיאן נתשה
שופט :
עורכי דין: