ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ב אביפרטס בע"מ נגד כמיל ארמלי :

בפני כבוד השופטת עפרה אטיאס

תובעת
א.ב אביפרטס בע"מ

נגד

נתבע
כמיל ארמלי ת.ז. XXXXXX015

בית משפט השלום בקריות

פסק דין

תביעה כספית על סך של 10,344 ש"ח. התביעה הוגשה בתחילה כתביעה לתשלום סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967 ואולם לאחר שכבוד הרשם מוראני קבע כי אינה ראויה להידון בדרך זו, נמחקה כותרתה והתביעה הועברה לדיון בסדר דין מהיר.

הצדדים הסמיכוני ליתן בתיק זה, פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 בסכום שלא יעלה על סך של 6,700 ₪ לא כולל הוצאות משפט שיפסקו לפי שיקול דעתו של בית המשפט.

התביעה עוסקת בחשבונית מס' 26562 על סך של 5,707 ₪ שלפי הנטען לא שולמה על ידי הנתבע וכן בהפרשי ריבית בגין תשלומים שלא שולמו, לפי הנטען, במועדם.

התובעת טענה כי ביום 9.11.09 סופקה לנתבע סחורה כמפורט בתעודת המשלוח מס' 13720. בשל טעות אנוש, הוקלדה תעודת המשלוח במסגרת חשבונית מס' 3953 שהוצאה למוסך ג'מאל חאזן.

נטען, כי לאחר למעלה משנה פנה לתובעת נציג מטעם ג'מאל חזאן וטען כי הסחורה נשוא תעודת המשלוח המפורטת בחשבונית, לא סופקה לו. לאחר בירור טענות אלו, התברר לתובעת כי אכן מדובר בחיוב שגוי וכי הסחורה סופקה לנתבע ולא לג'מאל חזם.

משנתגלתה הטעות, הוציאה התובעת חשבונית זיכוי למוסך ג'מאל חזאן שמספרה 108808 ובמקביל, הוציאה חשבונית חיוב לנתבע בהתאם לתעודת המשלוח הנושאת, לדברי התובעת, את חתימתו שמספרה 26562.

בכדי לוודא שמדובר בתעודת משלוח הנושאת את חתימת הנתבע, הוציאה התובעת, לפי טענתה, מן הארכיון תעודות משלוח נוספות והשוותה אותן עם חתימתו של הנתבע, ולטענתה, בדיקתה העלתה כי קיימת התאמה מלאה בין החתימה על תעודות המשלוח האחרות לתעודת המשלוח נשוא התובענה.

התובעת מוסיפה וטוענת כי ביררה מול הסוכן כי אכן ההזמנה בוצעה על ידי הנתבע, והסוכן אישר כי מדובר בהזמנה גדולה שבוצעה לאחר שיפוץ עסקו של הנתבע, על מנת לחדש את המלאי. התובעת אף ביקשה לזמן לעדות את הסוכן, מר יוני זייד, בכדי שיאשר את טענת התובעת כי ההזמנה סופקה לנתבע וכי הנתבע הוא זה שחתום על תעודת המשלוח.

התובעת טוענת כי בשיחה של הנתבע עם מזכירת התובעת, הלגה לוי, אישר את דבר הטעות והבטיח לסלק את התשלום בהקדם.

בנוסף, טוענת התובעת לחוב בגין הפרשי ריבית, כאשר בענין זה נטען שהנתבע שלם, על דעת עצמו, שיקים דחויים למועדים רחוקים, ללא קבלת הסכמת התובעת ובניגוד למועד התשלום המוסכם.

הנתבע מכחיש את טענת התובעת כי הסחורה נשוא החשבונית נשוא התביעה, סופקה לו. לטענתו, בסוף שנת 2010 נערך גמר חשבון מול התובעת והנתבע פרע את מלוא חובו בסך של 13,000 ₪ ואין לו כל יתרת חוב כלפי התובעת. הנתבע הוסיף וטען כי לא ידוע לו על תעודת המשלוח נשוא התביעה וכי החתימה על גבי תעודת המשלוח המתיימרת לשאת את חתימתו, אינה חתימתו אלא מדובר בחתימה מזויפת.

הנתבע טען (לראשונה בסיכומיו) להעדר יריבות בינו לבין התובעת בשים לב לכך שתעודת המשלוח נשוא התביעה נושאת את הכותרת "אבי שיווק חלקי חילוף לרכב" ומספר העוסק הינו 0554387717 בעוד שהתובעת הינה אישיות משפטית אחרת. מעבר לכך שמדובר בטענה חדשה, שנזכרה לראשונה בסיכומים, הרי שהנתבע עצמו אינו עושה הבחנה בין השתיים, וטוען כי את הסך של 13,000 ₪ ששילם לצורך "גמר חשבון" שילם לתובעת אף שהקבלה הוצאה ע"י אבי שיווק ע.מ. 055438717 (ראה סעיף 13 לתצהירו, וגם מכתב בא כוחו מיום 13.10.2011).

הנתבע אף דחה את דרישת התובעת לתשלום הפרשי ריבית וטען כי סילק את מלוא חובו עם תשלום הסך של 13,000 ₪ על פי הקבלה שהוצגה.

לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהונח בפניי, בחנתי את טענות הצדדים בסיכומיהם, ולאחר ששקלתי, לאור סמכותי לפסוק על דרך הפשרה, הן שיקולים של דין והן שיקולים של צדק החורגים מדלת אמותיו של הדין המהותי, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 5,707 ₪. כן הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את סכום האגרה בסך של 365 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 1,160 ₪.
התובעת תשפה את הנתבע בגין כל סכום ששולם על ידו עפ"י פסק דין זה, אם וככל שתוגש נגדו תביעה חדשה בגין החשבונית ו/או החוב נשוא התביעה, ע"י "אבי שיווק" ע"מ 055438717.

הסכום שנפסק ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק והיום ועד התשלום המלא בפועל.

לאור המתווה הדיוני ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

המזכירות מתבקשת לשגר את פסק הדין לצדדים.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ב אביפרטס בע"מ
נתבע: כמיל ארמלי
שופט :
עורכי דין: