ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. לוי השקעות ובנין בע"מ נגד משרד הבינטי והשיכון :

בפני כבוד השופט א' קיסרי

עותרת
א. לוי השקעות ובנין בע"מ

נגד

משיבים

  1. משרד הבינוי והשיכון
  2. מנהל מקרקעי ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

החלטה

עיינתי בעתירה, בבקשה למתן צו ביניים ובנספחיהן והחלטתי לדחותן.

בקיצור המתבקש ייאמר שהעתירה מכוונת כנגד החלטת המשיב מס' 1 ("משרד הבינוי") לבטל את זכיית העותרת במכרז חי/2011/369 – חכירת מגרשים לבניית יחידות דיור בשכונת רמות יצחק – החרוב, נשר ("המכרז הראשון") וכנגד ההחלטה לקיים מכרז נוסף, מספר חי/2012/152 – חכירת מגרשים לבניין יחידות דיור בשכונת רמות יצחק – החרוב, נשר ("המכרז השני").

כעולה מן העתירה החלטת משרד הבינוי לבטל את זכיית העותרת במכרז הראשון התקבלה כבר ביום 25.4.12 ונמסרה לעותרת ביום 1.5.12 (נספח י' לעתירה).

יהיה אשר יהיה משקלן של טענות העותרת בבקשה ובעתירה ברור כי הגשת עתירה כנגד החלטת משרד הבינוי לבטל את זכיית העותרת במכרז הראשון, החלטה שהתקבלה בסוף חודש אפריל 2012, אינה מתיישבת עם החובה הקבועה במשפט המנהלי בכלל, ובתקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים [סדרי דין] תשס"א-2000 ("התקנות") בפרט, היינו להגיש עתירה כנגד החלטה של רשות מנהלית ללא שיהוי ובכל מקרה, לא יאוחר מארבעים וחמישה יום מיום שההחלטה הגיעה לידיעתו של העותר (עע"מ 1330/09 דנון נ' מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה (טרם פורסם, 27.4.11) וראו גם עע"מ 1981/02 קיסר הנדסה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 24.3.02)). בהקשר זה תצוין גם הוראתה של תקנה 4 לתקנות הקובעת כי בית משפט רשאי לדחות עתירה אם בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה אף אם הוגשה בתוך המועד שנקבע לכך בדין.

תקנה 7(2) לתקנות מאפשרת לבית המשפט לדחות עתירה על הסף אף מבלי לבקש תשובה, ומשהגעתי למסקנה שהעותרת השתהתה יתר על המידה בהגשת העתירה, נראה לי לעשות שימוש בסמכות זו. עיון ביריעת הטענות הנרחבת שפרשה העותרת מלמד כי פרט לדין ודברים ותכתובת בינה לבין המשיבים (בעקבות ביטול זכייתה של העותרת במכרז, ביטל גם המשיב 2 את התקשרותה החוזית של העותרת עמו) אין בפי העותרת כל טענה היכולה להוות מענה לעניין השיהוי, אשר כאמור משמש עילה לדחייתה של עתירה על הסף.

דומני כי למצב הדברים המתואר בעתירה נועד האפשרות להגשת תובענה מנהלית לפיצויים שעילתה במכרז, כמותנה בתוספת השלישית לחוק בית המשפט לעניינים מנהליים תש"ס-2000.

על כל פנים, האפשרות כי בגדר עתירה שהוגשה בשיהוי כה ניכר יינתן סעד זמני שיאסור על משרד הבינוי לקיים את המכרז השני, שחשיבותו לאינטרס הציבורי היא מסקנה המתבקשת מאליה, מעוררת קשיים ניכרים אשר בעטיים לא ניתן לשקול את מתן הסעד הזמני המבוקש וממילא גם לא את מתן הסעד המבוקש בעתירה עצמה.

העתירה נדחית ועמה גם הבקשה למתן הסעד הזמני.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

מאירה

עמוד 2 מתוך 2


מעורבים
תובע: א. לוי השקעות ובנין בע"מ
נתבע: משרד הבינטי והשיכון
שופט :
עורכי דין: