ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמי שריקי נגד המוסד לביטוח לאומי :

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע

בפני כבוד השופט צבי פרנקל

המערער:

סמי שריקי
ע"י עו"ד סיגלית דיין

נגד

המשיב:

המוסד לביטוח לאומי
ע"י עוה"ד אילנית אהרוני גדקר ואודליה יצחקי חליווה

פסק דין

1. הוועדה הרפואית לעררים מיום 5.10.11 קבעה למערער דרגת נכות בשיעור של 0% בגין פגיעה מיום 31.12.07.

2. הוועדה התכנסה מכח פסק דין בתיק ב"ל 20334-04-11 מיום 5.7.11 בו נקבע כי עניינו של המערער יוחזר אל הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר תתייחס התייחסות עניינית ומנומקת לנימוקי הערר מיום 18/2/11, הועדה תזמן המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בעניינים אלו. החלטת הועדה תהיה נסמכת על מסמכים רפואיים ובדיקות רפואיות שמהן יוכל בית הדין להבין את הלך מחשבתה. החלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

3. המערער טוען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה כראוי לנימוקי הערר מיום 18.2.11 אליהם נדרשה להתייחס במסגרת פסק הדין וכן טעתה הוועדה כאשר הסתמכה על בדיקת EMG כאשר הצילום ותוצאות הבדיקה לא הונחו בפני הוועדה.
4. ב"כ המשיב טוענת כי הוועדה נשוא הערעור הקשיבה לטענות ב"כ המערער והמערער. סיכמה וקבעה כי מבחינה רפואית לאור המסמכים אשר הונחו בפניה אין קשר סיבתי בין התאונה להתפתחות התעלה הקוביטאלית. הועדה הסבירה את הקביעה מבחינה רפואית. ב"כ המשיב טענה כי הוועדה ציינה כי בתיקו הרפואי של המערער בוצע EMG בעברו ששם נמצאו בבדיקה שינוים ניוונים של המרפק, הוועדה הסבירה בהעדר קשר סיבתי אין מקום להכיר בתעודות אי הכושר כקשורות לתאונה. ב"כ המשיב ביקשה לדחות את הערעור מאחר החלטת הוועדה ברורה, מפורטת ומנומקת ולא עולה טעות משפטית מהחלטת הוועדה.
5. במסגרת סמכותו של בית הדין לדון ב"שאלה משפטית" בלבד בוחן בית הדין, האם טעתה הועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, פעלה משיקולים זרים, או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. (עב"ל(ארצי) 10014/98 יצחק הוד-המל"ל, פד"ע לד 213). משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לועדה לעררים בצירוף הוראות, על הועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל נ' המל"ל פד"ע כד 160).
6. להלן נימוקי הערר שהגיש המערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון ביום 18.2.11 אליהם היתה צריכה הוועדה הרפואית להתייחס.
"...
10. טעתה הוועדה הרפואית מדרג ראשון אשר שללה את הקשר הסיבתי, שעה שהפגימה הוכרה כתאונת עבודה. יתרה מכך הוועדה הרפואית אינה רשאית לדחות על הסף אפשרות של קשר סיבתי בין הפגימה עליה מתלונן הנפגע לבין התאונה מן הטעם שהפגימה לא נזכרה בטופס התביעה ולא אושרה על ידי פקיד תביעות וזאת בין היתר מן הטעם שתוצאות של מכה או חבלה יכולות להתפתח ולהופיע באיחור, ולאו דווקא באותו מקום בו ספג הנפגע את החבלה הראשונית (דב"ע מא/01-560 אדמונד נחמיאס נ' המוסד פד"ע טו 114). על אחת כמה וכמה משהוכר המבוטח בלכתחילה!.
11. לחילופין יטען העורר כי יש לראות במחלה תאונת בעבודה, רק כאשר סיבתה הישירה של המחלה היתה טראומה שקרתה בעת העבודה, שהיא תאונה נפרדת ומבודדת, אם כי תקפה את המקום החלש בגופו של הנפגע והתהליך התהווה במקום הנגוע והמועד לפורענות [ עב"ל 10/58 לאון נ' המל"ל פב"ל ד 149.
12. טעתה הוועדה הרפואית מדרג ראשון בקובעה כי התאונה נשוא ערעור זה הנה תהליך של הרמת חפצים כבדים שעה שהתאונה שהוכרה הנה תאונת עבודה בקשר לאירוע ספיציפי ולא מחלת מקצוע.
13. טעתה הוועדה הרפואית מדרג ראשון בהתעלמה מהמסמכים הרפואיים אשר הוצגו בפניה.
14. טעתה הוועדה הרפואית עת לא קבעה לעורר נכות זמנית בשיעור 100% לתקופה מיום 18.10.09 ובהתאם לאישורי המחלה אשר הוצגו בפניה.
15. אשר על כן, מבוקש לקבוע למבוטח אחוזי נכות לצמיתות וכן לקבוע אחוזי נכות זמנית בשיעור 100% לתקופה שמיום 18.10.10 והלאה בהתאם לאישורי המחלה."
7. הוועדה נשוא הערעור התכנסה ביום 5.10.11, שמעה את המערער ובא כוחו וכתבה בפרק הסיכום והמסקנות:-

"הועדה התכנסה מכח פסק דין מיום 5.7.11 ומציינת שמדובר בתובע עם תהליך ניווני במרפק שמאל, שתוק זמן גרם להתפתחות לכידה עצב אולנרי באזור המרפק והופעת תסמונת תעלה קוביטלית כתוצאה מכך התאונה הנידונה גרמה להחמרה זמנית וחולפת של כאבים במרפק שמאל ועובדה שהתובע חזר לעבודתו ועבד במשך כשנתיים ללא הפרעה, במהלך שנתיים אלו המשיך להתפתח תהליך ניווני במרפק תוך עבודה פיזית קשה שביצע במהלך תקופה זו וכתוצאה מתהליך הניווני התפתחה תסמונת תעלה קוביטלית כפי שהוסבר לעיל לפיכך לדעת הוועדה אין קשר סיבתי בין החבלה הנידונה להתפתחות העלה הקובי טלית.
הוועדה רוצה להדגיש ש-EMG שבוצע ב-2007/08 לאחר התאונה ומתועד בסיכום ביקור מ- 23.1.08 היה תקין, באותו ביקור צוינו שינויים ניוונים של מפרק שמאל.
מאחר ואין קשר סיבתי בין התאונה הנידונה ב- 2007 ובין תסמונת התעלה הקוביטאלית שבגינה ניתנו תעודות אי הכושר ב- 10.09, אין מקום להכיר בתעודות אלה כקשורות לתאונה הנידונה. "

8. להלן סיכום הביקור מיום 23.1.08 בו מתועדת בדיקת ה-EMG ותוצאות צילומי מרפק שמאל אליהן מתייחסת הוועדה:-
"
סיכום ביקור
שם המבוטח: שריקי סמי ת.ז XXXXX427
ביקור אצל ד"ר קס לאון מ.ר: 9146 בתאריך:23.1.2008 08:44 ביקור נוסף עם כרטיס.
סיבת פניה- תאונת עבודה בתאריך: 31.01.2007.

בדיקה גופנית:
כללי: כאבים במרפק שמאלית במיוחד באזור אפיקונדיל הפנימי. הביא טופס 250. ב- EMG בידיים במפ, להמשיך בטיפול והופנה לפיזיוטראפיה.
בצילומי מרפק שמאלית שינויים ארטרותיים.
אבחנות:
CONTUSION ELBOW & /OR FOREARM BILATERAL
הפניות למכונים:
פיזיותרפיה פרטנית."

9. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה שהוועדה פעלה על פי פסק הדין מכוחו התכנסה. הוועדה הסבירה שמדובר בתהליך ניווני במרפק שמאל והתאונה גרמה להחמרה זמנית וחולפת של כאבים במרפק שמאל, ובמהלך השנתיים שהמערער חזר לעבודה המשיך להתפתח תהליך ניווני, וכתוצאה מהתהליך הניווני התפתחה תסמונת תעלה קוביטאלית. לפיכך שללה הוועדה קשר סיבתי בין החבלה להתפתחות התעלה הקוביטאלית. הוועדה גם הפנתה לתוצאות בבדיקת EMG שביצע המערער לאחר התאונה והבדיקה נמצאה תקינה. אין מקום לקבל את טענת המערער כי הוא לא זוכר שעשה בדיקת EMG והוועדה עצמה היתה צריכה לעיין בתוצאות ה-EMG. תוצאת בדיקת ה-EMG היוותה חיזוק להחלטת הוועדה, הוועדה לא הסתמכה על אותה בדיקה אלא רק כתבה שגם אותה בדיקה היתה תקינה. ההחלטה האם לעיין בתוצאות הבדיקה או להסתמך על התרשומת הרפואית היא החלטה רפואית של הוועדה ואין מקום להתערב בה. ככל שהמערער היה מציג פרשנות אחרת לאותה בדיקה על הוועדה היה להתייחס לאותה פרשנות.

10. סופו של דבר, לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, הוועדה הסבירה מפני מה אין קשר סיבתי בין התסמונת ממנה סובל המערער לבין התאונה משנת 2007.

11. הערעור נדחה, אין צו להוצאות.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שהתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, י"ב באב תשע"ב, 31 ביולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמי שריקי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: