ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן חדד נגד גלעד גוזמן :

בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

המבקשים

  1. ג'רבי רחל
  2. ג'רבי אברהם

נגד

המשיבים

  1. "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
  2. כהן סימה
  3. גלעד גוזמן

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשים בהיעדר הגנה.

2. פסק הדין התבקש לאחר ביצוע מסירת הודעת צד ג' למבקשים.

טענות המבקשים:

3. לטענת המבקשים לא קיבלו את התביעה ולא ידעו אודותיה אלא לאחר שננקטו הליכי הוצאה לפועל בכתובת הוריהם.

4. בקשה נתמכה בתצהיר המבקשת ותצהיר אבי המבקשים בו נטען כי הודיע למבצע המסירה שאינו מעוניין לקבל המסירה עבור המבקשים משום אינם מתגוררים אצלו.

5. לגבי המבקשת נטען בתצהירה כי החליפה מספר כתובות בין השנים 2011 – 2004, עדכנה את כתובתה במשרד הפנים ולאור מגוריה בשכירות, עדכנה את כתובת חמותה ככתובתה במשרד הפנים. עוד נטען כי החתימה על אישור המסירה אינה חתימתה אלא מדובר בזיוף.

6. לגבי המבקש נטען כי עזב את הארץ בשנת 2006 ואינו מתגורר בארץ. באשר לאימות המגורים עם משפחת כהן נטען כי לא ברור עם מי במשפחת כהן בוצע הבירור.

7. לגופו של עניין, טוענים המבקשים כי אין עילת תביעה נגדם שכן נתבעו מכוח בעלות המבקשת באופנוע והשימוש בו על ידי המבקש ולאור טענת המשיב מס' 3 כי המבקשים הודיעו לו שהאופנוע מבוטח וביקשו ממנו לנסוע על האופנוע, אולם המשיב מס' 3 גנב את האופנוע ונהג בו ללא רישיון נהיגה.

טענות המשיבה:

8. המשיבה מתנגדת לביטול פסק הדין.

לגבי המבקש טוענת המשיבה כי למעשה אין בקשה מטעמו וכי פסק הדין נגדו שריר וקיים, וזאת משום שלא הגיש תצהיר מטעמו, תצהיר המבקשת אינו מציין כי הוא ניתן גם לתמיכה בבקשתו ולא הוצג ייפוי כוח המסמיך את עוה"ד זילכה לייצגו.

9. באשר למבקשת טוענת המשיבה כי בוצעה לה מסירה אישית והיא עצמה חתמה על אישור המסירה. לטענת המשיבה, המבקשת לא הביאה כל ראיה כדי לחזק טענתה שהחתימה על אישור המסירה אינה חתימתה ומנגד המצהיר מטעם המשיבה העיד בצורה אמינה.

10. לעניין הגנת המבקשת טוענת המשיבה כי המבקשת מעלה טענות שקריות בדבר גניבת האופנוע מאחיה במטרה להתחמק מאחריותה המוחלטת על פי דין כבעלים של האופנוע לבטח את האופנוע ולא לעשות בו שימוש ללא ביטוח. לטענת המשיבה, עולה מהמסמכים שהציגה בפני המבקשת במהלך חקירתה, כי המשיב מס' 3 עשה שימוש באופנוע ברשות אחיה ועל כן סבורה המשיבה כי המבקשת לא גילתה הגנה כנגד התביעה.

דיון:

11. טענת המשיבה בנוגע לעצם קיומה של בקשה מאת המבקש בהיעדר תצהיר וייפוי כוח מטעמו, הועלתה במסגרת סיכומיה ולפיכך אין בפניי עמדת המבקשים בעניין זה.

לאחר שבחנתי הטענה, איני רואה לנכון לקבלה. אכן נכונה טענת המשיבה בנוגע לאי הגשת תצהיר ספציפי וייפוי כוח מטעם המבקש, אולם עיון בבקשה מלמד כי מועלות בה טענות הנוגעות לשני המבקשים והיא חתומה על ידי עוה"ד כב"כ המבקשים. בנוסף, תצהיר המבקשת מתייחס גם לעובדות הנוגעות למבקש ואף בתצהיר אבי המבקשים נטענות טענות לגבי קבלת התביעה והמצא המבקש בחו"ל. בנסיבות אלה, אמנם לא הובאו על ידי המבקש הראיות הטובות ביותר אולם בהליך זה די בהן על מנת שניתן יהיה להתייחס לבקשה גם כבקשתו של המבקש מס' 2, ובאשר ליפויי הכוח - חזקה על עוה"ד שאינו מציג עצמו כמייצג בעל דין שאינו מיוצג על ידו באמת ולפיכך ניתן להשלים את החסר בהגשת ייפוי כוח.

12. כידוע, פסק דין שניתן במעמד צד אחד ניתן לביטול בשתי עילות, האחת – מחובת הצדק שעה שנפל פגם בפסק הדין והשנייה – על פי שיקול דעת בית המשפט תוך בחינת הסיבה לאי ההתגוננות וסיכויי ההצלחה. ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 281 - 283

13. באשר לידיעה אודות התביעה, כאמור המבקשים טוענים כי נודע להם קיומה רק בעקבות נקיטת הליכי הוצאה לפועל בכתובת הוריהם.

לעניין זה נחקרו המבקשת, אביה ומבצע המסירה.

14. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ושמעתי עדויותיהם, סבורני כי לא הוכח שנפל פגם במסירה החייב ביטול פסק הדין מחובת הצדק כפי שיובהר במפורט להלן, אולם לנוכח הדברים שהתבררו בחקירה, מתעורר ספק המצדיק בחינת ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט.

המסירה הראשונה:

15. נטען כי המסירה בוצעה לידי אבי המבקשים אשר סירב לחתום על אישור המסירה והמסמכים הושארו במקום.

כעולה מגרסת שני הצדדים, אין חולק כי שליח התייצב בכתובת אבי המבקשים לצורך ביצוע מסירה של כתבי בי דין.

16. אבי המבקשים אישר בחקירתו כי הגיע לביתו שליח ממשרד עוה"ד אולם טען כי סירב לקבל את המסמכים עבור ילדיו והודיע לשליח כי אינם מתגוררים עמו וכי אם יקבל ויחתום המסירה לא תהיה חוקית. המבקשים לא צירפו ראיות כלשהן לתמיכה באמרת האב ובתצהיר המבקשת באשר לכתובת מגורי המבקשים במועד הרלבנטי לביצוע המסירה הנטען ואף לא להימצא המבקש בחו"ל.

17. מבצע המסירה נחקר בעניין ולא זכר האם התבקש לוודא באופן ספציפי כי המבקשים מתגוררים בכתובת אביהם או אם מישהו אמר לו שהם מתגוררים באותה כתובת. מבצע המסירה אף לא זכר מדוע האב סירב לחתום אולם טען כי אם רשם שהאב סירב לחתום אז הוא סירב לחתום.

מבצע המסירה אישר בחקירה כי האמירה שהאב אישר בפניו שהמבקש גר אצלו מובנית בטופס ואינו זוכר אם זה נכון.

בנוסף, עיון באישור המסירה ובתצהיר מבצע המסירה אינו מבהיר באיזה אופן הושארו המסמכים במקום ובחקירה מבצע המסירה לא זכר האם הניח את המסמכים או מסרם לידי האב, לא זיהה את האב בוודאות ולא זכר את הסיטואציה.

18. נוכח הדברים האמורים, בבחינת גרסאות הצדדים סבורני כי בהיעדר הראיות הדרושות, לא הוכח כי המסירה פגומה, אולם לאור חסר המידע בתצהיר מבצע המסירה ומשלא זכר את הסיטואציה (דבר אשר בחלקו נזקף לזמן שחלף מביצוע המסירה ועד לחקירה) נחלשת גם גרסת המשיבה באופן המעורר ספק, אשר לאור חשיבות זכות הגישה לערכאות פועל לטובת המבקשים.

המסירה השנייה:

19. לגבי המבקשת נטען כי בוצעה מסירה לידיה, ברח' אבא הלל 154 והיא חתמה על אישור המסירה.

לעניין המגורים בכתובת המסירה טענה המבקשת כי בתקופה הרלבנטית החליפה כתובות ודאגה לעדכנן במשרד הפנים ובגלל שגרה בשכירות עדכנה את כתובת חמותה ככתובתה. לעניין החתימה על אישור המסירה טענה המבקשת כי החתימה מזויפת.

בחקירתה טענה המבקשת כי הוריה מתגוררים בכתובת ברח' אבא הלל 154 וכי היא מבקרת את הוריה אחת לחודש ובתקופה הרלבנטית אחת לחצי שנה.

בחקירת אבי המבקשת התברר כי הנכס ברח' אבא הלל 154 נרשם על שם המבקשת.

המבקשת לא צירפה לבקשתה ראיות בדבר שינוי כתובות במשרד הפנים וכל ראיה הנוגעת להיות החתימה על אישור המסירה מזויפת מעבר להפניה לחתימתה על התצהיר אשר אין בה די כדי להוכיח את טענת זיוף החתימה.

בנסיבות אלה, משעולה מטענות המבקשת ומהחקירה כי המבקשת עדכנה כתובת אחת במשרד הפנים בעודה מתגוררת בכתובת אחרת ומשהמבקשת לא טענה בצורה מפורשת כי במועד המסירה לא נכחה בכתובת בה בוצעה המסירה ולא צירפה כל ראיה למגורים בכתובת אחרת ולזיוף החתימה, לא נסתרה תקינות המסירה וזאת על אף שבחקירת מבצע המסירה לא זיהה את המבקשת, מחדל אשר לטעמי, כאמור, יכול לנבוע מפרק הזמן שחלף מביצוע המסירה עד החקירה ועל כן גם לגבי מסירה זו לא הוכח כי היא פגומה.

20. לגבי המבקש נטען כי המסירה בוצעה לו בדרך של הדבקה ברח' קובלסקי 22 לאחר שעובדת מגוריו במקום אומתה עם משפחת כהן.

המבקש לא הגיש תצהיר מטעמו, לא צורף תדפיס כניסות ויציאות מהארץ ובתצהירי המבקשת והאב לא הובהר במדויק מתי עזב את הארץ, מהי כתובתו בחו"ל ומה הייתה כתובתו במועד הרלבנטי לביצוע המסירה. בנסיבות אלה, בהיעדר כל הוכחה בדבר מקום מגוריו של המבקש או בדבר היעדרו מהארץ בתקופה הרלבנטית נקודת המוצא היא כי הייתה למבקש כתובת בארץ באותה תקופה ואזי המסירה בדרך של הדבקה בכתובת אינה פסולה.

יחד עם זאת, הטענה כי המבקש אינו מתגורר בארץ, כשלעצמה, לא נסתרה וביחד עם העובדה כי מבצע המסירה לא זכר את נסיבות ביצוע המסירה ואת אופן אימות מגוריי המבקש עם משפחת כהן מסקנתי היא כי על אף שלא הוכח פגם במסירה ועל אף חוקיותה, מתעורר ספק לגבי האפקטיביות שלה.

21. לסיכום נושא המסירות וכאמור לעיל, משלא הוכח פגם במסירות, אין מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק אולם אך יש להעמידן למבחן ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט.

22. לשם ביטול פסק דין על פי שיקול דעת בית המשפט, בוחן בית המשפט מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן ומהם סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל, כאשר התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר ודי בהגנה אפשרית כדי לפתוח את שערי בית המשפט בפני הבמקש, כאשר על המחדל להתגונן במועד ניתן לכפר בדרך של פסיקת הוצאות. ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית עמ' 373 – 374; ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431.

23. המבקשים סמכו טענתם בנוגע למחדל להתגונן במועד על הטענה כי לא ידעו אודות התביעה ומשלא שוכנעתי בפגם במסירה למעשה לא הציגו גרסה להצדקת המחדל להתגונן במועד. אך כפי שפורט בהרחבה לעיל, הספק לגבי המסירות, פועל לטובת המבקשים.

24. לעניין הגנת המבקשים, טוענים המבקשים להיעדר עילת תביעה נגדם לנוכח גניבת האופנוע מהמבקש. לטענת המבקשים הוגשו תלונות כנגד המשיב מס' 3 בגין גניבת האופנוע והוא נאשם הורשע ונענש על בסיס הודאתו בעבירות.

בפני המבקשת הוצג כתב האישום שהוגש כנגד המשיב מס' 3 אשר ממנו ניתן ללמוד כי על אף טענת המבקשים, גניבת האופנוע לא הוזכרה בכתב האישום, אלא האישום הינו בגין נהיגה בקלות ראש וגרם חבלה של ממש, נהיגה ללא ביטוח ונהיגה ללא רישיון רכב. אף על פי כן המשיכה המבקשת וטענה כי שכן הוגשה תלונה על גניבה.

המבקשת אישרה בחקירה כי אחיה (המבקש) היה צריך לתת עדות בעניין וזיהתה את תמונת המבקש בתיק המשטרה. עיון בהודעה תחת אזהרה שנתן המבקש במשטרה מלמד כי המבקש טען שחשב אם לתת למשיב 3 את האופנוע או לא אבל בסוף נתן לו את האופנוע ברשות.

בנסיבות אלה, טענת המבקשים בנוגע לגניבת האופנוע מעוררת קושי רב וספק אם תגלה הגנה כנגד התביעה.

25. טענה נוספת של המבקשים היא כי גם אם טענות המשיב מס' 3 כי הודיעו לו שהאופנוע מבוטח נכונות, לא היה רשאי לנהוג בו ללא רישיון ועל כן אינם אחראים.

המבקשים לא פירטו טענה זו כדבעי ולא ביססו את התשתית המשפטית עליה הם מבססים את הטענה כי הנהיגה ללא רישיון פוטרת אותם מאחריות, אולם הטענה כשלעצמה על אף שלא פורטה כראוי, לא נסתרה וראויה היא לבירור.

26. סיכומו של דבר, נוכח הספק באפקטיביות המסירות ומשהתגלתה הגנה אפשרית כנגד התביעה, סבורני כי יש ליתן למבקשים יומם בבית המשפט ולבטל את פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט.

במקרה זה, על אף שהביטול הינו על פי שיקול דעת בית המשפט איני רואה לנכון לפסוק הוצאות כנגד המבקשים בגין המחדל להתגונן במועד לאור חולשת עדות מבצע המסירות. משמדובר בביטול על רקע מחדל להתגונן במועד איני רואה לנכון לפסוק הוצאות לטובת המבקשים בשל התייצבותם לדיון שנדחה.

יחד עם זאת, אף כי התגלתה הגנה אפשרית נוכח הקושי הרב בטענתם העיקרית של המבקשים בדבר גניבת האופנוע והטענה הכללית להיעדר אחריות בשל נהיגה ללא רישיון, יותנה ביטול פסק הדין בהפקדה כספית בתיק בית המשפט על ידי המבקשים.

לפיכך, פסק הדין יבוטל בכפוף להפקדת סך של 10,000 ש"ח בתיק בית המשפט בתוך 30 ימים מהיום.

בנוסף, בתוך המועד האמור, יוגש על ידי המבקש ייפוי כוח. בהיעדר ייפוי כוח ייחשב המבקש כמי שויתר על הגנתו ופסק הדין נגדו יעמוד על כנו.

לאחר ביצוע ההפקדה ובכפוף להצגת אסמכתא לביצועה והגשת ייפוי הכוח על ידי המבקש, יבוטל פסק הדין כנגד המבקשים, ייסגר תיק ההוצאה כנגד המבקשים ויבוטלו ההליכים נגדם ותינתנה הוראות להמשך ההליכים בתיק.

אין באמור כדי למנוע ביטול הליכים כנגד המבקשת היה ותבוצע ההפקדה גם אם לא יוגש ייפוי הכוח על ידי המבקש ואזי ההליכים נגדו יעמדו על כנם ותיק ההוצאה לפועל נגדו יוותר פתוח.

לא תבוצע ההפקדה במועד ולא יוגש ייפוי הכוח יעמוד פסק הדין על כנו והמבקשים יחוייבו בהוצאות הבקשה.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ב, 25 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהן חדד
נתבע: גלעד גוזמן
שופט :
עורכי דין: