ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסנת ניצה נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

תובעת

אסנת ניצה

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה.

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדיה עקב תאונות הדרכים האחת מיום 23.02.11 והשנייה מיום 16.07.11.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר אלון פרידלנדר שכתובתו ביאליק 13 רמת גן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע/ת בגין שתי תאונות הדרכים האחת מיום 23.02.11 והשנייה מיום 16.07.11 .

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו/ה הרפואי של התובע/ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובשים לב לעברו/ה הרפואי של התובע/ת, לעבודתו/ה ולמקצועו/ה.
  5. האם יהיה/תהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע/ת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 02.09.12.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים יוטלו העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 11.07.12.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התז"פ הקבוע ליום 11.11.12 מבוטל ובמקומו קובעת תז"פ ליום 30.03.12.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ב, 22 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסנת ניצה
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: