ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה מלי האן נגד עירית חולון :

לפני כבוד השופטת יעל אילני

מבקשת
מלכה מלי האן

נ ג ד

משיבה
עירית חולון

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1. בהמשך להחלטתי ולאור הודעת התובעת, אני ממנה בזאת את ד"ר מריו אייכנבלט כמומחה רפואי בתחום האורטפדיה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים באשר למצבה הרפואי בעקבות התאונה נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:
א) האם התובעת לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד) מהן המגבלות התפקדויות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה.
ה) האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם תזדקק.

2. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצדֿֿשכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, עלֿֿפי חשבונית שימציא להם המומחה.

4. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

6. עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובעת – בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, והנתבעת – בתוך 21 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

7. הדיון הקבוע ליום 2.9.12 נדחה לקדםֿֿמשפט נוסף ביום 8.11.12, בשעה 8:30.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותוציא כתב מינוי למומחה.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ב (01 אוגוסט 2012), בהיעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת

עמוד 1 מתוך 2


מעורבים
תובע: מלכה מלי האן
נתבע: עירית חולון
שופט :
עורכי דין: