ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאג אחמד נגד עתמאני :

בפני: כבוד השופטת קרן אניספלד

תובע

סמיר חאג' אחמד ת.ז. XXXXXX367
ע"י עו"ד תאופיק ביאדסה
טל. 04-6382590 פקס. 04-6382425

נגד

נתבע

מחמוד חוסני עתמאנה ת.ז. XXXXXX424
ע"י עו"ד מוחמד לוטפי
טל. 04-6316586 פקס. 04-6314157

בית משפט השלום בחדרה

החלטה

1. עיינתי בחוות-הדעת שהגישו בעלי-הדין; הפערים ביניהן מצדיקים מינוי מומחה נוסף מטעם בית-המשפט. לפיכך, ובהמשך להחלטה מיום 31.5.2012, אני ממנה את המהנדס והשמאי מר דן ברלינר כמומחה מטעם בית-המשפט בהליך זה [דרך העצמאות 55 חיפה טל. 04-8643593; להלן המומחה].

2. המומחה יחווה דעתו באשר לשווי עלויות הבניה של מבנה מוסך לרכב המצוי בחלקה 21 בגוש 8778 בבאקה אלג'רביה (להלן המוסך והנכס). בנוסף יעריך המומחה את שווי ההשקעה במבנה המוסך ובחצר שבנכס. במתן חוות-הדעת יתחשב המומחה בכל גורם רלוונטי לרבות זהותו של בונה הנכס, מועד הבניה וכיו"ב. בנוסף יתן המומחה דעתו לעניינים שנדונו בחוות-הדעת שהגישו הצדדים, ככל שהדבר דרוש למתן חוות-דעתו.

3. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט לא תהא מכרעת ובעלי-הדין יהיו רשאים להסתמך על חוות-הדעת שנתנו המומחים מטעמם.

4. בעלי-הדין ישאו בשכרו של מומחה בית-המשפט בחלקים שווים בסך של 4,000 ₪ ומע"מ לכל אחד מהם. שכר המומחה ישולם לו על-ידי הצדדים במישרין. המומחה מתבקש למסור את חוות-הדעת לבית-המשפט ולבעלי-הדין רק לאחר שיוסדר תשלום שכרו.

5. תוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה יעבירו בעלי-הדין למומחה כל מסמך שהם מבקשים להסתמך עליו לרבות חוות-דעת שנתנו המומחים מטעמם. העתקי המסמכים יומצאו בידי כל צד לצד שכנגד בד-בבד עם העברתם למומחה.

6. המומחה יתאם עם באי-כוח הצדדים מועד לביקור בנכס, במוסך ובסביבותיו. הביקור יערך לאחר שיועברו למומחה מסמכי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו.

7. המומחה יבדוק את הנכס, את המוסך וסביבותיו ויגיש את חוות-דעתו לבית-המשפט ולבעלי-הדין כשהיא ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות. חוות-הדעת תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת בדיקת הנכס על-ידי המומחה, בכפוף לתשלום שכר המומחה על-ידי הצדדים כמתחייב מהחלטה זו.

8. בכל עניין הקשור למינוי המומחה ולמתן חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך. העתק הבקשה יומצא לבעלי-הדין.

9. בעל-דין שיבקש להפנות למומחה שאלות להבהרת חוות-הדעת יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב תוך 21 יום מן המועד בו יקבל את חוות-הדעת.

10. ימי פגרה לא יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

ת.פ. 1.1.2013.
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 2


מעורבים
תובע: חאג אחמד
נתבע: עתמאני
שופט :
עורכי דין: