ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צברי נגד בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת רחל סופר :

בקשה מס' 112
בפני כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקשים

  1. עומר גיטליס
  2. נטע סייג
  3. עמית סייג

ע"י ב"כ עו"ד אלחנן ויניצקי ואח'

נגד

משיבים
1. עו"ד איתן ארז
בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת רחל סופר

2. כונס הנכסים הרשמי
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מססה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת עיכוב הביצוע ובצרופותיה ניתנת החלטתי זו.

נוכח העובדה כי עסקינן בבקשת עיכוב ביצוע גרידא, הרי שלנוחות הצדדים אקצר בדברי ואתייחס לנקודות המרכזיות והרלוונטיות לעניין זה. לאחר ששקלתי את הדברים על בסיס נסיבות המקרה מחד גיסא וההלכות החלות על עניין עיכוב ביצוע מאידך גיסא, הרי שבמלוא הכבוד הראוי לטיעון המנומק והמפורט של המבקשים לא אוכל להיעתר לה, זאת נוכח השיקולים הבאים:

האחד, המדובר בבקשה שעיקרה הינו כספי במובהק. השבת סכומים שנלקחו לפי החלטתי נשוא הערעור שלא כדין מקופת פשיטת הרגל. אין ולא יכול להיות מקום למחלוקת כי אין מדובר אלא בתשלום כספים ונזקם של המבקשים הינו הפיך בעניין זה . זאת גם ובעיקר נוכח ההלכה הפסוקה הקובעת כי מפרק או נאמן המקבלים לידם כספים שלגביהם תלוי ועמד ערעור, מחויבים לשומרם בנאמנות ובוודאי שאינם יכולים לעשות בהם שימוש לצרכים שוטפים בלא בקשה מיוחדת ומנומקת שהצד השני הינו צד לה.

שנית, בכל הנוגע לסעד הגילוי, הרי שבניגוד לנטען על ידי המשיבים מדובר בסעד נלווה לסעד העיקרי שמתבקש במידה רבה לצורך ביצוע ממשי של החלטות שכבר ניתנו בעניינם. אי לכך, קשה עלי הדרך בה מנסים הם להציג את הדבר כסעד מנותק שניתן כמעט ב"גחמה שיפוטית" בלא שנתבקש.

יתר על כן, לצערי הרב הרי שבחינת מאזן הנוחות בעניין זה שונה בתכלית מהבחינה שנערכה בהלכת נחושתן שהזכירו המבקשים. אין עסקינן בנסיבות המקרה בשני צדדים שוווי מעמד בסכסוך אזרחי שאך זה החל אלא בידיה של פושטת רגל אשר נמצא והוכח במספר פסקי דין (לא רק בזה נשוא הערעור הנוכחי) כי חלקם למצער שיתף איתה פעולה בהרחקת נכסים שלא כדין מקופת פש"ר. די בעיקול זה כדי לעורר חשש כי היה ויעוכב הגילוי עד להכרעה בערעור יוכלו המבקשים לסכל אותו לחלוטין באמצעות העברות כספים נוספות או פעולות אחרות שאין בידי הנאמן כל יכיולת ממשית לחזוןת או למנוע אותן. לעומת זאת, רוב נזקם של המבקשים הינו טרחה אפשרית גרידא בתוספת טענות כוללניות לפגיעה בפרטיות. טענות, שבמלוא הכבוד לזכויות המבקשים הרי שנוכח החשדות שעלו כנגדם שחלקם כבר הוכחו בהחלטות שיפוטיות משקל בנסיבות המקרה אינו גבוה די הצורך בכדי להטות לטובתם את מאזן הנוחות. בשולי הדברים יוער כי אין באמור לעיל בכדי למנוע מהמבקשים לטעון בעתיד כי אין ביכולתם לעמוד בדרישת גילוי ספציפית כזו או אחרת של הנאמן. למשל, מסמך נדרש שלטענתם אינו קיים או אינו נמצא בידיהם ואף לעניין זה יש השפעה על מאזן הנוחות.

סוף דבר, בנסיבות המקרה וחרף טענות המבקשים אינני מוצאת מקום לעכב את ביצוע החלטתי . אעיר, כי בנסיבות העניין לא היה מקום להוסיף לבקשת עיכוב הביצוע מיני סעדים ובקשות נלוות שכלל אינם דרושים להכרעתה. אי לכך לא מצאתי מקום להאריך בדברי ולהכריע באותם חלקים שלשיטתי אינם רלוונטיים לבקשה. בנסיבות המקרה נוכח טיב ההליך בו עסקינן ואך ורק מטעם זה אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צברי
נתבע: בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת רחל סופר
שופט :
עורכי דין: