ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר שיינמן נגד אדוארד פוטין :

בפני כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

1.אלכסנדר שיינמן
2.ראיסה שיינמן

נגד

הנתבעים

1.אדוארד פוטין
2.מרינה פוטין

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

פסק דין

1. באותו יום – 30.1.12 הגישו התובעים תביעות נגד הנתבעים בשני תיקים נפרדים:

א. בתיק 58450-01-12 מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים בסכום של 800 ₪ - עלות שיפוצים בתקרת וקירות דירתם, בטענה, שלמעלה משנה, ישנה רטיבות על התקרה במקלחת – רטיבות הנובעת מנזילה בצינור שמוביל מדירת הנתבעים לדירת התובעים ובעקבות כך הוזמן אינסטלאטור מחב' ש.ח.ר נזקי צנרת בע"מ (להלן "שחר").
התובעים פנו אל הנתבעים בבקשה לעשות שיפוצים בדירתם ולתקן את הנזק שנגרם לדירת התובעים, אך הנתבעים לא היו מוכנים לבצע השיפוצים הדרושים – לא בדירה שלהם ולא בדירת התובעים.

ב. בתיק 58394-01-12 מבקשים התובעים לחייב הנתבעים לשלם להם סך של 1,200 ₪ עקב חדירת מים רבים מדירת הנתבעים לדירת התובעים וכתוצאה מכך, נותק החשמל בכל דירת התובעים למשך 5 ימים ולאור זאת, התקלקלו כל מוצרי המזון במקרר, נברשת בפינת האוכל ניזוקה בשל חדירת מים חמים והנתבעים עדיין לא עשו שיפוצים בתקרת דירתם וכל הנזק אירע, רק משום שהנתבע לא הסכים לסגור את המים בביתו במשך יומיים.

2. המשך פסק דין זה יתייחס לשני המקרים, בשתי התביעות – מקרים כפי שתוארו לעיל.
לאור העובדה שהתובעים הגישו שתי תביעות נפרדות, הגישו גם הנתבעים שני כתבי הגנה נפרדים, בהם העלו הנתבעים הטענות העיקריות הבאות:

א. באשר לתביעה הראשונה (58450-01-12) טוענים הנתבעים, שעם ההודעה על הנזילה, נענו לפניה, סגרו מים והתקשרו לחברת הביטוח, אשר שלחה אינסטלאטור. האינסטלאטור טיפל בצנרת דירת הנתבעים ואף הוחלפה הצנרת למניעת בעיות עתידיות. חב' הביטוח טיפלה גם בבעיות חשמל שנוצרו אצל התובעים והיו אמורים לטפל גם בתקרה אחרי שתתייבש, אך התובעים לא יצרו קשר עם הנתבעים וגם התברר לנתבעים, שהנזילה במקלחת לא הייתה באשמתם.

ב. גם בתביעה השנייה (58394-01-12) מאשרים הנתבעים, שקיבלו פנייה מהתובעים בדבר נזילה בפינת אוכל ובמקלחת, אך גם כאן נענו מיד לפתור את הבעיות והנתבעים חוזרים על כל טענותיהם כפי שהעלו אותן בכתב ההגנה הקודם.

3. א. לאחר ששמעתי את הצדדים בבית המשפט ולאחר שעיינתי בחומר הראיות, אשר צורף לכתבי התביעה, הגעתי למסקנה, שאכן הוכחו נזקי הרטיבות בתקרת המקלחת, בפינת האוכל וכמו כן, הוכיחו התובעים, שכתוצאה מרטיבות זו נוצר קצר חשמלי.
התובעים הוכיחו טענות אלה, הן באמצעות מכתבים ששלחו אל הנתבעים בימים 9.1.11, 1.2.11 והן באמצעות תמונות שצורפו לכתב התביעה (ראה המכתבים והתמונות שצורפו לכתבי התביעה).
כמו כן, הוכיחו התובעים, שפעמיים ביקרו בביתם נציגי "שחר" ופעמיים הגישו דו"חות על ממצאיהם.

ב. הנתבעים מאשרים קבלת תלונות התובעים על נזילות במקומות הנ"ל, אך לטענתם הם עשו כל המאמצים לתקן את הטעון תיקון מצידם, ברם עצם העובדה, שהנזילה – בטרם התיקון- גרמה נזקים לתקרת דירת התובעים לא נסתרה.

ג. א) ממכתב שצרפו התובעים לכתב התביעה עולה, שכבר ביום 9.1.11 פנו הם אל הנתבעים והודיעו להם, שזה למעלה משנה ישנה רטיבות על תקרת האמבטיה שנגרמה עקב פיצוץ בצנרת וביקשו מהנתבעים לתקן את הצנרת על מנת למנוע את הנזילה והרטיבות ואף הודיעו, שלאחר שהמקום יתייבש – יוכלו התובעים לצבוע את האמבטיה.

ב) ביום 27.1.11 השיבו הנתבעים, לפניית התובעים, שבדירתם הכל יבש, אך הסכימו להבאת אינסטלאטור מטעמם לערוך בדיקה יסודית. הנתבעים כותבים גם, שקבעו שהאינסטלאטור יבוא ביום 25.1.11 , אך למרות שנשארו בבית וחיכו – לא הגיע אף אחד. במכתב זה הביעו הנתבעים נכונות, שמי מהנתבעים יבצע כל בדיקה שתידרש על מנת למצוא הנזילה.

ג) בדו"ח ביצוע, שנערך על ידי "שחר" ביום 25.1.11 לגבי דירת התובעים, צוין תחת כותרת: "במיקום ותאור הנזק" , שבביקור שנערך נמצאה רטיבות וקילופי צבע מסביב לצינור 4" במקלחת הורים מהדירה למעלה ותחת הסעיף:" עבודות שנותרו לביצוע" צוין, שאין נזק צנרת בדירת התובעים ויש לפנות לדירה למעלה (של הנתבעים) לבדוק מה הבעיה.

ד) ביום 1.2.11 ובהמשך לביקורה של "שחר", שלחו התובעים מכתב נוסף אל הנתבעים בו מלינים הם על נזילה בתקרה בחדר אמבטיה, תוך פירוט ממצאי הבדיקה והתובעים הודיעו לנתבעים, שהצינור מוביל מי שופכין הגורמים ריח רע וחיידקים בדירתם לרבות עוגמת נפש ולכן נתבקשו הנתבעים לתקן מיד את הנזילה, שאם לא כן יפנו התובעים לערכאות.

ה) ביום 14.8.11 כתבו התובעים מכתב אל הנתבעים בדבר פיצוץ צנרת והודיעו להם, שבעקבות כך, תקרת פינת אוכל רטובה והמים חדרו דרך תקרת פינת האוכל. זאת ועוד, ביום 12.8.11 נותק החשמל בבית התובעים עקב קצר שנוצר כנראה עקב חדירת מים רבים וכך נותרו ללא חשמל עד למחרת בבוקר. הנתבעים סגרו אמנם את המים, אך זאת רק לאחר שנגרמה התקלה בחשמל ולאחר שכל מוצרי המזון במקרר התקלקלו.
התובעים מניחים שלאחר מכן, שוב פתחו הנתבעים את הברז, משום ששוב החלה נזילה חמורה בסלון.

ו) ביום 15.8.11 ביקרו שוב בדירת התובעים נציגי "שחר" ומצאו נזילת מים מדירת הנתבעים וכתוצאה מהנזילה יש קצר חשמלי בכל הבית ונמצאו כתמי רטיבות בתקרה בסלון ופינת האוכל ואף ציינו, שיש נזק בארון חשמל.
ביום 16.8.11 תיקנו נציגי "שחר" את החשמל. (ראה מסמך התיקון שצורף לכתב התביעה).

ד. לעומת כל המסמכים הנ"ל שהוצגו על ידי התובעים, הגישו גם הנתבעים שני מסמכים שהוצאו על ידי "שחר": מסמך אחד מיום 19.8.11 בו נקבע, שבצועה החלפת צנרת כללית בקו ראשי וכן בקו ברצפת הבית. (ראה מסמך נ/2) ומסמך שני מיום 20.8.11 בו נקבע, שנעשו בדיקות בדירת הנתבעים, ולא נמצא נזק בצנרת ולדעת נציגי "שחר" יש חשש לנזק בצינור ביוב משותף ולשם כך יש לפנות לוועד הבית. (ראה מסמך נ/1).

4. א. העולה מכל האמור לעיל הוא, שגם אם המסמכים שהוגשו על ידי הנתבעים – נ/1, נ/2 הנ"ל מאשרים, שהנתבעים סידרו את הצנרת, אני קובע שהתובעים הוכיחו, שעד לתיקוני הצנרת, אכן נגרמו נזקי רטיבות – ומקור נזקים אלה הוא בדירת התובעים (ראה דו"חות "שחר" שצורפו לכתבי התביעה) והנתבעים לא הצליחו לסתור – באמצעות חוות דעת כלשהי- שמקור הנזילה אינו מדירתם.
כמו כן, חלקי הנזק נראים גם על גבי התמונות שצרפו התובעים לכתבי התביעה.
לכן, אני מקבל טענת התובעים, הן בדבר הנזק שנגרם בתקרת המקלחת והן בדבר הנזק שנגרם בפינת האוכל ובסלון. (כפי שנטען בשתי התביעות).

ב. א) גם אם הוכיחו התובעים, שהנזק נגרם ממקור שבאחריות הנתבעים לא הוכיחו התובעים, שהסכום הדרוש על מנת לתקן את תוצאות הרטיבות בתקרת המקלחת הוא 800 ₪ (ת.ק. 58450-01-12). התובעים נשאלו בעניין זה ומתשובתם עולה, שהם עצמם לא יודעים כמה יעלה התיקון, שכן, התובעת נשאלה אם הסך הנ"ל הוא שווי התיקון ועל כך השיבה התובעת:
" כך אני חושבת, אנו לא יודעים מחיר. (עמ' 1 לפ',ש' 24- 25).
כך לא הוכיחו התובעים, את סכום הנזק הנטען בתביעה השנייה בסך של 1,200 ₪ - סכום הכולל גם נזקי אוכל שהתקלקל. (ראה ת.ק.58394-01-22).

ב) התובעים לא המציאו קבלה על סכום כלשהו של ביצוע תיקון ומכאן שגם לא הוכיחו מה עלות ביצוע התיקונים ולא הוכח מה שווי המזון שהתקלקל מתוך הסכום של 1,200 ₪ הכולל גם סכום עבור ביצוע תיקונים.
התובעת נשאלה גם בעניין זה ומעדותה עולה, שאת החשמל תיקנה חברת הביטוח, הסכום הנ"ל נתבע הן עבור אוכל שהתקלקל והן עבור שיפוצים – שיפוצים אשר טרם בוצעו וטרם שולם סכום כלשהו עבור ביצוע שיפוצים. (ראה עדות התובעת בעמ' 2 לפ', ש' 10- 17).

ג) לגבי ביצוע השיפוצים טוענת הנתבעת, שבעצם חברת הביטוח שלהם צריכה לבצע השיפוצים, אך התובעים טרם התקשרו אליה ולכן טרם בוצע השיפוץ (עמ' 2 לפ',ש' 24- 27).
את דברי הנתבעת הנ"ל , מאשר גם מר גלעד נוי, נציג חברת הביטוח, אשר היה נוכח באולם וביקש להעיד מטעם הנתבעים (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 2- 3).

5. בבוא תובע לבית המשפט, אין הוא יכול לבסס תביעתו על סכומי נזק בלתי מוכחים ואין הוא רשאי לקבל סעדים בלתי מוכחים.
עם זאת, אין לי ספק, שאכן לדירת התובעים נגרמו נזקי רטיבות בשל נזילה, אשר נתגלתה ממקור שבדירת הנתבעים והנתבעים, אינם מכחישים את העובדה שיש מקום לבצע שיפוצים, אם כי לדעתם על המבטחת שלהם לבצע שיפוצים אלה.
מכל מקום, גם אם התובעים לא הוכיחו הסכומים הנטענים בכתב התביעה, הרי שאין ספק שיהיה על התובעים לבצע התיקונים ועלי גם לציין, שעל פי הסכומים הנתבעים על ידי התובעים, הם לא הגישו תביעה מוגזמת בנדון דנן ולכן, בבואי לשקול את מידת ההוכחה של סכומי התביעה ואת העובדה, שאין ספק שלתובעים אכן נגרם נזק, על בית המשפט לקבוע במקרה זה את סכום הנזק על דרך האומדנא ולכן, לאחר ששקלתי את כל נסיבות המקרה, אני מחייב את הנתבעים (בשני התיקים גם יחד) – שניהם ביחד ו/או כ"א מהם בנפרד- לשלם לתובעים, לשניהם ביחד ו/או לכ"א מהם בנפרד, פיצוי בסך של 1,500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעות – 30.1.12- ועד התשלום בפועל.
יתרת סכום התביעה נדחית – מחוסר הוכחה.
כמו כן, אני מחייב את הנתבעים (בשני התיקים גם יחד), באופן סולידרי, לשלם לתובעים באופן סולידרי הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 30.7.12 (יא' באב התשע"ב) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר שיינמן
נתבע: אדוארד פוטין
שופט :
עורכי דין: