ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלאמנה אכאבר נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים :

בפני כבוד השופטת אורית יעקבס

התובעת

סלאמנה אכאבר

נגד

הנתבעת

הוועדה המקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

החלטה

1. בזיקה להחלטה מיום 25/6/12 ועם חלוף המועד לקיום הצו ההדדי לגילוי ועיון במסמכים, הריני מורה לצדדים להגיש את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובעת בתוך 30 יום מיום שתתקבל אצלה החלטה זו.
הנתבעת בתוך 30 יום מקבלת תצהירי ומסמכי התובעת.

5. לא יוגשו תצהירי התובעת, במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד יראה הדבר כאילו אין בדעתה להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועדים שיקבעו בעתיד להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

8. למעקב, לעניין תצהירי התובעת, ביום 5/10/12.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלאמנה אכאבר
נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובניה - מבוא העמקים
שופט :
עורכי דין: