ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנג'לה לוין נגד פרי :

לפני השופטת הדס עובדיה

מבקשת
הארגון למימוש האמנה על בטחון סוציאלי(ישראל -מערב גרמניה)

נגד

משיבות

  1. אנג'לה לוין
  2. ליאה וייס

בית המשפט המחוזי מרכז

החלטה

  1. המשיבות (וכן: "התובעות") הגישו תביעה כנגד המבקשת ושניים נוספים (להלן: "הנתבעים") להשבת כספי תגמולים פנסיוניים בסך 4,090,310.8 ₪ שהועברו על פי הנטען לנתבעים עבורן. לטענת התובעות נגזלו התגמולים על ידי הנתבעים. המבקשת הורשעה יחד עם נתבע 1 בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ומעשה גניבה בידי מורשה במסגרת ת.פ. (ת"פ) 40258/01 מדינת ישראל נ' ישראל פרי. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על ההרשעה נדחה. הערעור על חומרת העונש התקבל חלקית בע"פ 1784/08 ישראל פרי נ' מדינת ישראל (2009).
  2. ביום 21.6.12 ניתן לבקשת התובעות צו עיקול זמני עד לסך 4,090,310.8 ₪ על הנכסים, הכספים והזכויות של המשיבים אצל 6 מחזיקים כמפורט בבקשה ובהם חמשה בנקים, וגזברות בית המשפט.

המבקשת עתרה לצמצום עיקול שהוטל אצל המחזיק 2 ,בנק הפועלים, בחשבון שמספרו 17673 במסגרתו עוקל סך 290,000 ₪ . המשיבות מתנגדות לבקשה .
3. המבקשת טוענת שהחשבון משמש אותה אך ורק לתשלום משכורות עובדים, לתשלום ניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי, קופות גמל של עובדי המבקשת ותשלומים לספקים של המבקשת כמו וכן לתשלום שכר דירה, חשמל, ארנונה. המבקשת טוענת שהחשבון משמש אותה אך ורק לניהול השוטף של ענייניה, וכי אין למבקשת רווחים הנכנסים לחשבון למעט התשלומים לעיל. המבקשת צירפה לבקשתה דפי חשבון בנק, ורשימת שמות עובדים להם משולמת משכורת לפי הנטען בציון סכום התשלום, מסמך שכותרתו - "רשימה לבנק (מרוכזת)". בנוסף צורף לבקשה תצהיר רואה חשבון.
4. בניגוד לנטען על ידי המבקשת, עיון בתדפיס חשבון הבנק מעלה שהחשבון משמש לתשלום שיקים, חיובי כרטיסי אשראי, חשבון טלפון, ולהעברות כספים לחשבון אחר ומשיכת כספים, ולאו דווקא לתשלום משכורות בלבד. בחשבון מופיעים זיכויים בגין מכירת מט"ח, בניגוד לטענת המבקשת שאין לה רווחים בחשבון.
נטען על ידי המשיבות שעיקר התנועות בחשבון מקורן בהעברות כספיות בין החברות שבשליטת הנתבעים ובני משפחתם, וכי המקור העיקרי ליתרות זכות בחשבון הוא בהעברות מחברה בשליטת הנתבע 1. המדובר על פי הנטען בחברה זרה הרשומה באי מאן. הכספים היוצאים מהחשבון מועברים בעיקרם לבתו של הנתבע 1 ולחברות בהן היא מחזיקה ולנתבע 2. המבקשת לא הפריכה טענות אלה.
בהתאם לתדפיס המצורף, חשבון הבנק מחוייב בסכום הנע בין 111,573 ₪ לבין 112,081 ₪ בלבד, התשלום בגין משכורת החודשים שבין מרץ עד יוני אמור להיות גבוה יותר בסך כ 132,800 ₪ שצויין ברשימה לתשלום משכורת עובדים שצורפה על ידי המבקשת. אין התאמה בין הסכומים.
בנוסף בכל חודש מחוייב החשבון בסך 1,055 ₪ בלבד בגין תשלומים לקופת גמל לעובדים לעומת סך של 37,209 ₪ שצויין ברשימה שצורפה לבקשה לתשלום תגמולים ופיצויים.
איני סבורה כי המבקשת הוכיחה שהחשבון אכן משמש אותה לצורך תשלום המשכורות בלבד. אין המבקשת מסבירה מדוע לא תשלם לעובדים מחשבון אחר, כתמיהת ב"כ התובעות בתגובתו.
5. אין מדובר בכספים המוגנים מפני עיקול לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. העיקול בנסיבות העניין הוטל על חשבון בנק של תאגיד. הוראת סעיף 8 לחוק נועדה להגן על חלק משכרו של אדם ולא תאגיד, תכליתו הגנה על זכות האדם לקיום בכבוד. איני סבורה שיש למבקשת חסינות מפני העיקול כנטען על ידה, ומה גם שטענתה לא הוכחה כנדרש. והשווה: הוראות סעיף 3 וסעיף 10 לחוק הרשויות המקומיות (יעוד כספי הקצבאות למטרות חינוך), התש"ס-2000 המגן על שכר עובדי חינוך מפני עיקול על ידי נושי הרשות המקומית. ראה: בג"ץ 962/04 אבוטבול נ' משרד העבודה והרווחה, פ"ד נח (6) 471 (2004).
6. יתרה מכך, התובעות טענו שמהודעת המחזיקים הנוספים עולה שלא נתפסו נכסים נוספים. לתיק בית המשפט הוגש ביום 10.7.12 מסמך מטעם בנק לאומי לפיו לא התנהלו חשבונות בבנק לאומי לנתבע 2 . גם ממכתב ב"כ המבקשת לב"כ המשיבות מיום 01.7.12 עולה שאין המבקשת מציעה המרת העיקול בנכס אחר. בכך יש כדי לחזק את טענת התובעות. אם תתקבל הבקשה, צו העיקול שהוטל יהיה חסר כל ממשות וריק מתוכן. הבקשה היא לפיכך לביטול העיקול.
7. הנסיבות המפורטות בכתב התביעה ובבקשה למתן צו עיקול מהן עולה שהמבקשת הורשעה בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ומעשה גניבה בידי מורשה, אף הן מחזקות את החשש להכבדה על ביצוע פסק הדין ואף חשש מהברחת נכסים ממש, ויש בהן משקל נגד משמעותי כנגד המבוקש. אף מטעם זה ראיתי לנכון להותיר את צו העיקול על כנו.

8. הבקשה נדחית. המבקשת תשא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪.
ניתן היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים. בסמכותי כרשמת.

עמוד 3 מתוך 3


מעורבים
תובע: אנג'לה לוין
נתבע: פרי
שופט :
עורכי דין: