ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכל גולן נגד משרד ראש הממשלה/נציבות שרות המדינה :

המבקשת
מיכל גולן

נגד

המשיבה
מדינת ישראל – נציבות שירות המדינה

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

בקשה לקיצור תקופת הצינון על פי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

1. המבקשת שימשה מנהלת השירות לשיקום וטיפול בקהילה באגף השיקום במשרד הרווחה (להלן: המשרד) בשנים האחרונות. המבקשת יצאה לחופשה ביום 17.5.12, אך נאלצה לשוב למשרד ביום 3.6.12 במטרה למנוע הפסד כספי, תוך שהקפידה להימנע מעיסוק בתחומים הנוגעים בעמותה. ביום 26.6.12 סיימה המבקשת את עבודתה במשרד. המבקשת מבקשת לקצר את תקופת הצינון, החלה עליה על פי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969 (להלן: החוק), כך שתוכל להתחיל לאלתר לעבוד בתפקיד מנהלת תחום ילדים עם צרכים מיוחדים בעמותת "אשלים", עמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם (להלן: העמותה ).

טענות המבקשת 2. המבקשת פירטה בבקשתה כי במסגרת תפקידה במשרד היתה אמונה על ניהול מסגרות ושירותים בקהילה המיועדים לילדים ולבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בכלל זה היתה אחראית על גיבוש מדיניות, הנעה ופיתוח שירותים, והיתה אחראית על הקצאת תקציבים לרשויות. כמו כן, המבקשת יצגה את תחום הטיפול בפרטים בעלי צרכים מיוחדים כלפי משרדי הממשלה השונים ולפני ועדות הכנסת. המבקשת טוענת כי העמותה הנה גוף מעין ממשלתי, הפועל כזרועם הארוכה של משרדי הממשלה ופועלת בשיתוף עימם בנוגע לייזום, תכנון ומעקב אחר ביצוע תוכניות חברתיות לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים. באשר לממשק עבודתה של המבקשת במשרד הקשור בעמותה, טוענת המבקשת כי מדובר בחלק קטן מעבודתה במשרד. עוד טוענת המבקשת כי בתפקידה העתידי בעמותה תהיה שותפה לדיונים מקצועיים בלבד ולא תיקח חלק בדיונים של בעלי הסמכות לקבלת החלטות בעמותה, ומדגישה כי אין ניגוד עניינים בין עבודתה במשרד לבין תפקידה בעמותה.

עמדת המשיבה
3. המשיבה מתנגדת למתן היתר ללא תקופת צינון של ממש. המשיבה סבורה כי תפקידה של המבקשת ומיקומה בהיררכיה הניהולית במשרד, ובכלל זה תחום הטיפול רחב ההיקף בעבודת המשרד בכל הנוגע לניהול ואחריות על מסגרות ושירותים בקהילה, אחריות על גיבוש מדיניות, הנעה ופיתוח שירותים ואחריות מקצועית על הקצאת תקציבים בתחום בו עוסקת העמותה – מחייבים תקופת צינון משמעותית בטרם תוכל המבקשת להתחיל לעבוד בעמותה.

דיון
4. הוראת סעיף 4 לחוק הצינון קובעת כי מי שפרש משירות הציבור מתפקיד, בו מוסמך היה להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטה בתחום הסמכות האמורה. הכלל הוא, כי תחולתו של סעיף 4 לחוק הצינון נבחנת לאור הסמכויות הפוטנציאליות של העובד הפורש ולא רק לפי תפקודו בפועל (ר': ע"ש (ירושלים) 128/97 טרובוביץ נ' נציבות שירות המדינה, תק-מח 97(1) 1949; ו"ע (ירושלים) רכלבסקי נ' נציבות שירות המדינה, תק-מח 2006(1) 10706). הלכה זו נובעת הן מהתיבה הלשונית "מוסמך להחליט" (ולא, למשל, "החליט"), המופיעה בסעיף 4 לחוק הצינון, והן מההבנה שהדריכה את המחוקק בדבר קיומו של קושי אינהרנטי לבחון את כלל עבודתו המקצועית לאורך שנים ארוכות של מי שפורש משירות המדינה. במקרים רבים, רק העובד הפורש הוא שמודע לכלל קשריו ויכולות השפעתו על הענקת זכויות לגורמים מסוימים שמחוץ לשירות. מטרתו ותכליתו של חוק הצינון אינה רק למנוע מצב של ניגוד עניינים של ממש, אלא גם למנוע חשש למראית עין של ניגוד עניינים, העלול להיווצר כאשר העובד הפורש מקבל זכויות מגורם אשר הייתה לו נגיעה בענייניו בעת מילוי תפקידו הציבורי.

5. ישום הוראות החוק בענייננו מוביל למסקנה כי מגבלות הצינון הסטטוטוריות חלות במקרה דנן. הגדרת תפקידה של המבקשת כמנהלת שירות השיקום במשרד כוללת ניהול מסגרות טיפוליות לבעלי מוגבלויות, צרכים מיוחדים ובכלל זה ילדים בסיכון. כמו כן, התפקיד כולל אחריות לגיבוש מדיניות, הנעה ופיתוח שירותים ואחריות מקצועית על הקצאת תקציבים לרשויות, ובכלל זה לביצוע תוכניות שהתקבלו בשיתוף העמותה. במסגרת ביצוע הגדרות תפקיד זה, היתה המבקשת אחראית במהלך שנת 2011, על שש תוכניות משותפות למשרד ולעמותה, מתוכן 4 תוכניות בתחום שירות השיקום בקהילה, כאשר בשנת 2012 נוספו שתי תוכניות נוספות ומיועדות להסתיים שתי תוכניות אחרות. כפי שפורט בבקשה ועל כך לא היתה מחלוקת, המבקשת היתה מעורבת בתהליך גיבוש תוכניות ביחד עם העמותה, והיתה אחראית על תקצובן של תוכניות אלה במסגרת אחריותה לניהול תקציב השירות לשיקום בקהילה. כמו כן, המבקשת היתה גם שותפה לליווי ומעקב אחר ביצוע התוכניות על ידי העמותה.
עולה כי הסמכויות הפוטנציאליות בהגדרת תפקידה של המבקשת וישומן הלכה למעשה, מחייבים קציבת תקופת צינון משמעותית במקרה דנן. יחד-עם זאת, קיימים שיקולים לטובת קיצור תקופת הצינון בענייננו. המבקשת סיימה את עבודתה כמנהלת השירות ביום 17.5.12 וחזרתה לתפקיד מיום 3.6.12 ועד יום 25.6.12 היתה חלקית ולא כללה טיפול בעניינים הקשורים בעמותה, ובכך החלה תקופת הצינון הפנימי כבר ביום 17.5.12. כמו כן, במקרה דנן, אין מדובר במעבר מבוקש לחברה פרטית רגילה, אותו מבקש חוק הצינון להגביל, אלא לעמותה, שיוסדה על ידי הג'וינט ואשר מטרותיה הן חברתיות, ובראשן שיפור מצבם של ילדים בסיכון וילדים עם צרכים מיוחדים. העמותה אמונה על פיתוח תוכניות לטיפול באוכלוסיה זו ולהרחבת מגוון השירותים הניתנים להם ופועלת בשיתוף אסטרטגי עם משרדי הממשלה. מחצית מחברי ועדות העמותה, בהן מתגבשות, נדונות ומאושרות התוכניות, הם נציגי משרדי ממשלה שונים. יתרה מזו, תפקידה המיועד של המבקשת בעמותה יכלול השתתפות בוועדות מקצועיות לצד נציגי משרדי הממשלה, ובמסגרתו לא תיגע המבקשת בתחומי קבלת ההחלטות, שהינם בסמכותו של הוועד המנהל וועדת הכספים של העמותה. כמו כן, יש להתחשב בכך שהמבקשת סיימה את תפקידה במשרד לאחר 15 שנות שירות בתפקידים שונים, ומבקשת לתרום מכישוריה לפיתוח ותכנון תוכניות עבור ילדים עם מוגבלויות.

6 . באשר למשך תקופת הצינון, בהביאנו בחשבון את מכלול השיקולים שפורטו לעיל, לרבות תקופת הצינון הפנימי מיום 17.5.12, ניתן להעמיד את תקופת הצינון באופן שהמבקשת תוכל להתחיל לעבוד בתפקיד מנהלת תחום ילדים עם צרכים מיוחדים בעמותת "אשלים", החל מיום 17.8.12.

ניתנה היום, כ"ט בתמוז, תשע"ב, 19 ביולי 2012, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

רפי כרמל, שופט
_________________ ______________________
עו"ד י' ריכטר, חבר עו"ד מ' היבנר, חברה

נית נה היום, כ"ט תמוז תשע"ב , 19 יולי 2012 , בהעדר הצדדים.

חתימה

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכל גולן
נתבע: משרד ראש הממשלה/נציבות שרות המדינה
שופט :
עורכי דין: