ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי פינקלברג נגד שרון חיבה :

רע"א 2138/12

המבקש:
לוי פינקלברג

נ ג ד

המשיב:
שרון חיבה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 8.2.2012 בתיק רת"ק 44249-02-10 שניתנה על ידי כבוד השופטת ע' צ'רניאק

בבית המשפט העליון

החלטה

בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ע' צ'רניאק) ברת"ק 44249-02-10 שניתנה ביום 8.2.12.

1. ביום 8.5.06 הפקיד המבקש את רכבו במוסך "חיבה" שבבעלות המשיב בשל תקלה ברכב. אין חולק כי מששמע המבקש את הסכום שאותו ביקש המשיב תמורת תיקון התקלה, החליט שאין זה כדאי כלכלית לתקן את הרכב. הרכב נשאר חונה בשטח המוסך משך מספר שנים.

2. המשיב הגיש תביעה נגד המבקש בה נטען כי המבקש סירב לפנות את רכבו משטח המוסך משך כשנה וחצי. המשיב הוסיף וטען כי לפי השלט שהוצב במוסך ואשר הודע בדרכים נוספות ללקוחות המוסך, בעל רכב שלא יפנה את רכבו לאחר שלושה ימים מתיקונו, ישלם למוסך סך של 40 ₪ ליום חנייה. על רקע זה הגיש המשיב תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות על סך 17,800 ₪ בגין החוב שנצבר בשל חניית רכב המבקש משך תקופה זו. המבקש טען מנגד כי מאחר שהוחלט שלא לתקן את הרכב, הסכימו המבקש והמשיב על כך שהרכב יפורק וחלקיו יימכרו, ולכן אין למשיב זכות תביעה נגדו. עוד טען המבקש כי לא הוכח שהוצב שלט המודיע על תשלום בגין השארת הרכב במוסך.

3. בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את תביעת המשיב. על פסק דינו הוגשה בקשה למתן רשות ערעור ובית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה והורה להחזיר את הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות לצורך דיון בסוגיה שלא נדונה בפסק הדין. בית המשפט לתביעות קטנות חזר על פסק דינו והמבקש שב והגיש בקשה למתן רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. ביום 16.5.11 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה בעיקר בשל האופי העובדתי שלה ובשים לב לכלל לפיו אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בממצאים העובדתיים שקבעה הערכאה הדיונית (להלן: החלטת המחוזי).

4. ביום 26.1.12 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת בקשה לביטול החלטת המחוזי (להלן: בקשת הביטול), זאת בשל חוסר-הבנה שנפלה בין המבקש לעורך הדין שטיפל בעניינו ובשל היותו חולה במחלת הסרטן. לדידו, צירוף האירועים ומחלתו הביאו לכך שבטעות לא הוגשה בקשת הביטול בזמן הקבוע בתקנות ויהיה זה צודק להעניק לו כעת אפשרות להגיש את בקשת הביטול. בבקשת הביטול עצמה מסביר המבקש שרקע הדברים נעוץ בכך שהשופטת שטיפלה בתיק בבית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ב' ברוש) פרשה והעבירה את הטיפול בתיק לשופטת אחרת (כבוד השופטת ע' צ'רניאק). בניגוד לקביעת השופטת ברוש, שקבעה את התיק לדיון, השופטת צ'רניאק הכריעה בבקשה ללא קיום דיון בפניה. המבקש סבור שמן הראוי לבטל את החלטת המחוזי ולאפשר לו את יומו בבית המשפט לפני קבלת החלטה בבקשת רשות הערעור. ביום 8.2.12 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה וקבע כי ההחלטה בבקשה לא ניתנה במעמד צד אחד ושהיא ניתנה כדין על פי התקנות (להלן: החלטת הביטול).

5. על החלטת הביטול עותר המבקש למתן רשות ערעור. בבקשה שלפניי מתייחס המבקש בהרחבה לפסקי הדין ולהחלטות שניתנו בהליכים הקודמים. את עיקר טיעוניו מכוון המבקש נגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא לקיים דיון בבקשת רשות הערעור, כאשר המבקש סבור שלו היה מתקיים דיון שכזה, היה בכוחו להזים את הראיות שעליהן התבסס בית המשפט לתביעות קטנות בפסק דינו. לדידו, על פי הפסיקה והנוהג, מקובל שכאשר מתמנה שופט חדש לטפל בתיק אשר נדון כבר בפני שופט אחר, יש לאפשר לצדדים הזדמנות לטעון בפני בית המשפט לפני שמתקבלת הכרעה. בנסיבות העניין, טוען המבקש, ועל רקע החלטת השופטת ברוש, ראוי היה לאפשר קיום דיון בפני בית המשפט המחוזי עובר למתן ההחלטה בבקשה. לפיכך, סבור המבקש שיש ליתן לו רשות ערעור הן על החלטת המחוזי, הן על החלטת הביטול.

6. עיינתי בבקשה ומצאתי כי דינה להידחות. כידוע, כדי שתינתן רשות ערעור למי שכבר הובא עניינו בפני שתי ערכאות, עליו להראות כי מקרהו מקים שאלה משפטית שחשיבותה והשפעתה חורגות מעניינו שלו (ר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). מבלי להיכנס לגוף הטענות, נדמה כי הבקשה במקרה דנן אינה מעלה שאלה כאמור, ועיקר עניינה בחזרה על טענות פרטניות הנוגעות לממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה הדיונית הרלוונטית ליחסים שבין הצדדים בלבד. כך גם באשר לטענת המבקש בעניין אי-קיום דיון בפני השופטת צ'רניאק – החלטה זו נוגעת לנסיבות הקונקרטיות בין הצדדים ולא מעלה שאלה כבדת משקל שיש בה להצדיק מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי".

7. יתר על כן, הלכה היא שהחלטות דיוניות אינן מצדיקות מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" אלא במקרים חריגים במיוחד (רע"א 6933/09‏ גיאו בר [92] הנדסה אזרחית בע''מ נ' נתיבי איילון בע''מ (לא פורסם, 8.9.09)). ההחלטה העומדת לבחינה בשלב זה היא החלטת הביטול, שהיא החלטה בעלת אופי דיוני מובהק ועסקה בשאלה אם להאריך את מועד הגשת בקשת הביטול אם לאו.

8. למעלה מן הדרוש אציין כי בבקשה דנן אין כל התייחסות לשאלה מדוע החלטת הביטול מגלה עילה להתערבות בית משפט זה, ואף דומה שאין היא תוקפת את ההחלטה כלל. הבקשה תוקפת את שנעשה בהליכים הקודמים ובעיקר את החלטת בית המשפט המחוזי לדחיית בקשת רשות הערעור. אולם בכך אין די, שהרי בשלב זה, כאמור, החלטת הביטול היא העומדת בראש ובראשונה תחת שבט ביקורת בית משפט זה ולא ההליכים הקודמים לה. על כן היה על המבקש להראות כי נפל פגם או שמתעוררת שאלה כבדת משקל בהחלטת הביטול גופא.

הבקשה, אפוא, נדחית. משלא התבקשה תגובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב באב תשע"ב (31.7.2012).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: לוי פינקלברג
נתבע: שרון חיבה
שופט :
עורכי דין: