ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם גרינוולד נגד שפרונג ברוך :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

לפני: כב' השופט אברהם רובין

א 14725/06

בעניין:

אברהם גרינוולד

התובע

ע"י ב"כ עו"ד ארז לבנון

נ ג ד

1. שפרונג ברוך

2. שומרה חברה לביטוח בע"מ

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד אליעזר גדות

החלטה

1. לאור החומר הרפואי ותגובת הצדדים, הנני ממנה בתיק זה את ד"ר יאיר בראל מרח' אלון 21 הר אדר, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה, בעניינו של התובע גרינואלד אברהם.

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין, יבדוק את התובע, ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי, נוכח תאונת-הדרכים, ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן האם יש קשר סיבתי בין תאונת הדרכים לבין הנכות בה לוקה התובע?

ב. אם לוקה התובע כיום בנכות יציין המומחה לאיזו תקופה, ומהו שעור אחוז הנכות?

ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ד. האם יהא התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים, ומה עלותם המשוערת של הטיפולים, לפי המחירים היום?

ה. מהן מגבלותיו התפקודיות של התובע אם בכלל, במיוחד בשים לב לעבודתו?

ו. האם היה התובע בתקופת אי כושר, אם כן, לכמה זמן?

3. בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמצויים תחת ידיהם (למעט חוות דעת). התובע מוותר על סודיות-רפואית, בכל הקשור לבדיקה רפואית ע"י המומחה. התובע ימציא המסמכים תוך 15 ימים, הנתבעים ימציאו מסמכיהם תוך 45 ימים מקבלת מסמכי התובע.

4. הנתבעת תישא בשכ"ט המומחה, כמימון ביניים. הנתבעת תפקיד בקופת בית המשפט את הסך הקבוע בסעיף 5 להלן תוך 45 יום ותודיע למומחה כי שכה"ט הופקד. בקשות לאורכה לא יתקבלו אלא מטעמים מיוחדים.

במידה שהסכום האמור לא יופקד בזמן הקבוע, יימחק כתב הטענות של הנתבעת.

5. שכ"ט המומחה יהיה בגובה של 5,175 ₪ כולל מע"מ.

6. המומחה יודיע לב"כ הצדדים את המועד שנקבע לבדיקת התובע, תוך שימת לב לאמור בתקנות, בכל הנוגע לעניין משלוח מסמכים רפואיים על ידי הצדדים.

7. במידה שהתובע לא יתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט. תובע שלא התייצב לבדיקה יראה כמי שוויתר על מינוי המומחה.

8. המומחה יודיע לבית המשפט את המועד שבו נשלחה דרישה לתשלום עבור חוות הדעת. המומחה יודיע לבית המשפט, במידה ודרישת התשלום שנשלחה לא נענתה בתוך 21 יום.

9. המומחה יגיש לבית המשפט את חוות הדעת תוך 30 ימים, מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ולא יאוחר מ-120 יום מתאריך מינויו.

10. הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 30 יום מיום קבלת חוות דעת, או להודיע עד לאותו מועד, כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה.

11. המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 30 יום מיום קבלתן.

12. צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה, יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.

13. התיק נקבע לעיון ליום 02/11/2008.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ב' באב תשס"ח, 03/08/2008, בהעדר הצדדים.

______________________

אברהם רובין , שופט