ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לימור שירני נגד עיריית תל אביב יפו :

בפני כבוד השופטת סיגל רסלר-זכאי

תובעים

לימור שירני

נגד

נתבעים

  1. עיריית תל אביב יפו
  2. גרינפילד ב.ג בע"מ

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

נקבע לתז"פ ליום 1.1.2013 שעד אז תוגש חוות דעת מטעם הנתבעות ותינתן החלטה האם למנות מומחה רפואי.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש עד 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים במקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 – ("התקנות") תוך 60 יום מהיום.

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום. כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן עד 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו עד 60 יום מהיום.

ב"כ הנתבע/ת יגיש חוות דעת מטעמו, אם רצונו בכך, תוך 120 יום והתובע יאפשר בדיקה בהתאם לתקנה 128 לתקנות תוך 30 יום מהיום.

כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני המועד שנקבע והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

הצדדים יגישו לביהמ"ש הודעה משותפת באשר לעמדתם בעניין מינוי מומחה מוסכם מטעם ביהמ"ש/נכות מוסכמת. התובע ידאג כי ההודעה תוגש לביהמ"ש עד 10 ימים קודם שנקבע.

נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד שנקבע.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לימור שירני
נתבע: עיריית תל אביב יפו
שופט :
עורכי דין: