ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל -תחנת משגב נגד אחמד מוסטפא :

בפני כבוד השופטת רונית בש
המבקשת
משטרת ישראל -תחנת משגב

נגד

החשודים
1. אחמד מוסטפא

2. מוחמד מוסטפא

3. מחמוד מוסטפא

נוכחים:
נציג המבקשת- מר ג'ורג' נחלה
החשודים – הובאו
הסנגורים – בשם חשוד מס' 1 - עו"ד סאהר פאר, מטעם הסנגוריה הציבורית
בשם חשוד מס' 2 - עו"ד עיסאם טנוס, מטעם הסנגוריה הציבורית
בשם חשוד מס' 3 - עו"ד עופר אלמלם-הכהן, מטעם הסנגוריה הציבורית

בית משפט השלום בעכו

פרוטוקול

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מציג לעיון בית המשפט את תיק החקירה. מציג את יומן החקירה הכולל רשימת פעולות חקירה לביצוע .

נציג המבקשת עונה לשאלות ב"כ החשוד מס' 1 , לאחר שהוזהר:
ש.ת. מזה שהפעולות מופיעות ביומן התיק אלו פעולות שהתבקשנו לבצע על ידי התביעות מהיום בבוקר.
ש.ת. השמטת ציון התקיפה באמצעות אלות בוצעה מחמת טעות שלי ולא באופן מכוון. אנו עדיין עומדים על הגרסה לפיה המתלונן הותקף באמצעות נשק קר.
ש. מהו אותו נשק קר?
ת. מדובר באלות ובמוטות.
ש. חשוד 1 חשוד כמי שתקף באמצעות כלי תקיפה?
ת. לפי עדות המתלונן חבט בו חשוד מס' 1 בפניו בידו.
ש.ת. מאז הארכת המעצר הראשונה לא חקרנו את החשודים. נעשו עימותים.
ש. כמה פעולות התבקשתם לבצע על ידי התביעות?
ת. יש 4 פעולות לבצע.
ש.ת. לפחות 2 פעולות מהותיות מחייבות מעצר.
ש.ת. שלושה פעולות מחייבות מעצר.
ש.ת. שתי הפעולות המהותיות נוגעות לשלושת החשודים.
ש.ת. מבהיר כי יש 3 פעולות לביצוע, מהן שתיים מהותיות.
ש.ת. עימות כבר נעשה. אנו חושבים לחקור את החשודים פעם נוספת, כך שיש סה"כ 4 פעולות לבצע.
ש. למה הפעולות האלה לא בוצעו?
ת. כי מעצרם הוארך שלשום. היה לנו רק אתמול. הובאו לתחנת המשטרה בשעה 5 אחה"צ.
ש.ת. מדובר בין היתר, בחקירת גורמים אנושיים.
ש. האם זהותם של העדים ידועה?
ת. חלק כן וחלק במעורפל.
ש.ת. זימנו לעדות את אלה שזהותם ידועה.
ש. האם בכוונתכם לעשות חיפוש?
ת. לא.
ש.ת. אנו טענו בבקשה למסוכנות ולא לשיבוש.

נציג המבקשת עונה לשאלות ב"כ החשוד מס' 2 , לאחר שהוזהר:
ש.ת. לחשוד מס' 2 אין עבר פלילי.
ש. מעדות המתלונן ומהעימותים, אתם יודעים מה חשוד 2 עשה באירוע?
ת. היה שותף פעיל.

נציג המבקשת עונה לשאלות ב"כ החשוד מס' 3 , לאחר שהוזהר:
ש. מתי הוגשה התלונה?
ת. ביום 12/7/12.
ש. החבלות תועדו?
ת. כן.
ש.ת. יש גם דו"ח רפואי בתיק לגבי החבלות.
ש. המתלונן אושפז?
ת. היה בבית חולים אני לא יודע אם הוא אושפז. לאחר עיון בתיק, המתלונן היה מאושפז יום אחד.
ש. האם המתלונן פרט את כלי התקיפה?
ת. כן.
ש. הוא נקב בשמות החשודים?
ת. כן.
ש. האם תפסתם אחד או יותר מכלי התקיפה?
ת. לא.
ש. למה רק 10 ימים לאחר האירוע נעצרו החשודים?
ת. כי לא התייצבו.
ש. האם ביצעתם ביקורי בית במהלך אותם 10 ימים או השארתם הזמנות?
ת. אני מעיין בתיק החקירה והתשובה כן, בוצעו ביקורים והושארו הזמנות.
ש.ת. לא סיימנו את החקירה. התיק הובא לעיון התביעות.
ש.ת. נותרו שתי פעולות חקירה מהותיות ושתיים פחות מהותיות.
ש.ת. הפעולות הן חדשות.
ש.ת. לחשוד 3 אין עבר פלילי.

נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה.

ב"כ חשוד מס' 1 מסכם:
אני סבור שיש לשחרר את כל החשודים. לחילופין יש לעשות אבחנה במיוחד לאור מצבו של חשו מס' 1. מדובר בשלושה אחים, כך שמעצרם הוא מכה רצינית להורים הנוכחים באולם ביהמ"ש.
אני סבור שאין הצדקה להמשך המעצר. בישיבה הראשונה הסכמנו כדי לאפשר למשטרה לבצע את פעולות החקירה שמחייבות מעצר, כאשר ברגע יש לנו עובדה שלא ניתן לחלוק עליה שהם נעצרו למעלה משבוע לאחר האירוע, כך שעילת המעצר הולכת ופוחתת. לא ניתן לומר שיש עילת שיבוש. הם מלכתחילה ביחד. כל המעורבים מסרו את גרסאותיהם. כל ההשלמות נועדו להשלים דברים לא ברורים או לישב סתירות כשאר החשודים לא יכולים להשפיע עליהם. להשפיע על המתלונן – הם הו משוחררים שבוע ימים. ובבקשה לא מפורט עילת שיבוש.
לגבי חשוד 1 – מ דובר באדם נכה וחלקו מינורי וידו קטועה ועברו לא מכביד. אני מבקש לשחררו למעצר בית מלא אצל הוריו. יש כאן אדם שצריך התחשבות במכלול השיקולים. שני הוריו באולם הדיונים ומוכנים לפקח עליו.

ב"כ חשוד מס' 2 מסכם:
מסכים לקיומו של חשד סביר. יחד עם זאת, הבקשה תיפול בבחינת עילת המעצר. עילת המעצר הרשומה בבקשה היא מסוכנות. אכן מדובר במעשה אלימות. יחד עם זאת, מדובר בבחור צעיר ללא עבר פלילי בהחלט ניתן לאיין כל מסוכנות בדרך של חלופה. במהלך התקופה שהוא היה משוחרר מיום האירוע ועד למעצרו הוא לא עשה מאומה כדי לפגוע או להעיד על מסוכנות נוספת. אנו מציעים מעצר בית מלא בבית של האבא.

ב"כ חשוד מס' 3 מסכם:
מצטרף לדברי חבריי. אבקש לשחרר למעצר בית מלא בבית ההורים. גם החשוד שאני מייצג עברו נקי.

אביו של החשודים, מר עלי מוסטפא:
אני אביהם של החשודים. אני מוכן לפקח עליהם במעצר בית מלא בביתי שבכפר עראבה. אם הם יצאו מהבית, אתקשר למשטרה.

החלטה
מונחת בפניי בקשה שנייה להורות על מעצרם של החשודים על ידי ביהמ"ש.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה, שוכנעתי כי קיים חשד סביר לכך כי החשודים ביצעו את העבירה המיוחסת להם שעניינה תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות.

בנסיבות העניין, קיים יסוד סביר לחשש ששחרורם של החשודים בשלב זה יביא לסיכון בטחון המתלונן, מר מחמוד נסאר.

עם זאת, בתיתי הדעת לעברם הנקי של חשודים מס' 2 ו-3 ולעברו הלא מכביד של חשוד מס' 1, ולכך שהמבקשת אינה טוענת בדבר חשש לשיבוש מהלך החקירה אם ישוחררו החשודים ממעצר, הנני בדעה כי ניתן להבטיח את תכלית המעצר הנ"ל בדרך של שחרור החשודים לחלופת המעצר המוצעת על ידי ההגנה, מה גם שהחשודים לא נעצרו, אלא כ-10 ימים לאחר האירוע.

אשר על כן, ומשברוב הגינות הותיר ב"כ המבקשת את מתן ההחלטה לשיקול דעתי, הריני להורות על שחרור החשודים ממעצר בתנאים הבאים:

1. החשודים ישהו במעצר בית מלא בביתם שבכפר עראבה תוך פיקוח עליהם על ידי אביהם, מר עלי מוסטפא, זאת עד ליום 30/7/12 בשעה 12:00.

2. החשודים לא יצרו קשר כלשהו עם המתלונן, מר מחמוד נסאר, זאת למשך 15 יום.

2. להבטחת קיום תנאי השחרור ולהבטחת התייצבותם של החשודים במשטרה כל אימת שיידרשו לכך על ידי המבקשת בגין תיק זה, תומצא ערבות עצמית מטעם כל אחד מן החשודים בסכום של 10,000 ₪ וערבות צד ג' מטעם אביהם של החשודים בסכום הנ"ל.

ניתנה והודעה היום ו' אב תשע"ב, 25/07/2012 במעמד הנוכחים.

רונית בש, שופטת


מעורבים
תובע: משטרת ישראל -תחנת משגב
נתבע: אחמד מוסטפא
שופט :
עורכי דין: