ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירותי בריאות כללית נגד קרנית-קרן לפיצוי נפגעי ת"ד :

בפני כבוד השופט יונה אטדגי

התובעת:

נגד

הנתבעת:

קרנית-הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

החלטה

בעניין תצהירו החוזר של מר שביט
1. החלטה זו ניתנה בזיקה להחלטתי מיום 28.5.12.
למען הקיצור אני מפנה להחלטה הנ"ל ולנימוקיה.
בעקבות אותה החלטה הגישה התובעת תצהיר מתוקן של מר שביט.
הנתבעת טוענת שגם תצהיר זה דינו להיפסל מהטעמים שנמנו בהחלטתי הנ"ל.
התובעת טוענת שהתצהיר המתוקן מכיל עובדות שבידיעתו ובנסיונו של מר שביט.

2. הדין עם הנתבעת.
גם תצהירו החוזר של מר שביט רובו המוחלט הוא חוות דעת משפטית בדבר עמדותיהם המשפטיות של הצדדים, פרשנות שלו להוראות החוק הרלבנטיות, מסקנות משפטיות שלו לסוגיות שבמחלוקת ועדות סברה.
הצמדת המילים "מנסיוני והכרתי את הנושא" או מלים הדומות להן לתוכן התצהיר לא די בה כדי להפוך את הפרשנויות והמסקנות לעובדות.

3. מר שביט בתצהירו מפנה לחוזרים פנימים, תקנונים ומסמכים שונים, ואלה יכולים להיחשב כראיות עובדתיות, אך הנתבעת (סעיף 4 לתגובתה) איננה מתנגדת להגשתם של כל המסמכים שהוזכרו, ללא תוספת פרשנית.

4. כיוון שכבר ניתנה לתובעת הזדמנות מספקת להגיש תצהיר מתוקן שיכלול עדויות עובדתיות בלבד והזדמנות זו לא נוצלה כראוי, אינני מתיר עוד להגיש תצהיר נוסף של מר שביט.

5. אשר על כן אני מורה על הוצאת תצהירו של מר שביט והוא לא ישמש כראיה.
התובעת רשאית, אם רצונה בכך, להגיש את המסמכים שנזכרו בתצהירו של מר שביט, ובלבד שהדבר ייעשה עד יום 1.9.12.

בעניין בקשת הנתבעת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים 6. בתיק זה, במסגרתו אוחדו שתי תביעות שהגישה התובעת, האחת בשנת 2008 והשניה בשנת 2011, התקיימו כבר מספר קדמי משפט וכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית.
מבחינה זו התיק כבר היה מוכן להוכחות, אך מועד להוכחות לא נקבע רק משום שעדיין היה צריך להכריע בבקשת התובעת להגשת התצהיר הנוסף (של מר שביט).

7. למרות זאת, רק ביום 10.6.12 הגישה הנתבעת בקשה זו, במסגרתה מתבקש בית המשפט לחייב את התובעת לגלות לה:
"א. כל התובענות אותן הגישה התובעת מאז 2008 כנגד חברות ביטוח בטענה לחובות בגין טיפולים רפואיים שקיבלו מבוטחי אותן חברות מאת התובעת בעקבות תאונות דרכים; הגילוי המבוקש מתייחס לכתב התביעה, כתב ההגנה, פרוטוקולים, תצהירי עדות ראשית, שאלונים ותשובות להם שהופנו אל התובעת.
ב. כל הסכם (גם אם כבר אינו בתוקף) שנערך בין התובעת לבין מי מחברות הביטוח בישראל (לרבות אבנר) שעניינו חיובים בגין טיפולים רפואיים של מבוטחי אותן חברות מאת התובעת בעקבות תאונות דרכים."

השיהוי בהגשתה של בקשה זו רק כעת נומק כך (סעיף 1(א) לבקשה):
"א. לאחרונה התברר לח"מ (מעיון באתר "נבו") כי התובעת הגישה תובענות נגד חברות ביטוח שונות בנוגע לחובות נטענים בגין טיפולים רפואיים שקיבלו מבוטחי אותן חברות בעקבות תאונות דרכים."

8. צודקת התובעת בהתנגדותה לבקשה.
סביר היה מאד להניח שהתנהלו בין התובעת ובין חברות ביטוח אחרות הליכים משפטיים הנוגעים לטיפולים רפואיים שקיבלו המבוטחים מהתובעת בעקבות תאונות דרכים וכן סביר היה להניח שנקשרו הסכמים בין התובעת ובין חברות הביטוח הקשורים לאותו ענין.
כמו כן, דבר לא מנע מב"כ הנתבעת, אילו חפץ היה בכך, לברר את הנתונים המבוקשים, אם באמצעות אתר "נבו" ואם בדרך אחרת, עוד בשלבים המוקדמים של התביעה.
מטבע הדברים, המסמכים המבוקשים נאמדים במאות, ואולי אף יותר מכך, ורק איתורם וריכוזם יהיה כרוך בעיכוב נוסף ובלתי מבוטל של בירור התביעות.
אין הצדקה להיעתר, לכן, לבקשה זו, רק משום שב"כ הנתבעת עיין רק "לאחרונה" באתר "נבו".

9. טעם נוסף המחייב את דחיית הבקשה הוא, שהבקשה היא לגילויים של מסמכים רבים הקשורים לצדדים שלישיים רבים (חברות הביטוח האחרות). בקשה זו חייבה, לכל הפחות, לצרף אותן חברות ביטוח כמשיבות על מנת לשמוע את עמדתן.
גם אילו הייתי מורה על צירופן של חברות הביטוח כמשיבות לבקשה, ניתן בסבירות גבוהה להניח שחלקן לכל הפחות היה מתנגד לגילויים של כל המסמכים שהתבקשו והיו טוענות לחסיונם של מסמכים מסוימים, כגון: הסכמי הפשרה, שנעשו בין התובעת ובינן.
דבר זה היה מסרבל את הדיון וגורם לעיכוב נוסף של בירור התביעות.

9. אשר על כן נדחית גם בקשה זו.

המשך ההליכים
10. בכך תם ונשלם קדם המשפט ואינני מתיר עוד הגשת בקשות נוספות הקשורות להליכים המקדמיים.
התיקים נקבעים להוכחות ליום 4.11.12 שעה 09:30.
לאור דחיית שתי הבקשות – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירותי בריאות כללית
נתבע: קרנית-קרן לפיצוי נפגעי ת"ד
שופט :
עורכי דין: