ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה עדות נגד איריס לבון :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המערערים:

  1. יהודה עדות
  2. דליה עדות
  3. הילה יסעור
  4. יהודה יסעור

ע"י ב"כ עוה"ד מ. פרייליך ו/או שחר אהרון

נגד

המשיבה:
איריס לבון

ע"י ב"כ עוה"ד ח. שורץ ו/או ניר ברזל ואח'

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

א. הבקשה שבפניי היא לתיקון הודעת הערעור (שהוגשה לבית המשפט ביום 22.6.12) על-ידי הוספת סעיף 5א' שבו בדעת המערערים לטעון כי שאלת זכאותה של המשיבה לקבלת דמי שימוש לא נכללה בין הפלוגתאות שהועמדו להכרעת בית-המשפט, לא נטען לגביהם מאומה בסיכומי הצדדים, ובית המשפט קמא חרג, כך נטען, בקביעתו זו מנושאי המחלוקת שנדונו בפניו.

ב. ב"כ המשיבה מציין בתשובתו, כי שאלת זכאותה של המשיבה לקבלת דמי שימוש נכללה ברשימת הפלוגתאות שהוגשה מטעמה לבית המשפט קמא, וכי המבקשים מס' 3 ו- 4, אף הצטרפו לרשימת הפלוגתאות, במסגרתה נכללה שאלת זכאותה של המשיבה לדמי שימוש, וזאת במסגרת דיון שהתקיים בפני בית המשפט קמא, ביום 4.11.10, ומבקשים אלה אף הביאו את טענותיהם, לעניין זכאות המשיבה לדמי שימוש, במסגרת סיכומיהם.

ג. לטעמה של המשיבה, אין בטיעון שמעוניינים המערערים להוסיפו לערעורם כדי לסייע בבירור הערעור והמחלוקות שבין הצדדים. בנוסף נטען, שהטענה בדבר השמטת הטיעון מכתב הערעור כלל לא נתמכה בתצהיר. אין הצדקה לעריכת מקצה שיפורים לכתב הערעור, מה עוד, שהמערערים היו מיוצגים במועד הגשת הערעור ולא חל כל שינוי בייצוגם.

ד. המשיבה מלינה גם על כך שבעוד הערעור עצמו הוגש ביום 22.6.12, הרי בקשת התיקון הוגשה רק ביום 11.7.12, דבר שגם הביא לדחיית מועד ישיבת קדם הערעור מיום 15.7.12 ל- 5.9.12, מה שפוגם ביעילות קדם הערעור. העיכוב שנגרם יש בו גם כדי לגרום עינוי דין למשיבה שמתכוונת לממש את זכאותה לדמי שימוש ו/או פיצוי כספי על דרך הגשת תביעה כספית נפרדת בעניין זה.

ה. כל עיכוב בהכרעה בערעור יש בו כדי לעכב את הדיון בתביעה הכספית שבדעת המשיבה להגיש, ואף לעכב את מועד תשלום דמי השימוש להם זכאית המשיבה, והדבר מאפשר את המשך השימוש שעושים המבקשים שלא כדין וללא תשלום ברכוש המשותף, בשעה שהתיקון המבוקש של הודעת הערעור אינו הכרחי, ויש בהיעתרות לו משום עיכוב הדיון שלא לצורך.

מבוקש לדחות את הבקשה, ולחלופין, להתנות את תיקון כתב הערעור בתשלום הוצאות.
עד כאן תמצית טענות ב"כ המשיבה בתגובתו.

ו. לאחר שנתתי את דעתי לטיעוניהם של שני הצדדים אני נעתר לבקשת התיקון וזאת בשים לב להוראת תקנה 417 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984: "כתב ערעור ניתן לתיקון בכל עת שתיראה לבית משפט..."

כבוד הנשיא (בדימוס) א. גורן מציין בספרו (א. גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית (2003), בעמ' 510), כי האמור בתקנה 417 רישא סובל גם הוספת נימוק ערעור, ולאו דווקא תיקון נימוק קיים.

עוד כותב כבוד הנשיא א. גורן, שם, שככל שמדובר בתיקון הנעשה לפני שהוחל בדיון בערעור הגישה היא ליברלית.

ז. בענייננו, בקשת התיקון הוגשה, כאמור כבר לעיל, פחות מחודש ימים לאחר שהוגש הערעור.

אינני סבור שיהא בתיקון המבוקש כדי לגרום לעיכוב בתהליך הטיפול בערעור.

ח. באשר לטענת ב"כ המשיבה כי הזכאות לדמי שימוש נכללה בפלוגתאות שהועלו בפני בית משפט קמא, וכי לא יהא בתיקון כדי לסייע בבירור הערעור, הרי שטענה זו שמורה למשיבה והיא תוכל להעלותה בעיקרי הטיעון שיוגשו מטעמה בבוא העת, כמו גם בשעת הדיון בערעור, והכל לפי הצורך, וככל שיידרש.

ט. לפיכך, אני נעתר למבוקש.

ב"כ המערערים יגיש לבית המשפט את הודעת הערעור המתוקנת (במספר מספיק של עותקים), עם העתק ישירות לב"כ המשיבה, וזאת לא יאוחר מתאריך 26.7.2012.

י. קדם הערעור קבוע ליום 5.9.12. כדי למנוע עיכוב בטפול בערעור אני מורה למזכירות מדור ערעורים להוסיף ולקבוע גם את המועד לשמיעת הערעור בפני ההרכב, ולהודיע על המועד לבאי כוחם של שני הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את העתקי החלטה זו בהקדם לבאי כוחם של שני הצדדים.

כמו כן תקבע המזכירות את מועד הדיון בערעור בפני ההרכב, כמצויין לעיל.

הוקלד על ידי .......

עמוד 3 מתוך 3


מעורבים
תובע: יהודה עדות
נתבע: איריס לבון
שופט :
עורכי דין: