ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אתי שימור נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ :

בש"א 5470/12

המבקשת:
אתי שימר

נ ג ד

המשיבים:
1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
(סניף בורסת היהלומים)

2. מולי שימר

3. חברת מ. דיאם בע"מ

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשת: עו"ד אסף ברם; עו"ד ליאור בן ארי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בשתי תובענות הנוגעות ליחסים שבין המבקשת ובעלה, המשיב 2, לבין המשיב 1 (להלן: הבנק). זאת, על רקע חובותיה הנטענים לבנק של המשיבה 3 (להלן: החברה), חברה פרטית הנמצאת בשליטתו של המשיב 2. התובענה האחת שאיחוד הדיון בה מבוקש הוגשה ביום 13.10.2009 על ידי המבקשת נגד המשיבים לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בתובענה זו עותרת המבקשת, בין היתר, לסעד הצהרתי לפיו המשכנתה לטובת הבנק שנרשמה על בית המגורים של בני הזוג תחול רק על חלקו של המשיב 2, וכי כתב הערבות שחתמה לעניין חיובי החברה לבנק מבוטל. התובענה האחרת, שאיחוד הדיון בה מבוקש, היא תביעה כספית בסך 22 מיליון ש"ח, שהגישו המשיב 2 והחברה נגד הבנק ביום 19.3.2012 לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז. תובענה זו הוגשה לאחר שהבנק החליט, על-פי הנטען, על הפסקת פעילותה הבנקאית של החברה ועל העמדת האשראי בחשבונותיה לפירעון מיידי, וכן החל בהליכי מימוש נכסיו של המשיב 2 בגין החובות הנטענים.

2. עוד יצוין, כי לאחר הגשת תובענת המשיב 2 והחברה לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז הגישה המבקשת בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרת התובענה שהוגשה על ידה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בבקשה זו העלתה המבקשת טענות נגד עצם קיום החוב שבגינו חתמה על ערבות, וזאת לאחר שעובדות שונות הנוגעות לעניין זה נודעו לה, לטענתה, רק לאחר הגשת תובענתם הנזכרת של המשיב 2 והחברה. ביום 8.7.2012 נעתר בית המשפט המחוזי בתל-אביב לבקשת המבקשת לתיקון כתב התביעה, וביום 12.7.2012 הוגשה הבקשה לאיחוד דיון שלפניי.

3. המשיב 2 והחברה הודיעו על הסכמתם לאיחוד הדיון בשתי התובענות, אולם הבנק מתנגד לכך וטוען כי יש לדחות את הבקשה. לטענת הבנק, שבחר להתייחס בעיקר לכתב התביעה המקורי שהגישה המבקשת, טענות המבקשת בתביעתה נוגעות לפגמים בהסכמתה לחתום על מסמכים שונים, ותביעתה המקורית אינה נוגעת כלל להתנהלות הבנק בחשבון החברה. נוכח הבדלים אלה בין הסוגיות המתעוררות בשתי התובענות מוסיף הבנק וטוען, כי אין כל חשש למתן הכרעות סותרות בשתי התובענות. הבנק מציין עוד כי תובענת המבקשת הוגשה לפני כשלוש שנים והוגשו בה כבר תצהירי עדות ראשית של חלק מבעלי הדין, ולעומת זאת בתובענת המשיב 2 והחברה טרם נסתיימו ההליכים המקדמיים, ואף טרם התקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה. בנוסף מציין הבנק כי בכוונתו להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה בדבר תיקון כתב התביעה בתובענת המבקשת, ולפיכך הוא מבקש לחלופין שלא להחליט בבקשה דנא עד תום הליך הערעור.

4. דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. שתי התובענות נשוא הבקשה נוגעות למסכת עובדתית אחת ומתעוררת בהן שאלת התנהלות הבנק ביחסיו מול המבקשת, המשיב 2 והחברה. בנסיבות אלה ריכוז הדיון בסוגיות השונות שמעוררות שתי התובענות בפני ערכאה שיפוטית אחת יאפשר את ייעול ההליכים ויחסוך בזמן שיפוטי יקר ובזמנם של הצדדים. איחוד הדיון אף ימנע מתן הכרעות עובדתיות ומשפטיות סותרות בשתי התובענות, וזאת, בין השאר, על רקע העתרות בית המשפט המחוזי בתל-אביב לבקשת המבקשת לתיקון כתב התביעה. יובהר עם זאת, כי מידת ההשקה בין שתי התובענות הייתה מצדיקה את איחוד הדיון בהן גם אלמלא תיקון כתב התביעה. זאת מאחר שמדובר, בין היתר, בערבות של המבקשת לחיובי החברה וכאשר החברה, היא החייבת העיקרית, חולקת על החוב לבנק. ברי כי אין בהחלטתי זו משום נקיטת עמדה כלשהי בנוגע לבקשת רשות ערעור מצידו של הבנק, אם וכאשר תוגש.

5. אשר על כן, אני מורה בזאת על העברת מקום הדיון בת.א. 33817-03-12 (מחוזי – מרכז) לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת.א. 2090/09 (מחוזי – תל-אביב). הבנק יישא בשכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח לטובת המבקשת.

ניתנה היום, י"ד באב התשע"ב (2.8.2012).

ה נ ש י א


מעורבים
תובע: אתי שימור
נתבע: בנק דיסקונט לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: