ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה שלומוב נגד עמותת "עלי באר" רשת גנים ובתי ספר תורניים :

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

בפני כבוד הרשם כאמל אבו קאעוד

תובעת

חנה שלומוב

נגד

נתבעים

  1. עמותת "עלי באר" רשת גנים ובתי ספר תורניים
  2. אבא סויאטיאקי
  3. מדינת ישראל

החלטה

מונחת בפניי בקשת התובעת לפטור מאגרה (להלן: "הבקשה").

לטענת התובעת, אין לה ולבן זוגה הכנסה מלבד קצבת נכות שלה בסך 1,360 ₪ לחודש ושל בן זוגה בסך 3,331 ₪. לטענת התובעת, בנה החייל ובתה הסטודנטית נסמכים על שולחנה ועלות שכה"ל עומדת ע"ס 18,000 ₪. לטענת התובעת לצורך מימון שכה"ל הם נסמכים על תמיכת ילדיהם הגדולים. בבעלות התובעת ובן זוגה דירה במעלה אדומים ולטענת התובעת, מעבר לכך, אין לה הכנסה, רכוש או נכסים אחרים. כמו כן לטענת התובעת לבן זוגה חוב ישן לאחיו משנת 1974 בסך 200,000 ₪.

הנתבעים הגיבו לבקשה והתנגדו לה בעיקר מהטעם כי התובעת לא הוכיחה העדר יכולת כלכלית.

לאחר עיון בכלל החומר שהונח בפני הריני מורה כמפורט מטה.

בהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 12(ה) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח 2008 (להלן: "תקנות האגרות") איני רואה כל מקום לקיום דיון במעמד הצדדים ודי בכלל החומר שהונח בפני כדי להכריע בעניין ואפרט.

בהתאם להוראות תקנה 12 (ב) לתקנות האגרות שניים הם התנאים המקדימים להעתרות לבקשה לפטור מתשלום אגרה: האחד, כי אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה. השני, "נראה לבית הדין כי ההליך מגלה עילה".

אשר לעילת התביעה - סבורני כי בשלב המקדמי בו נבחנת שאלה זו די שהמבקש יניח ראשית ראיה הנלמדת מפני הדברים כי אין המדובר בתביעה המופרכת על פניה.

בשלב המקדמי בו אנו נמצאים, ומעיון בכתב התביעה על נספחיה, אני מוכן להניח את תביעתה של התובעת אינה מופרכת על פניה. אלא שאין אלו פני הדברים בכל הנוגע למצבה הכלכלי של התובעת ולכך אפנה עתה.

בהתאם להלכה הפסוקה, השענות על הקופה הציבורית צריך שתהא המוצא האחרון ולטעמי אין אלה פני הדברים במקרה דנא. בבקשתה לא פירטה התובעת את רכושה, את רכוש בן זוגה והסתפקה באמירה לאקונית לפיה אין לה נכסים ואין לה הכנסה נוספת מלבד קצבת נכות. התובעת לא הציגה אסמכתאות לחוב של בעלה הנטען, היא לא הציגה אסמכתאות לגובה שכר הלימוד של בתה ולהיקף התמיכה אותה היא מקבלת מילדיה הגדולים. כמו כן, התובעת לא פירטה מדוע בתה אינה מקבלת מלגות למימון לימודיה. זאת ועוד, התובעת לא הציגה תדפיס חשבון בנק, ולא מילאה אחר כל יתר הוראות תקנה 12 א לתקנות האגרות. בנסיבות אלה, בית הדין אינו יכול להעריך את יכולתה הכלכלית של התובעת.

בעניין זה יוער, כי אמירה לאקונית ולפיה אין לתובעת רכוש או הכנסה אחרת אינה מספיקה.

התובעת אפוא, לא עשתה די כדי לשכנע את בית הדין כי אין ביכולתה לשאת באגרה האמורה.

כללו של דבר, על יסוד כל האמור הבקשה נדחית. האגרה תשולם על ידי התובעת בתוך 7 ימים. הודעה על תשלום האגרה תוגש לתיק בית הדין מיד עם תשלומה. לא תשולם האגרה במועד, תמחק התביעה.

הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך העיקרי ובהתאם לתוצאתו.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חנה שלומוב
נתבע: עמותת "עלי באר" רשת גנים ובתי ספר תורניים
שופט :
עורכי דין: