ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליעזר עבדי נגד בנק המזרחי סניף עכו :

רע"א 4977/12 - א'

המבקש:
אליעזר עבדי

נ ג ד

המשיבים:
1. בנק המזרחי סניף עכו

2. עוד עדינה וייל ,כונסת נכסים

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המבקש הגיש בעבר הליכים בבית משפט זה, ובגדרם ביקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. ניתנו בעניין זה החלטות שבהן נקבע כי:

א. מצבו הכלכלי של המבקש אינו מן המשופרים.

ב. במקום שבו סיכויי ההליך אינם גבוהים – בשים לב למשל לכך שמדובר ב"גלגול שלישי" – אין המבקש זכאי לפטור מלא. עם זאת, נקבעו שיעורי אגרה ועירבון נמוכים מן הרגיל.

ראו החלטתי מיום 13.7.2010 ברע"א 3410/10; פסק-הדין של כבוד השופט הנדל מיום 29.12.2010 בבש"א 6779/10; החלטתי מיום 19.5.2011 ברע"א 3776/11; החלטתי מיום 27.11.2011 ברע"א 8314/11; פסק-הדין של כבוד השופט ג'ובראן מיום 8.12.2011 בבש"א 9034/11.

האמור לעיל יפה גם לבקשה שלפניי היום. לאמור: גם בהנחה שמצבו הכלכלי של המבקש אינו טוב, עדיין אין מקום לאפשר את קיום ההליך ללא תשלום אגרה ועירבון, ולוּ בסכומים מתונים יחסית.

ראשית אציין כי מתן פטור מהפקדת עירבון מותנה בהצגת פירוט ותיעוד הולמים באשר לאפשרות להסתייע בסביבה הקרובה ((ראו בש"א 6411/11 שני נ' עו"ד חבר, נאמן לנכסי החייב (טרם פורסם, 3.10.2011); בש"א 9998/09 ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (טרם פורסם, 17.12.2009)). המבקש לא עמד בנטל זה (בין היתר ניתן לציין בהקשר זה כי הצהרתו של המבקש מאושרת על-ידי עו"ד שלמה עבדי, שלהבנתי הוא אחיו של המבקש).

מעבר לכך, מדובר בתביעות כספיות הדדיות שניתן לגביהן פסק-דין ארוך ומנומק של בית משפט השלום, זאת לאחר הליך ממושך ומסורבל ביותר. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור באמצו את קביעותיו ואת מסקנותיו של בית משפט השלום. יצוין כי בית משפט השלום עמד בפסק-דינו על הקשיים הנובעים מהתנהלותו הדיונית של המבקש, שאינו מיוצג, והדברים מדברים בעד עצמם. אוסיף רק כי גם בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית משפט זה מתפרסת על לא פחות מ- 65 עמודים. מבחינת סיכויי ההליך, אין ספק כי המשֹוכה העומדת לפני המבקש גבוהה, בפרט בשים לב לכך שמדובר ב"גלגול שלישי", ואין ספק גם כי יש ליתן את המשקל הראוי לאינטרס של המשיבים, הנגררים לערכאה נוספת, בקיום מקור לגביית הוצאות – ככל שתפסקנה.

ועוד נתון רלוונטי: מסתבר כי בבית משפט השלום הפקיד המבקש פיקדון בסך של 10,000 ₪, להבטחת הוצאות הצד שכנגד. בית משפט השלום פסק לחובת המבקש הוצאות בשיעור נמוך – כגובה הפיקדון. עוד מסתבר כי גם בבית המשפט המחוזי חויב המבקש להפקיד עירבון (בסך של 10,000 ₪), אך הערבות שהציג הייתה פגומה. למרות זאת ובהסכמת המשיב, התקיים דיון בערעור והמבקש חויב בהוצאות בסך של 10,000 ₪. לדברי המשיבים, סכום זה (כמו גם סכומי-הוצאות נוספים) טרם שולם. על רקע זה בולט אף יותר הצורך בהפקדת עירבון בערכאה זו, המהווה כאמור "גלגול שלישי" של הפרשה.

לאור האמור, אין מקום למתן פטור מלא מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון, עם זאת גם אין מקום לקביעת עירבון בסכום כה גבוה כפי בקשתם של המשיבים. לאחר ששקלתי בדבר ועיינתי בטענות הצדדים ובהחלטות של הערכאות דלמטה, אני מורה בזאת כי על המבקש לשלם אגרה בסך של 300 ₪, ולהפקיד עירבון בסך של 7,000 ₪. בהיעדר תשלום והפקדה תוך 30 ימים (ימי הפגרה במניין) יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, י"ב באב תשע"ב (31.7.2012).

גיא שני

ר ש ם


מעורבים
תובע: אליעזר עבדי
נתבע: בנק המזרחי סניף עכו
שופט :
עורכי דין: