ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאיק נאדרה נגד המוסד לביטוח לאומי :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002652/07

כב' השופטת אורית יעקבס

נציג ציבור (עובדים): מר אברהם אמיר

נציג ציבור (מעבידים): מר יהודה ברקן

בפני:

חאיק נאדרה

בעניין:

התובעת

פריד גאנם

ע"י ב"כ עוה"ד

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

סאוסן קאסם ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

1. התובעת הגישה לנתבע תביעה להכיר בה כמי שנפגעה פגיעה בעבודה, בכך שעקב תנאי עבודתה - היא לקתה בפגימה בורידי הרגליים.

הנתבע במכתבו לתובעת מיום 17/10/07, הודיע לה על דחיית תביעתה, בטענה שאין מדובר במחלת מקצוע ואף לא במיקרו-טראומה, אלא בנזק שהתפתח כתוצאה ממצב תחלואתי טבעי שלא קשור לעבודה.

2. כנגד החלטה זו, הגישה התובעת את התובענה שלפנינו.

3. ביום 7/10/08 נחקרה התובעת על תצהיר עדותה הראשית, כשבסיום חקירתה הודיע הנתבע כי הוא מסכים שימונה מומחה רפואי שיתבקש לחוות את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לבין הפגיעה שיש לה בכלי הדם ברגליה, מחלת מקצוע או בדרך של מיקרו טראומה.

4. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה התשתית העובדתית אשר תועבר למומחה תהיה כדלקמן:

"התובעת עבדה במשך כ-18 שנים בעבודות טבחות שונות אשר חייבו עמידה ממושכת בין 8 ל-10 שעות ביום, שתקופות מסוימות, הסתכמו רק בשש שעות עבודה ביום. מאחר והחומר הרפואי הוזמן, אין מניעה כי תינתן החלטה למינוי מומחה לכלי דם".

מעבר לכך, אין חולק שהתובעת ילידת 1960, נשואה + 3 ילדים, אשר הצעיר ביניהם כבן 23 שנה.

5. לאור הסכמת הצדדים באשר למינוי מומחה רפואי ובהתאם להחלטה מיום 20/11/08, הרינו ממנים בזאת את פרופ' אדר רפאל - המתמחה בכירורגיה כללית ובכירורגיה כלי דם, (להלן:"המומחה"), מהמרכז הרפואי על חיים שיבא, על מנת שיבחן את הקשר הסיבתי בין מחלת התובעת לבין עבודתה.

שכר טרחתו של המומחה, ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

6. המזכירות מתבקשת להעביר למומחה, ביחד עם העתק החלטה זו, גם את המסמכים הבאים או העתקיהם, מהם ניתן ללמוד על מצבה הרפואי של התובעת:

א. המסמכים שצורפו לתצהירה של התובעת.

ב. מסמכים משירותי בריאות כללית, אשר התקבלו בתיק בית הדין ביום 15/6/08 - נ/1.

ג. מסמכים משירותי בריאות כללית, אשר התקבלו בתיק בית הדין ביום 29/7/08 - נ/2.

7. המומחה מתבקש לעיין בעובדות כפי שפורטו בסעיף 4 דלעיל ובמסמכים המצורפים ולהשיב על השאלות הבאות:

א. מהי המחלה או מהו הליקוי שמהם סובלת התובעת בכלי הדם של רגליה? (להלן:"הליקוי").

ב. האם קיים קשר סיבתי אם על דרך של גרימה או על דרך של החמרה, בין מחלת התובעת לבין תנאי עבודתה?

ג. האם מדובר במחלת מקצוע?

ד. האם מחלתה של התובעת היא תוצאה של אירועים זעירים חוזרים ונשנים באופן שכל פעולה גרמה לנזק זעיר שניתן לייחסו לזמן מסוים ושהצטברותם גרמה למצבה ברגליה?

ה. אם התשובה לשאלה ד' לעיל שלילית - מה הגורם לליקוי, ככל שהמומחה יכול לברר?

ו. אם התשובה לשאלה ד' לעיל חיובית - האם ניתן לומר שהשפעת העבודה על הליקוי היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים?

ז. אם התשובה לשאלה ו' לעיל חיובית - מהם אותם גורמים אחרים?

8. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות נוספות למומחה וכן להתייחס לשאלות ההבהרה, ככל שיידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 14 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.

במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 14 יום, להגיב לה.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. המזכירות תטפל בתיק עד אשר הוא יהיה בשל למתן פסק דין או החלטה כלשהי.

ניתנה היום כ"ה בחשון, תשס"ט (23 בנובמבר, 2008) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס - שופטת

מר אברהם אמיר

נציג ציבור (עובדים)

מר יהודה ברקן

נציג ציבור (מעבידים)

ענבל