ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיגל בכר נגד אלקטרוניקה-ע.מ.511021495 :

בפני כבוד הרשמת הבכירה מרי יפעתי

תובעת

סיגל בכר

נגד

נתבעים

  1. א.ל.מ. רשת חשמל אלקטרוניקה-ע.מ.511021495
  2. ניופאן שמות גדולים אחריות גדולה

בית משפט לתביעות קטנות בנתניה

פסק דין

1. בפניי תביעה כספית על סך 2,250 ₪ שהוגשה בגין הוצאות ביטול עסקה ועוגמת הנפש.

2. ביום 15.12.2011 רכשה התובעת, עו"ד במקצועה, מאת נתבעת 1 מקרר מתוצרת ""HAIER בשווי 5,200 ₪ הכולל את עלות ההובלה. הנתבעת 2, ניופאן, הינה היבואנית ונותנת האחריות למקרר.

3. בכתב התביעה נטען כי במעמד הרכישה התלבטה התובעת בין שני מקררים, כאשר לבסוף החליטה לרכוש המקרר הספציפי נשוא התביעה, אשר היה פחות מועדף עליה, וזאת לאור המצג שהוצג לה על ידי נציגי הנתבעות לפיו ניתנת למקרר אחריות מלאה ובלתי מסויגת ל - 7 שנים, בעוד שלמקרר השני ניתנת אחריות מלאה לשנה אחת בלבד + 6 שנים נוספות בעלות ביקור טכנאי בסך של 199 ₪.

לטענת התובעת, בטרם הגיעה לרכוש המקרר ערכה סקר שוק והיתה מודעת לתנאי המבצע לפיו ניתנת אחריות מלאה לשנה אחת + 6 שנים נוספות בעלות ביקור טכנאי. משביררה עם נציג הנתבעת 1 את תנאי האחריות למקרר טען זה כי האחריות למקרר הינה ל – 7 שנים מלאות ובלתי מסוייגות. התובעת, אשר לאור המידע שהיה בידה הטילה ספק באמיתות המצג שהוצג לה על ידי נציג הנתבעת 1, לא הסתפקה בדבריו של נציג הנתבעת -1 , ודרשה לברר את נושא האחריות מול נציג הנתבעת 2, המעניקה את האחריות. לדבריה, נקרא למקום נציג הנתבעת 2 אשר הדגיש אף הוא בפניה כי האחריות למקרר הינה ל 7- שנים מלאות ובלתי מסויגות.

טוענת התובעת כי למשמע דברי הנציגים והתשובות שקיבלה מהם, אשר לא הותירו מקום לספק, החליטה לרכוש את המקרר הספציפי . בסיום ההזמנה הבחינה התובעת כי על טופס פרטי הזמנה לא מופיעים התנאים שהובטחו לה באשר לתנאי האחריות. התובעת דרשה כי תנאים אלו יועלו על הכתב. מר אריק וייטמן, מנהל שירות לקוחות אצל הנתבעת 1, טען בפניה כי לא ניתן לאפשר תיקון על גבי טופס ההזמנה, והבטיח לתובעת כי לא תהיה כל בעיה והוא באופן אישי מתחייב לקיים כל מצג והבטחה שהובטחה לה. מר וייטמן אף רשם על גבי טופס ההזמנה את שמו ומספר הטלפון הנייד שלו (נספח ב לכתב התביעה).

ביום 20.12.2011 סיפקה הנתבעת 1 את המקרר לתובעת. עם קבלת המוצר, גילתה התובעת כי בהתאם לתעודת האחריות שצורפה ניתנת למקרר שנת אחריות מלאה אחת בלבד. התובעת יצרה קשר עם שירות הלקוחות של נתבעת 2, אשר הסבירה כי המוצר כולל בנוסף לשנת אחריות מלאה גם 6 שנות אחריות נוספות בעלות ביקור הטכנאי בשווי 199 ₪.

התובעת יצרה קשר עם מר אריק וייטמן בהתאם לפרטים שמסר לה, וביקשה לאכוף את הבטחתו אודות תנאי האחריות. הנציג הכחיש את הדברים האמורים, ובעקבות כך ביקשה התובעת לבטל את העסקה.
העסקה בוטלה והתובעת חויבה בדמי ביטול עסקה בסך של 100 ₪ ובנוסף בסך של 300 ₪ בגין ההובלה.
לטענת התובעת, מאחר והעסקה בוטלה בשל הטעייה ומצג שווא, הרי שדמי הביטול שנגבו אינם כדין, ועותרת לחייב הנתבעות להשיב את דמי הביטול בסך של 400 ₪, לחייבן בעלות דמי שמירת המקרר בביתה בסך של 800 ₪, 50 ₪ החזר הטיפ ששולם למוביל, וכן סך של 1,000 ₪ בגין עוגמת נפש ובזבוז זמן.

4. הנתבעת 1, בכתב הגנתה, טענה כי אינה בעל הדין הנכון שכן האחריות ניתנת על ידי הנתבעת 2. הנתבעת 1 מודה כי התובעת אכן ביקשה לברר את נושא תקופת האחריות עם נציגה של הנתבעת 1, הגב' ליאורה, ואולם, טוענת כי הנציגה הסבירה לתובעת כי תקופת האחריות ניתנת לשנה מלאה + 6 שנים בתוספת תשלום עבור ביקור טכנאי בעלות של 199 ₪.
הנתבעת 1 אף מאשרת טענת התובעת כי במועד הרכישה ביקשה התובעת לברר את תנאי האחריות עם נציג הנתבעת 2 אשר נכח במקום ואולם, טוענת כי גם נציג הנתבעת 2 הסביר לה כי תקופת האחריות הינה רק לשנה אחת מלאה כשיתרת שנות האחריות מותנת בתשלום ביקור טכנאי.
לטענתה, משביקשה התובעת לבטל את העסקה, בוטלה העסקה בניכוי דמי הביטול כחוק, מאחר ואין חולק כי התובעת החזירה מוצר תקין לגמרי.

5. הנתבעת 2, בכתב הגנתה, טוענת כי בעל הדין הנכון הוא הנתבעת 1 מאחר וכיבואנית המוצר הינה אינה אחראית לתהליך שיווק המוצר. יחד עם זאת, מודה הנתבעת 2 כי נציג מטעמה, מר ניסים גמרסני, אכן מסר לתובעת במועד הרכישה את תנאי האחריות למוצר ואולם, טוענת כי הסביר לתובעת מפורשות כי כי החל משנת האחריות השניה ביקור הטכנאי כרוך בעלות של 199 ₪.

דיון והכרעה :

6. בדיון בפני העידו התובעת, נציג הנתבעת 1 מר אורי קורן, נציגת הנתבעת 2 הגב' טלי און וכן עובד הנתבעת 2 מר ניסים גמרסני.

7. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי העדויות בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") הדן באיסור הטעייה, קובע לאמור:

"(א) לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה:
(1) ...
(17) תנאי אחריות לנכס או לשירות"

סעיף 32 לחוק הדן בביטול עסקה, נקבע לאמור :

"(א) נעשתה עסקה והוברר כי נעשתה לגביה מעשה או מחדל שיש בו משום הטעייה או ניצול מצוקה כאמור בסעיפים 2 ו-3, והם מהותיים בנסיבות העניין, ובהטעיה – אף אם לא העוסק היה המטעה , רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שנודע לו על ההטעייה או מהמועד שנודע לו שפסק ניצול המצוקה, לפי העניין.
(ב) בוטלה עסקה כאמור בסעיף קטן (א), ישיב העוסק לצרכן, בתוך שבעה ימים מיום שקיבל הודעה על הביטול, את התמורה ששילם הצרכן בעד העסקה, באותו אופן שבו שילם הצרכן ואם היתה העסקה עסקה למכירת נכס – ישיב הצרכן לעוסק את הנכס נושא העסקה, בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן (...)".

התובעת חזרה בעדותה על הנטען בכתב התביעה. התובעת העידה כי התלבטה בין שני מקררים, מקרר אחד אשר היה מועדף עליה מאחר ומותקן בו בר מים, ומקרר שני, אותו רכשה לבסוף, אשר בו לא מותקן בר מים. התובעת החליטה לרכוש את המקרר השני אך בשל המצג שהוצג לה לפיו מקרר זה מגיע עם 7 שנים אחריות מלאות, להבדיל מהמקרר האחר אשר מגיע עם שנת אחריות מלאה אחת + 6 שנות אחריות בעלות של ביקור טכנאי.

התובעת העידה מפורשות כי נושא האחריות הוא שהכריע את הכף בבחירת המקרר אותו רכשה.
עוד העידה התובעת כי היתה מודעת למבצע של האחריות המוגבלת, קרי שנה מלאה + 6 שנים, וכי על המקרר, אותו בחרה שלא לרכוש, הופיעה מדבקה המציינת את תנאי אחריות אלו. מאחר ועל המקרר אותו בחרה לרכוש לא הופיעה מדבקה עם תנאי האחריות, התעקשה לברר עם נציג הנתבעת 1 את תנאי האחריות למקרר זה ואף לא הסתפקה בכך וביקשה אף לאמת זאת עם נציג הנתבעת 2 אשר נכח במקום.

8. אף הנתבעות מודות, בכתב הגנתן, כי התובעת ביקשה לברר במועד הרכישה, הן עם נציג הנתבעת 1 והן עם נציג הנתבעת 2, את תנאי האחריות.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2(א) לחוק, לפיו תנאי אחריות לנכס הינו עניין מהותי בעסקה, הרי שבנסיבות העניין שבפני לא יכולה להיות מחלוקת כי תנאי האחריות למקרר היו תנאי מהותי בעסקה.

הוראת סעיף 2(א) נועדה להגן על הצרכן ולהבטיח כי הצרכן יקבל מידע אמין על נכס או על שירות המוצעים לו, כדי שיוכל להחליט באורח שקול אם יבצע עסקה ואם לאו.
עדותה של התובעת כי בחרה במקרר הספציפי בשל תנאי האחריות, תחת המקרר השני אשר התאים יותר לצרכיה, לא נסתרה.

9. אף עדותה של התובעת, ביחס למצגים שהוצגו לה על ידי נציגי הנתבעות באשר לתנאי האחריות, לא נסתרו על ידי הנתבעות.

ראשית, עצם הודאת הנתבעות בכתב ההגנה כי התובעת באופן מפורש ויזום ביקשה לברר את תנאי האחריות עם נציגי שתי הנתבעות, יש בה כדי לתמוך בגרסת התובעת.

שנית, הנתבעת 1, אשר הודתה בכתב ההגנה כי התובעת ביררה במועד הרכישה את תנאי האחריות עם נציגתה בשם ליאורה, לא הביאה את ליאורה להעיד. אף מנהל שירות הלקוחות, מר וייטמן, אשר לטענת התובעת הבטיח כי יעמוד מאחורי המצגים שהוצגו לה ואף ציין את פרטיו האישיים על גבי טופס ההזמנה, ובכלל זה מספר הטלפון הנייד שלו, לא הובא להעיד. טענתו של נציג הנתבעת שנכח בדיון, כי המצג לו טוענת התובעת לא הוצג לה, אין בה כדי להועיל שכן אין חולק כי כלל לא נכח במעמד המכירה.

עובד הנתבעת 2 , מר גמרסני, אשר לפי הנטען בכתב ההגנה נכח במעמד המכירה ואף הסביר לתובעת את תנאי האחריות, התייצב לדיון והעיד בפני. ואולם, מר גמרסני העיד כי אינו זוכר את התובעת ואף לא את פרטי המקרה

הנה כי כן, גרסתה של התובעת ביחס למצג שהוצג לה, לא נסתרה.

10. אמנם, ערה אני לכך כי נציגי המכירות או נציגי היבואנים אינם יכולים, מטבע הדברים, לזכור כל מקרה וכל לקוח.

יחד עם זאת, יש להעדיף את גרסת התובעת לא רק משום שעדותה לא נסתרה אלא גם מהטעם כי גרסתה אף היתה הגיונית וסבירה בנסיבות העניין.

מאחר ואין חולק כי התובעת ידעה את תנאי האחריות עוד לפני שהגיעה לרכוש המוצר, היתה ערה לתנאי האחריות השונים וההבדלים ביניהם, בחרה באופן יזום לברר את תנאי האחריות עם שני הנציגים, ואף דרשה כי תנאים אלו יירשמו בטופס ההזמנה, הרי שגרסתה של התובעת, לפיה הוצג לה מצג מטעה בדבר תנאי האחריות, סבירה יותר מאשר קביעה כי התובעת, עו"ד במקצועה, לא הבינה את תנאי האחריות כפי שהוסברו לה על ידי הנציגים. איני סבורה אף כי התובעת בחרה לטעון כי הוטעתה אך בשל רצונה לבטל העסקה מכל סיבה אחרת, וזאת אף בשים לב לכך כי העסקה בוטלה והתובעת נשאה אך בדמי ביטול בסך של 400 ₪. השתכנעתי מעדות התובעת כי התובעת אשר נקטה בזהירות מירבית במעמד הרכישה , אכן הוטעתה.

בנסיבות אלה אני קובעת כי לתובעת אכן הוצג מצג העולה כדי הטעייה ומשכך, זכאית היתה התובעת לבטל העסקה מבלי שייגבו ממנה דמי ביטול.

11. זאת ועוד, תקנה 13 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה ) התשס"ו – 2006, קובעת לאמור :
"(א) עוסק המוכר טובין לצרכן חייב למסור לו תעודת אחריות מאת היצרן במעמד מסירת הטובין וכן לציין על גבי התעודה את פרטיו ואת תאריך הרכישה.
(ב) עוסק יאפשר לצרכן לעיין בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה".

על אף שהתובעת לא העלתה טענה זו, הרי שאין חולק בין הצדדים כי תעודת האחריות לא נמסרה במועד הרכישה וממילא לא ניתנה לתובעת האפשרות לעיין בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה.
משכך, הנתבעת 1 הפרה אף את תקנה 13 לתקנות האמורות.

12. עוד יוער כי אין חולק כי תעודת האחריות, שנמסרה לתובעת עם אספקת המקרר לביתה, היתה תעודת אחריות לשנה אחת מלאה בלבד.
נציגת הנתבעת 2 אישרה כי אכן התובעת לא קיבלה תעודת אחריות מתאימה. עם זאת, הסבירה כי מדובר בתעודת אחריות סטנדרטית וכי על מנת לקבל את תעודת האחריות המורחבת, קרי 6 שנים נוספות בעלות ביקור טכנאי, על הצרכן מוטל לשלוח חזרה את החשבונית על מנת לקבל האחריות הנוספת ל- 6 שנים עם עלות ביקור טכנאי.

על אף שאיני נדרשת להכריע בעניין זה, הרי שיש להעיר כי נוהג זה הינו פסול וכי סביר כי ישנם צרכנים אשר אינם מעיינים בתעודת האחריות עם קבלתה, מסתמכים על שהוסבר להם על ידי נציגי המכירות, ולא פונים לקבלת אישור על האחריות המורחבת.

13. אין בידי לקבל טענת הנתבעת 2 כי אינה בעל הדין הנכון מאחר ואינה שותפה להליך המכירה. ראשית, על פי הראיות בפני, והודאתה של הנתבעת 2 בעניין זה, הרי שנציגי הנתבעת 2 השתתפו הלכה למעשה בהליך המכירה ובין היתר הציגו המצג ביחס לתנאי האחריות.

זאת ועוד, סעיף 1 לחוק מגדיר מיהו "עוסק" –

" מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן".

הנתבעת 2, יבואנית המוצר, מהווה זרועו הארוכה של היצרן. תקנה 18 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) קובעת כי בטובין מיובאים יראו את מי שייבא אותם כיצרן לעניין תקנות אלה.

14. נוכח האמור לעיל, אני מקבלת התביעה.

אני מחייבת הנתבעת 1 להשיב לתובעת הסך של 400 ₪, דמי ביטול העסקה שנגבו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 22.11.11 ועד התשלום המלא בפועל.

אני מחייבת הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך כולל של 700 ₪, בגין הוצאות ועוגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, ישלמו הנתבעות, ביחד ולחוד, לתובעת הוצאות משפט בסך של 250 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לא מצאתי בנסיבות העניין, ובשים לב לכך כי העסקה בוטלה מיד עם דרישת התובעת, לחייב מי מהנתבעות בתשלום דמי אחסנת המקרר בביתה של התובעת כמו כן, לא מצאתי ממש בעתירת התובעת לחייב הנתבעות בהחזר התשר ששולם למוביל המקרר.

ניתן לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיגל בכר
נתבע: אלקטרוניקה-ע.מ.511021495
שופט :
עורכי דין: