ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי תל אביב כיכר יצחק רבין 10816 נגד בוטיק ברנדס בע"מ :

לפני כבוד השופטת לימור רייך

תובעים

1. בנק לאומי תל אביב כיכר יצחק רבין 10816

נגד

נתבעים
1. בוטיק ברנדס בע"מ

2. פיטר אלברט סקוט

3. אלברט גז

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

דיון בבקשה לרשות להתגונן וכן בכל בקשה אחרת התלויה ועומדת בפני בית המשפט, יתקיים ביום 30 אוקטובר 2012 בשעה 15:00 בפני כבוד השופטת לימור רייך בנוכחות הצדדים.

במידה ואחד והצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

כל המצהירים בבקשה לרשות להתגונן יתייצבו לדיון, מצהיר שלא התייצב יראו אותו כחוזר בו מבקשתו.

1. במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום הדיון ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש הסדר דיוני מפורט המקנה לנתבע/ת רשות להתגונן בטענה מסוימת או בכל הטענות המפורטות בתצהיר והסדר לסיום ההליכים המקדמיים המנויים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 ("התקנות") תוך 60 יום מהיום.

2. יוגש הסדר דיוני כאמור תוך 15 יום יקבל תוקף של החלטה.

3. אם תינתן לנתבע רשות להתגונן במועד הקבוע לעיל, תתקיים ישיבת קדם משפט באותו מועד.

4 .כל בקשה שיש לבעל דין בקשר לדיון בבר"ל תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד תוך 15 יום והצד שכנגד יגיב עליה תוך 30 יום מקבלתה.

5. היה והנתבע ביקש מהתובע למסור פירוט החשבונות או המסמכים עליהם מבוססת התביעה והתובע טרם נענה לבקשה, ישיב התובע על הבקשה תוך 30 יום.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 02 אוגוסט 2012 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

ניתן ביום 02 אוגוסט 2012
______________
שופטת לימור רייך
הופק ע"י עפרה מסלאוי


מעורבים
תובע: בנק לאומי תל אביב כיכר יצחק רבין 10816
נתבע: בוטיק ברנדס בע"מ
שופט :
עורכי דין: