ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואל מוטי אפנגר נגד מ.טבעון קאר בע"מ :

בפני כבוד השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ')

התובע

יואל מוטי אפנגר

נגד

הנתבעת
מ.טבעון קאר בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

פסק דין

אין חולק כי בתאריך 28.10.10, רכש התובע מהנתבעת רכב קאיה, שנת ייצור 2002.

על בסיס הצהרת הנתבעת כי הבעלים הנוכחי של הרכב הינו "יד רביעית" וכאשר הנתבעת הציגה לתובע רישיון רכב מקורי שבו נרשם כי אכן מדובר ברכב שלו 4 בעלים קודמים – הסכים התובע לרכוש את הרכב מהנתבעת וזאת במחיר של 35,000 ₪.

רק משביקש התובע לעשות ברכב שרכש מבחן שנתי וקיבל ממשרד הרישוי את רישיון הרכב המתייחס לרכבו, הסתבר לו כי לרכב היו 7 בעלים קודמים ולא 4 וכי הוא הבעלים השמיני במספר ברכב.

התובע פנה לנתבעת מיידית, בדרישה להחזיר לו את מלוא כספו.
לדבריו, התנצל נציג הנתבעת בפניו, באומרו כי היתה טעות של הנתבעת וכי הינו נכון לפצות את התובע רק בחלק מהסכום ששילם, אך התובע סירב לכך.

התובע הגיש תלונה למשטרה ופתח בהליכים למכירת רכבו.

רק כעבור כשנה, עלה בידו של התובע למכור את הרכב במחיר של 15,000 ₪, כעולה מזכרון הדברים שהוגש לביהמ"ש וסומן תק/2.

התובע עותר כי הנתבעת תפצהו בהפרש שבין מחיר המכירה למחיר הרכב במחירון, בסך של 25,000 ₪.

בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת את טענות התובע כשגרסה כי נאמר לו מפורשות שלרכב היו 7 בעלים קודמים.
כן טענה כי לא מסרה לתובע את רישיון הרכב שבו מצויין כי לרכב 4 בעלים קודמים וכי אינה יודעת באילו נסיבות הגיע רישיון ישן זה לידיו, קרוב לוודאי שמצאו בתוך הרכב עצמו.

הנתבעת אף טענה כי הרכב נמכר לתובע בהנחה גדולה וכי לא נגרם לו כל נזק.

הנני מקבלת כמהימנה עליי לחלוטין את טענות התובע כי הנתבעת הצהירה בפניו כי לרכב היו 4 בעלים קודמים ולא 7 וכי היא שמסרה לו את רישיון הרכב ובו מצויין כי לרכב היו רק 4 בעלים קודמים, כעולה מהרישיון שצורף כנספח לכתב התביעה.

יש לציין כי רישיון רכב זה כלל אינו ישן והיה זה רישיון רכב שהיה בתוקף ליום עריכת העיסקה.

זאת ועוד, טענת הנתבעת כי לא מסרה לתובע כל רישיון רכב הינה חסרת כל היגיון.
לא יעלה על הדעת כי אדם ירכוש רכב מסוכנות למכירת רכבים, כאשר לא נמסר לו רישיון הרכב ורישיון שכזה אף לא מוצג לעיונו.

כאמור, הנני דוחה מכל וכל טענות אלה של הנתבעת, בקובעי כי הינן שקריות.

הנני קובעת כי הוכח שהנתבעת מכרה לתובע את הרכב, תוך שהינה מציגה בפניו מצג שווא, שקרי, בדבר מספר הבעלויות הקודמות ברכב וכי הינה אחרית בפיצוי התובע בגין הנזקים שנגרמו לו עקב כך.

מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש במסמכים שצורפו לסיכומי הנתבעת, עולה כי יש להפחית 14% ממחיר רכב, אם מספר הבעלויות הקודמות ברכב הוא 7, אך אין להפחית דבר ממחיר הרכב, אם מספר הבעלויות הקודמות הוא 4 בלבד.

משמע, מהמחיר ששילם התובע לנתבעת בגין הרכב, יש להפחית 14% ובסה"כ 4,900 ₪ ששולמו על ידי התובע ביתר.

התובע לא עשה לביטול העיסקה ולהשבת הרכב לנתבעת, למרות שהיה זכאי לעשות כן והמשיך להשתמש ברכב פרק זמן של כ-16 חודשים עד למכירתו.

עם זאת, הנני קובעת כי התובע זכאי לפיצוי בגין התנהלותה של הנתבעת כלפיו, כמפורט לעיל, התנהלות שבגינה עשה במשך תקופה כה ארוכה מאמצים למכור את רכבו ומאמצים אלה נשאו פרי רק כעבור 16 חודשים, עת מכר התובע את הרכב בסכום הנמוך כל כך של 15,000 ₪.

הנני קובעת את גובה הפיצוי בגין כך, בסך של 10,000 ₪.

אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת, לשלם לתובע את הסך של 14,900 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.10.10 ועד התשלום המלא בפועל.

כן הנני מחייבת את הנתבעת, לשלם לתובע את הסך של 1,000 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה וזאת בנוסף לסכום ההוצאות שנפסק לתובע בהחלטתי מיום 4.6.12.
אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יואל מוטי אפנגר
נתבע: מ.טבעון קאר בע"מ
שופט :
עורכי דין: