ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד איתן שווץ נגד הוט טלקום שותפות מוגבלת :

בפני כבוד השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ')

התובע

עו"ד איתן שווץ

נגד

הנתבעת
הוט טלקום שותפות מוגבלת

ת.ק. 3944-02-12

התובעת

עו"ד שירי ולטמן

נגד

הנתבעת
הוט טלקום שותפות מוגבלת

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

פסק דין

עו"ד איתן שוורץ (להלן: "התובע") ועו"ד שירי ולטמן (להלן: "התובעת") הינם עורכי דין, החולקים שירותי משרד משותפים במשרדיהם שברח' יפו שבחיפה וזאת לאחר שכל אחד מהם עזב את משרדו הקודם.

התובעים הגישו, כל אחד בנפרד, תובענה נגד הנתבעת, בגין אותם אירועים וניתנה החלטה בדבר איחוד הדיון בשני התיקים.

מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש, עולה כי בתאריך 8.12.11, הזמינו התובעים מהנתבעת שירותי תקשורת שעניינם ניוד כל קווי התקשורת הקודמים של התובעים מחב' בזק אל הנתבעת וכאשר כל אחד מעורכי הדין ימשיך להחזיק בקווי הטלפון שלו.
כן הזמינו קו תקשורת תשתית אינטרנט למשרד וזה יהיה משותף לשניהם.
כל זאת, לצורך חיבור רשת המחשבים שבמשרדיהם החדשים לרשת האינטרנט, לרבות ראוטר לצורך ניהול רשת המחשבים המקומית בתקשורת אלחוטית פנימית.

כן עולה כי בתאריך 11.12.11, חוברו התובעים לקווים ולאינטרנט של הנתבעת.

לטענת התובעים, כבר מאותו יום ואילך נתגלו מחדלים וליקויים חמורים באספקת שירותי הנתבעת להם, הן באשר לקווי הטלפון והן בהתייחס לשירותי האינטרנט.

פירוט התקלות מצוי בכתבי התביעה של כל אחד מהתובעים, לרבות פרטי הזמנתם של טכנאי הנתבעת ומועדי הגעתם של הטכנאים לתיקון התקלות.

לטענת התובעים, התקלות החוזרות ונשנות נמשכו כך עד לתאריך 5.1.12 (לגבי התובע) ועד לתאריך 8.1.12 (לגבי התובעת).

תקלה נוספת שהתרחשה ביום 9.1.12 תוקנה עוד בטרם שהטכנאי מטעם הנתבעת הגיע למשרד התובעים וכאשר הסתבר כי היתה זו תקלה איזורית, שאינה קשורה להתקשרות הספציפית של התובעים עם הנתבעת.

התובעים גורסים כי עקב כך נגרמו להם הפסדים כספיים גדולים, המוערכים על ידי כל אחד מהם בסך של 30,000 ₪ וזאת מחמת שלא היו יכולים במשך זמן ארוך של כחודש, להפעיל באורח מלא ותקין את משרדיהם.

לטענתם, התנהגותה הרשלנית של הנתבעת בהתקנת הקווים, בניודם, בחיבוריהם לתשתית האינטרנט והעדר בדיקה של הנתבעת אם אכן כל השירותים שהתחייבו לספק לתובעים פועלים כראוי – היא היוצרת את עילת התביעה כנגד הנתבעת ובגינה על הנתבעת לפצותם בגין כל נזקיהם.

הנני מקבלת כמהימנות עליי את טענות התובעים בדבר התקלות שנגרמו להם, כעולה מכתבי טענותיהם וכן את אופן הופעת טכנאי הנתבעת ומועדי הופעתם.

יש לציין כי הנתבעת לא חלקה על נתונים אלה של התובעים והנני קובעתם כמוכחים.

עם זאת, בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי הנתבעת, גורסת הנתבעת כי בכל אחד מהמקרים שבהם הודע לה על ידי התובעים על תקלה, נשלח טכנאי של הנתבעת אל התובעים וזאת ממש בסמוך לאחר קבלת ההודעה ופעל לתיקון התקלה.

כן גרסה הנתבעת כי עומדת לחובת התובעים ההגבלה בדבר אחריותה בכל המתייחס לאספקת השירות, לאיכות השירות ולמהירות השירות, כאשר התקלות נובעות מגורמים שאינם בשליטת הנתבעת, אלא אם כן מסתבר כי הנתבעת לא פעלה באופן סביר לשיפור איכות השיפור ו/או מהירות השירות ו/או תיקון התקלה, ככל שניתן בנסיבות העניין (סע' 9.1 ו-9.2 להסכם המנוי שנחתם עם התובע וסע' 10.1 ו-10.2 להסכם המנוי שנחתם עם התובעת).
לטענת הנתבעת, מנויים התובעים מלהגיש תביעה זו, כאשר עילתה הינה בעיות או תקלות שאינן בשליטת הנתבעת.

התובעים לא המציאו לביהמ"ש חוו"ד של מומחה או תיעוד אחר כלשהו כדי להבהיר אם אכן התקלות שארעו היו בשליטת הנתבעת, אם לאו.

אף הנתבעת לא המציאה כל הסבר ותיעוד מקצועי על הגורם לתקלות ועל כך שאלה לא היו בשליטתה.

הנני נוטה לקבל את האפשרות כי התקלות (פרט לאחרונה) אכן היו נעוצות בהתקנת התשתית ובניוד הקווים על ידי הנתבעת, כאשר נראה הוא כי עול ההוכחה לעניין זה יעבור אל כתפי הנתבעת, שעליה תוטל החובה להוכיח כי התקלות נגרמו מגורמים שאינם בשליטתה, וזאת בהיות המידע לעניין זה נתון בידיה שלה.
אף אישורו של טכנאי הנתבעת בדבר תקלה בארון הקווים של הנתבעת, כעולה מהתימלול לקלטת שהוגשה וסומנה תק/1, תומך במידה מסויימת באפשרות כי היו אלה תקלות שנגרמו על ידי התנהלות התובעת.

ברם, לא מצאתי צורך להחליט בעניין זה, כאשר קיבלתי את טענות הנתבעת כי בכל מקרה, גם אם היו אלה תקלות שנגרמו עקב התנהלותה של הנתבעת, הרי שלא הוכח כי הליקויים היו תוצאת פעולה מכוונת או רשלנות חמורה של הנתבעת, כנדרש בסע' 9.4 להסכם שבין התובע לנתבעת ובסע' 10.4 להסכם שבין התובעת לנתבעת.

לקביעתי, לא הובא בפני ביהמ"ש כל נתון ואף לא ראשיתו של נתון שיאפשר קביעה כי התקלות שבאספקת השירות היו תוצאת פעולה מכוונת של הנתבעת או תוצאת רשלנות חמורה שלה.

אף בהתנהגות הנתבעת אל מול התובעים לאחר קרות התקלות, לא הוכחה כל רשלנות.

נהפוך הוא, הנני קובעת כי הוכח שהנתבעת נענתה במהירות המירבית לכל קריאה של התובעים והשקיעה מאמצים אמיתיים ורציניים לפתרון הבעיות, תוך התייחסות מלאה לצרכים המיוחדים, הדחופים של התובעים בשירותיה.

משמע, גם אם נבעו התקלות ממעשים או מחדלים הקשורים בנתבעת וגם אם לא כך הוא, לא הוכחה אחריות הנתבעת לפיצוי התובעים.

מעבר לנדרש, הנני קובעת כי לא הוכחו נזקים ישירים ונזקים עקיפים של התובעים שנגרמו להם עקב אותן תקלות, שהיו ספורות והתמשכו פרק זמן של חודש בדיוק, אם כי לא באופן רצוף.

פירוט הכנסות התובע שנערך על ידי רואה חשבון מטעמו, אינו מצביע חד משמעית על ירידה בהכנסות שניתן ליחסה, באופן מוחלט וודאי, לתקלות נשוא התביעות.
כל זאת, כאשר הובא בפני ביהמ"ש כי בחודש דצמבר 2011 עזבו התובעים את משרדיהם הישנים ועברו למשרד חדש, דבר שיש בו כדי להסביר ירידה בהכנסות.
יתר על כן, כאשר כל התקלות תוקנו כבר עד יום 9.1.12 – לא היתה כל הצדקה לזקוף את מיעוט ההכנסות של התובע בחודש ינואר 2012 לחובת הנתבעת.
יש לציין בהקשר זה כי מדו"ח רואה החשבון עולה כי משרדו של התובע ידע עליות וירידות בשיעור הכנסותיו, ללא קשר לטענותיו כנגד הנתבעת.

אשר על כן, הנני קובעת כי התביעות שהגישו התובעים כנגד הנתבעת לא הוכחו והנני דוחה אותן.

לא מצאתי מקום לחייב את התובעים בתשלום הוצאות הנתבעת.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד איתן שווץ
נתבע: הוט טלקום שותפות מוגבלת
שופט :
עורכי דין: