ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יורם צברי נגד עו"ד אורי שרם :


בפני כבוד השופטת תמר שרון נתנאל

מבקש

עו"ד אורי שרם

נגד

משיב

עו"ד יורם צברי

בית המשפט המחוזי בחיפה

החלטה

הבקשה :

1. לפניי בקשה למחיקת תביעה על הסף בשל כך שלא שולמה האגרה המתחייבת מהסעדים המבוקשים בה.

2. הצדדים הינם עורכי דין אשר ערכו, בעבר הסכם שותפות, כמפורט בכתב התביעה. בכתב התביעה נטען, כי בשנת 2011 החליט המבקש לפרק את השותפות באופן חד צדדי ובכתב התביעה נתבעים הסעדים כדלקמן:

א. מתן פסק דין הצהרתי, בהתאם להוראות הסכם השותפות שנערך בין הצדדים, לשלם למשיב, החל מחודש ינואר 2012, סך כולל של 35% מההכנסות המתקבלות בידו בגין מתן שירותים משפטיים לבנקים.

בהתאם מתבקש ביהמ"ש ליתן מספר צווים אופרטיביים - צו למתן חשבונות, צו לקבלת מסמכים מהבנק וצו המאפשר בדיקת כרטסת הנהלת החשבונות של הבנק.

ב. פסק דין המורה למבקש לשלם למשיב סך של 148,901 ₪, שהם, שכ"ט עו"ד המגיע למשיב, לטענתו כתוצאה מיחסי השותפות.

3. לטענת המבקש, מדובר בתביעה למתן חשבונות, אשר נלווה לה סעד כספי ולכן, על פי הסיפא לתקנה 3(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, על המשיב לשלם אגרה על פי שווי הסעד הכספי לו הוא עותר.

המשיב טוען, לעומתו, כי מדובר בתביעה לפירוק שותפות ולכן היא פטורה מאגרה, על פי תקנה 3(3) לתקנות האגרות.

4. הדין עם המבקש.

אין מדובר בתביעה לפירוק שותפות, שכן, על פי האמור בכתב התביעה, השותפות כבר פורקה והתובע אף פעל בהתאם לכך והעביר את כל תיקיו לבנק (ראו סעיף 70 לכתב התביעה). כך, גם הסעדים הנתבעים, נתבעים בהשלמה עם הפירוק (על אף שנעשה באורח חד צדדי, כנטען).

התביעה, במהותה, הינה תביעה למתן חשבונות וכן תביעה כספית ("לשלם לתובע...") ולכן, על פי הסיפא לתקנה 3(2) לתקנות האגרות, על המשיב לשלם את מלוא האגרה המתחייבת מגובה שני הסעדים הכספיים הנתבעים בה, כאמור בבקשה.

5. המשיב ישלם את האגרה, לא יאוחר מיום 12.9.12, שאם לא כן ייוותר רק הסעד הכספי בגינו שולמה אגרה, שאיננו בסמכות בימ"ש זה ולא יהיה מנוס אלא להורות על מחיקת התביעה.

המשיב ישלם למבקש הוצאות בקשה זו, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך 1,500 ₪ (סכום זה אינו כולל מע"מ).

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה.
ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד יורם צברי
נתבע: עו"ד אורי שרם
שופט :
עורכי דין: