ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד סאמי אבו רמיס :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש 014037/08

בתיק עיקרי: 007941/

בפני:

כב' השופטת שירלי רנר

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המבקשת

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

סאמי אבו רמיס

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד

נוכחים:

ב"כ המבקשת : עו"ד ברנד

המשיב ובא-כוחו עו"ד עסלי

מתורגמן בית המשפט מר אבי

החלטה

1. בפני בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים נגדו בת.פ. 7941/08.

כנגד המשיב הוגש כתב אישום ולפיו ביום 30.7.08 שהה בישראל שלא כדין.

על פי האמור בבקשה לנוכח היותו של המשיב תושב שטחים קיים בעניינו חשש מובנה להימלטות מאימת הדין. בפרט הדברים אמורים לנוכח עונש המאסר בפועל לו הוא צפוי לאור עברו. על פי הבקשה בעניינו של המשיב קמה גם עילת מעצר של מסוכנות שכן מי שנכנס לישראל ללא האישורים הדרושים עוקף את החקיקה בעניין זה שתכליתה להגן על בטחון הציבור. עוד נאמר בבקשה כי עברו של המשיב בצרוף לכך שהוא אינו נרתע מלחזור על מעשיו, מלמדים שלא ניתן ליתן אמון במשיב וכי אין כל חלופה שיש בה כדי לאיין את מסוכנותו ואת החשש בעניינו להימלטות מאימת הדין.

ב"כ המשיב לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה למעשה המיוחס למשיב.

2. בדיון טען ב"כ המבקשת כי אמנם לכניסותיו של המשיב לישראל לא נלוות עבירות נוספות, אך עברו של המשיב מלמד כי הוא לא יפסיק לבצע עבירות מעין אלה אם ישוחרר ובנסיבות אלו אין מקום להורות על שחרורו לחלופת מעצר.

ב"כ המשיב טען בדיון כי יש מקום לשקול כל מקרה לגופו. נסיבותיו של המשיב הן שבכל כניסותיו נכנס על מנת לעבוד. למשיב 5 ילדים, בקשתו לאישור כניסה לישראל סורבה, והוא נכנס על מנת למנוע רעב מילדיו. המשיב כעולה מכל כניסותיו עד כה אינו מסוכן, ומעולם לא היפר אמון שניתן בו. לטענת ב"כ המשיב יש מקום להסתפק בנסיבותיו של המשיב בתנאי של הפקדה כספית.

3. שקלתי את טענות הצדדים. עברו של המשיב כולל 3 הרשעות בגין כניסה לישראל שלא כחוק. הרשעות שבגינן נדון למאסר בפועל. אך ביום 9.1.08 נדון למאסר בפועל בן 4 חודשים ויום ממנו השתחרר ביום 30.3.08. באותו תיק גם נדון לעונש של מאסר על תנאי של 3 חודשים שהינו בר הפעלה במקרה הנוכחי. כל אלו לא הרתיעו את המשיב מלחזור על מעשיו. לנוכח האמור הסכנה העיקרית בעניינו של המשיב היא כי ישוב ויחזור על מעשיו אם ישוחרר. על אף נסיבותיו האישיות הקשות של המשיב, כניסותיו מטילות נטל על כוחות הביטחון, נטל שעלול בסופו של יום לפגוע בהגנה על בטחון הציבור, גם אם מהמשיב הקונקרטי לא נשקפת סכנה כאמור. עם זאת סבורה אני כי הפקדה כספית משמעותית אותה ניתן יהא לחלט אם יחזור המשיב על מעשיו, עשויה לנוכח מטרת הכניסה להפיג במידה ניכרת את הסכנה כי המשיב יחזור על מעשיו. אני סבורה כי יש לנקוט בדרך זו, על אף עברו של המשיב בתחום הכניסה לישראל, בטרם מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים נגדו.

אני מורה איפוא כדלקמן:

א. על המשיב נאסר להיכנס לישראל למעט לדיונים שייקבעו בעניינו וזאת עד לתום ההליכים נגדו בת.פ. 7941/08.

ב. המשיב יפקיד סך של 10,000 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת תנאי השחרור

ג. המשיב יחתום על התחייבות עצמית בסך 10,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור

ד. המשיב ימציא כתובת להמצאת כתבי בית דין בישראל

ה. המשיב ימציא ערב צד ג' תושב ישראל אשר יחתום על ערבות בסך 10,000 ₪

ו. שחרורו של המשיב בתנאים אלו יכול שייעשה על ידי קצין משטרה או קצין שב"ס שהוסמך לכך.

ז. אם לא יעמוד המשיב בתנאים אלו עד ליום 6.8.08 בשעה 13.00 יובא בפני שופט תורן.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים

שירלי רנר, שופטת