ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן ביטון נגד מ. בר תחזוקה בע"מ :


בפני כבוד השופט אייל דורון

המבקש (התובע)

נתן ביטון
ע"י עו"ד הראל דהן ואח'

נגד

המשיבה 1 (הנתבעת)

המשיב 2 (כונס הנכסים)
מ. בר תחזוקה בע"מ

עו"ד תומר אברהמי, כונס הנכסים

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

בעניין: "בקשה בהולה ביותר להארכת מועד להפקדת כספים ולעיון מחדש בהחלטת בית המשפט הנכבד בכל הנוגע להפקדת ערבויות צד ג' "

תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי "בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית כאמור בתקנה 365(ב), וכן ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת; בית המשפט רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו".

לא ברורה אפוא טענת המבקשת ולפיה בית המשפט החמיר עמה כאשר דרש ממנה המצאת ערבות צד ג', שכן זהו הכלל. פטור מהמצאת ערבות הינו החריג לכלל, אשר מוחל רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו", לשון אותה נוקט מתקין התקנות מקום בו נדרשת פרשנות מצמצמת. המבקשת כלל לא ביקשה לפטור אותה מהמצאת ערבות. אילו היתה מבקשת זאת, הדעת נותנת כי בקשתה היתה נדחית. בדומה, הכלל הינו כי ערבות זו אינה מוגבלת בסכום ובזמן, שהרי היא באה לפצות בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה ממתן הצו. במיוחד נכון הדבר מקום בו בית המשפט סבור על פני הדברים כי טענות המבקש אינן מוצקות וסיכוייהן להתקבל נמוכים לכאורה, כבענייננו (אגב, לא רק מן הטעם הלכאורי שצויין בבקשה הקודמת), ובמיוחד כאשר נראה שאכן קיים פוטנציאל כי ייגרם נזק כתוצאה ממתן הצו (ירידת ערך, ביטוח, אחסנה, פרסום חוזר, וכיו"ב). דרישה זו צויינה במפורש בהחלטה אך מן הטעם שההתחייבות העצמית שהוגשה כללה סייגים כאלה ואחרים.

עוד יוער כי סכום העירבון שנדרש המבקש להפקיד בנסיבות העניין (ולא רק לשם הבטחת הוצאות המשיבים, אלא גם להבטחת נזקים) - סך של 5,000 ₪ בלבד - נמוך באופן יחסי לסכומי העירבון שנדרש מבקש סעד זמני להפקידם, סכומים אשר לעתים קרובות מגיעים כדי פי שניים או פי שלושה מסכום זה, ואף למעלה מכך.

המבקש ביקש בבקשתו כי במידה ובית המשפט ידחה את בקשתו לביטול הדרישה להפקדת ערבות צד ג', יורה על מחיקת הבקשה ללא צו להוצאות וביטול מועד הדיון.

בהתאם להחלטה מיום 31.7.12, אני מורה על דחיית הבקשה.
לאור הודעת ב"כ המבקש כי הביאו לידיעת המשיבים דבר הגשת הבקשה הנוכחית, על מנת למנוע טרחה מיותרת, אין צו להוצאות.
הדיון שנקבע ליום 7.8.12 – מבוטל.
באחריות ב"כ המבקש להמציא החלטה זו לידי המשיבים ולוודא קבלתה.

המזכירות מתבקשת להמציא החלטה זו לידי ב"כ המבקש בפקס ידני, לוודא קבלתה ולתעד בתיק האלקטרוני.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתן ביטון
נתבע: מ. בר תחזוקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: