ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב וירצר נגד רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ :

בפני כבוד השופט מנחם מזרחי

התובע:

זאב וירצר

נגד

הנתבעת:

רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

פסק דין

תביעה כספית ע"ס 6,000 ₪.

א. התביעה:

בהתאם לכתב-התביעה נטען, כי בתאריך 5.12.11 נכרת בין התובע לנתבעת חוזה, שבמסגרתו רכש התובע ומהנתבעת כרטיס סים, שירותי טלפון ומכשיר טלפון סלולארי חדש.

התשלום בגין כרטיס הסים היה 39 ₪ כתשלום אחד.

מספר המנוי, שנמסר לתובע בהתאם להסכם היה: 055-6600101.

נטען, כי הנתבעת הפרה את חוזה ההתקשרות, שאותו חתמה עם התובע, שכן כעבור כשבועיים נותק התובע ללא ידיעתו ממספר המנוי שלו, כאשר הנתבעת החליפה לו, בלא ידיעתו, את מספר המנוי במספר אחר.

סכום הנזק הנטען נובע מאובדן פרנסה, עוגמת נפש וטרחה שנגרמה עקב השינוי במספר המנוי.

ב. ההגנה:

ההגנה מסכימה, כי בין התובע לנתבעת נכרת בתאריך 5.12.11 ההסכם, שבמסגרתו נמסר לו כבר עם סיום ביצוע העסקה מספר מנוי 055-6600101 וזאת תמורת 39 ש"ח כתשלום בודד.

נטען, כי מיד עם סיום ביצוע העסקה, התקשר אל התובע נציג הנתבעת והודיע לו, כי המספר שנמסר לו חסום במערכת, שכן הנו מוקצה לשירות לקוחות. כלומר, אם מחייגים למספר זה מגיעים לשירות הלקוחות של הנתבעת. לכן, לא ניתן למסור לשימושו של התובע את המספר שנמסר.

התובע הסכים לקבלת מספר מנוי אחר, אולם לאחר מכן הודיע לנציג הנתבעת, כי אינו מעוניין במספר מנוי אחר, אלא במספר שביקש תחילה.

הוצע לתובע לבטל את העסקה ולקבל החזר של 39 ₪, אך גם לכך התובע לא הסכים.

הסכום הנתבע מנופח ואינו בר תביעה.

ג. דיון:

אין מחלוקת, כי בין הצדדים נכרת בתאריך 5.12.11 הסכם, שלפיו מעמידה הנתבעת לרשות התובע מספר מנוי מסוים.

לב המחלוקת טמון בשאלה האם מיד, באותו היום, התקשרה הנתבעת אל התובע, הודיעה לו על הטעות, וביקשה ממנו כי יסור אליה לתקנה.

הנתבעת טוענת, כי מיד עם סיום ביצוע העסקה, התקשר נציג הנתבעת אל התובע והודיע לו, כי נמסר לו מספר מנוי בטעות. נטען, כי התובע עמד במריו והתעקש, כי המספר יוותר ברשותו.

מנגד, התובע העיד, כי נציג הנתבעת לא התקשר אליו באותו היום והוא נותק במפתיע ממספר המנוי, רק בחלוף ימים רבים.

בהכרעה בין גרסתו של התובע לגרסת הנתבעת, אני מבכר את גרסתו של התובע ומעדיפה באופן ניכר על פני זו של הנתבעת, כבסיס לקביעת ממצאים. ואלו נימוקיי:

ראשית, עדותו של התובע, אשר הייתה עדות אמינה וישירה. מנגד, הנתבעת לא הציגה כל עדות ישירה, שבכוחה לסתור את העובדות, שאותן מסר התובע.

שנית, התובע מסר לבית-המשפט פלט שיחות יוצאות ונכנסות של מכשיר המנוי, שאותו רכש מאת הנתבעת. עיון בפלט מלמד את אלו:

השיחות מתחילות בתאריך 8.12.11 ואין כל שיחה נכנסת מתאריך 5.12.11 מאת הנתבעת אל התובע, כנטען על-ידי הנתבעת.

השיחות מתחילות בתאריך 8.12.11 ומסתיימות בתאריך 1.1.12, כלומר מספר המנוי היה ברשות התובע משך כל אותה תקופה והתקלה לא תוקנה בו ביום, כטענת הנתבעת.

שלישית, הנתבעת טענה בבית-המשפט, כי ברשותה ראיות חד-משמעיות שמלמדות, כי נציג הנתבעת התקשר אל התובעת בו ביום: "אני יכול להוכיח זאת מהחומר" (עמוד 2 שו' 20). ואולם, כאשר נתבקשה להציג את ראיותיה, והציגה פלט שיחות, התברר, כי אין כל שיחה יוצאת מהנתבעת אל התובע בתאריך כריתת ההסכם: "לשאלת בית המשפט שאומר לי שלא נמצאת שיחה מיום 5.12.11, כלומר, מיום כריתת החוזה, אני משיב שהנתבעת לא הביאה את המסמך המלמד שבו ביום, ה – 5.12.11 התקשרנו אל התובע ואמרנו לאו שקרתה טעות..." (עמוד 2 שו' 26 - 28). על כך נאמר בתלמוד: "המבקש לשקר – ירחיק ראיותיו".

רביעית, הנתבעת הציגה לבית-המשפט פלט מהתקשרות של נציג הנתבעת עם התובע, אך רק מתאריך 25.12.11. פלט זה תומך דווקא בגרסת התובע.

לאור האמור, אני קובע, כי מספר המנוי היה ברשות התובע מתאריך 5.12.11 עד ליום 1.1.12 שאז הוא נותק על-ידי הנתבעת ועל כן אליה לפצותו.

לעניין הנזק:

אין מדובר בתקלה אשר תוקנה מיד, אלא לאחר חלוף פרק זמן ניכר, דבר שמקים יסוד סביר להניח, כי לתובע נגרמו אי נעימות וטרחה רבה.

התובע תאר את טרחתו, בכך שהוא הודיע למעבידו ולמכריו על מספר המנוי החדש ונגרמו לו קשיים שונים בעבודה מול מעבידו.

התובע העיד את מעבידו אשר תמך בטענותיו.

מנגד, עיון קפדני בפלט השיחות היוצאות והנכנסות של המנוי שנרכש, מגלה כי אין התקשרויות בין התובע למעביד, דבר המעלה תמיהה נוכח טענת התובע, כי עבודתו נפגעה עקב אי יכולתו לשוחח עם המעביד, שהרי גם בעת שהמנוי היה ברשותו, אין בין השניים כל שיחות.

לאור האמור יש להעריך את עוגמת הנפש והטרחה שנגרמו לתובע.

ד. סוף דבר:

אני פוסק, כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מתאריך 5.12.11 ועד לתשלום המלא בפועל.

סכום הפסק ישולם על-ידי הנתבעת לתובע עד ליום 19.8.12.

רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זאב וירצר
נתבע: רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: